Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
 • Zájazd do Slovenskej filharmónie v Bratislave. 21.3.2018

 • 2%

  VÁŽENÍ RODIČIA A MILÍ PRIAZNIVCI ZUŠ BOJNICE.

  Ďakujeme Všetkým, ktorí ste sa rozhodli podporiť našu činnosť  a poskytnete nám  príspevky  2% ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV. Týmito prostriedkami umožníte skvalitniť náš výchovno vyučovací proces a rozšírite tým ďalšie možnosti žiakom študujúcim u nás, ktorí vo voľnom čase spoznávajú krásu a silu umenia, čím obohacujú nielen seba, ale aj široké okolie

  TLAČIVO 2% VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRIJÍMOV FO.pdf

  Na webstránke Notárskej komory SR, je možné overiť si zaradenie združenia do zoznamu prijímateľov 2% v roku 2018.

  http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie.aspx

  Pri zadávaní nasledovných údajov, je nutné dodržať veľkosť písmen a diakritiku. 

  Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole

  Bojnice

  173196170165

 • Stretnutie mladých huslistov 2018

  Do galérie Stretnutie mladých huslistov 2018 boli pridané fotografie.

 • Naša tvorba - vernisáž výstavy 9.3.2018

  Do galérie Naša tvorba - vernisáž výstavy 9.3.2018 boli pridané fotografie.

 • Výstava v Zlíne "Stále spolu", 1.3.2018

  Do galérie Výstava v Zlíne "Stále spolu", 1.3.2018 boli pridané fotografie.

 • Pozvánka.

 • Podujatie.

 • Vernisáž v Zlíne 1.3.2018

  Do galérie Vernisáž v Zlíne 1.3.2018 boli pridané fotografie.

 • Základná umelecká škola v Bojniciach v novom školskom roku 2018/2019 Vám ponúka štúdium nových predmetov Cirkevná a chrámová hudba a Hra na organe.

  Základná umelecká škola v Bojniciach

  v novom školskom roku 2018/2019 Vám ponúka štúdium nových predmetov

  Cirkevná a chrámová hudba a Hra na organe.

  Tento zriedka vyskytujúci sa predmet je možno študovať aj na našej škole pod vedením kvalifikovaného pedagóga.

  Cirkevná a chrámová hudba

  Predmet Cirkevná a chrámová hudba (CChH) sa na ZUŠ vyučuje ako súčasť primárneho umeleckého vzdelávania (2 roky) a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania (4 roky). Štúdium daného predmetu teda spolu trvá 6 rokov. V štúdiu CChH môže študent pokračovať na druhom stupni základného štúdia (2 roky).

  Učebné osnovy vychádzajú zo súčasných potrieb cirkevnej a chrámovej hudby potrebnej pri bohoslužbách a ďalších liturgických úkonoch. Do roku 1989 bola systematicky likvidovaná výučba cirkevnej hudby v školách každého typu. Z uvedeného dôvodu je toho času obnova vyučovania cirkevnej hudby záležitosťou zavedenia kvalitnej výučby aj v ZUŠ. ZUŠ ako dostupný vzdelávací inštitút môže poskytnúť vzdelanie v tomto predmete na patričnej odbornej úrovni.

  Samotný predmet Cirkevná a chrámová hudba v sebe zahŕňa tieto zložkové študijné predmety, ktoré musí žiak absolvovať:

  • Hra na organe, improvizácia
  • Liturgika
  • Liturgický spev, hlasová výchova
  • Hudobná náuka, náuka o harmónii
  • Dirigovanie speváckeho zboru
  • Hra na klavíri

  Učebné osnovy dávajú možnosť štúdia všetkým uchádzačom rozličných vierovyznaní. Výučba liturgiky sa doplní liturgikou podľa výberu uchádzača.

  Jeho cieľom je vychovávať organistov, ktorí sú schopní hrať pri liturgických sláveniach a tiež skladby závažnej organovej literatúry. 

   

  Hra na organe

  Predmet Hra na organe sa vyučuje iba na II. stupni základného štúdia a je prednostne určený žiakom, ktorí ukončili I. stupeň hry na niektorý klávesový nástroj alebo predmet Cirkevná a chrámová hudba. V individuálnych prípadoch je možné so súhlasom riaditeľa školy začať so štúdiom skôr, avšak minimálne po štyroch rokoch hry na klavíri.

  Učebné osnovy predmetu ponúkajú zvládnutie základov organovej manuálovej a pedálovej techniky a technické a interpretačné zvládnutie ľahších a stredne náročných organových skladieb všetkých štýlových období. V prípade individuálneho záujmu možno učebný plán žiaka doplniť o základy liturgickej hry.

  Štúdium pre dospelých (ŠPD)

  Základná umelecká škola v Bojniciach ponúka aj dospelým záujemcom študovať uvedené odbory. V tomto prípade trvá štúdium CChH 2 roky a štúdium hry na organe 4 roky. 

 • DÁVAME DO POZORNOSTI!

  V školskom roku 2018/2019 organizujeme 1.ročník  súťaže v hre na klarinet „KLARINETIÁDA BOJNICE 2018“.

  Srdečne Vás pozývame na súťaž a poďakujeme za podanie informácie o súťaži ďalším kolegom.

  PROPOZÍCIE 

  PRIHLÁŠKA 

  https://zusbojnice.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=0

 • Pozvánka.

 • 10.3.2018 súťaž Pohyb bez barier v Žiline,

  Do galérie 10.3.2018 súťaž Pohyb bez barier v Žiline, boli pridané fotografie.

 • Školská súťaž žiakov klavírneho oddelenia 13.2.2018

 • Ľudový súbor ZUŠ Bojnice

  Do galérie Ľudový súbor ZUŠ Bojnice boli pridané fotografie.

 • POZVÁNKA

 • Gitarový koncert 24.1.2018

  Do galérie Gitarový koncert 24.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Muzikál-prípravné stretnutia

  Do galérie Muzikál-prípravné stretnutia boli pridané fotografie.

 • Koncerty v MŠ Rudnianska Lehota a Valaská Belá

  Do galérie Koncerty v MŠ Rudnianska Lehota a Valaská Belá boli pridané fotografie.

 • Vianočný koncert 5.12. 2017

  Do galérie Vianočný koncert 5.12. 2017 boli pridané fotografie.

strana: