•  

      

     ČINNOSŤ  ZUŠ BOJNICE


     v školskom roku

     2019/2020

      

      

     1.  

     28.5.2020

     KLARINETIÁDA BOJNICE 2020

     1.  

     26.5.2020

     BOJNICKÁ PERLA 2020

     1.  

     14.5.2020

     PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE 2020

     1.  

     2.5. 2020

     MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH A MLÁDEŽNÍCKYCH DYCHOVÝCH ORCHESTROV BOJNICE 2020

     1.  

     27.3.2020

     FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2020

     1.  

     21.3.2020

     Skúška orchestra a zboru na pripravované podujatie – Omša v kostole v Kanianke

     1.  

     20.3.2020

     Akordeonika  - koncert v Kúpeľoch Bojnice

     1.  

     11.3.2020

     Zájazd - koncert Filharmónia Bratislava

     1.  

     10.3.2020

     Klavírna súťaž Topoľčany – účasť žiakov z tried K.Ondovčinovej DiS.art., Mgr.D.Chlpekovej

     1.  

     8.3.2020

     Akordeonika  - koncert k MDŽ v Sebedraží

     1.  

     6.3.2020

     na Výročnej schôdzi dôchodcov v  DK Kanianka účinkovali žiaci z triedy Mgr.Petra Čertíka V. Vrtalová, M. Špeťko, E. Švorcová, z triedy S.Schniererovej M.Jamrišková,M.Rickerová,A.Pekárová

     1.  

     6.3. 2020

     Výstava žiakov výtvarného odboru ZUŠ Bojnice - NAŠA TVORBA v KC Bojnice

     1.  

     VO marec 2020

     Mgr. I.Karaková nainštalovala výstavu na ul.J.Kráľa na témy Zvieratá, More

     1.  

     21.2.2020

     Skúška orchestra a zboru na pripravované podujatie - Omša

     1.  

     18. 2. 2020

     Školská súťaž žiakov klavírneho oddelenia

     1.  

     17.2.2020

     žiak Kamil Kulich z triedy Mgr. D.Chlpekovej a Pavlína  Kulichová z triedy H.Nechalovej účinkovali v programe pre bývalých úspešných absolventov Základnej školy v Bojniciach.

     1.  

     15.02.2020

     Žiaci z triedy M.Boháčovej sa zúčastnili Pamätnice J.Strečanského v Poluvsí /súťaž v speve ľudových piesní/

     1.  

     12.2.2020

     Vyučujúca Ida Nikmonová DiS.art. sa zúčastnila so žiakmi Nadregionálnej prehliadky mladých gitaristov v Žiari nad Hronom

     1.  

     6.2.2020

     Vyučujúci Bc. Š.Vida a I.Nikmonová sa zúčastnili Metodického dňa v hre na gitaru v  ZUŠ Prievidza

     1.  

     1.2.2020

     Na Benefičnom plese v  DK Opatovce nad Nitrou účinkovali: žiaci z triedy Mgr.O.Mellu - Michal Hrdý, Šimon Gecašek, Mário Gecašek a vyučujúci Mário Hrdý a Ľuboš Hrdý DiS.art.

     1.  

     VO   február 2020  

     Katarína Lojová z triedy Mgr.I.Karakovej úspešne urobila talentové skúšky na architektúru prijatá na štúdium STÚ v Bratislave a VÚT -fakultu architektúry v Brne.

     1.  

     29.1.2020

     žiačka Lucia Karaková z triedy E. Hudecovej a žiačka z triedy J. Svitkovej

     účinkovali na Vítaní detí  v OÚ Nitrianske Rudno   

     1.  

     24.1.2020

     Skúška orchestra a zboru na pripravované podujatie - Omša

     1.  

     12.1.2020

     na medzinárodnej súťaži Tatras talent CUP 2020 v Poprade sa  stala VÍŤAZKOU VEĽKEJ CENY ZA ŽÁNER SPEV žiačka Soňa Findorová z triedy Beáty Balážovej

      

     1.  

     11.1.2020

     vystúpenie žiakov z triedy Mgr.O.Mellu - akordeónové ARM trio - Mário Gecašek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň na plese v KD Necpaloch - Prievidza

     1.  

     2.1.2020

     Novoročné vinšovanie na obecných úradoch v okolitých obciach -  Mgr.art.J.Baláž, Ľuboš Hrdý DiS.art, Mgr.art. Ján Strmenský

     1.  

     1.1.2020

     Akordeonika - Novoročný koncert v LD Lysec Kúpele Bojnice

     1.  

     VO január 2020

     Vyučujúca Mgr.I.Karaková

     • pripravila výstavu v priestoroch školy ul. J. Kráľa  na témy:  Traja králi, Zima, Karneval ,
     1.  
      
     • prebieha príprava výstavy - Naša tvorba- vernisáž 6.3. 2020
     1.  

     30.12.2019

     Akordeonika - generálka na Novoročný koncert

     1.  

     26.12.2019

     Dychové orchestre Maguranka Junior a Maguranček účinkovali na  Svätej omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke

     1.  

     21.12.2019

     žiaci speváckeho oddelenia účinkovali na podujatí - Bojnický  Kračúň

     1.  

     20.12.2019

     žiaci speváckeho oddelenia účinkovali  na podujatí - Bojnický  Kračúň

     1.  

     20.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik 2. Vianočné koncerty

     1.  

     18.12.2019

     Výchovné koncerty v MŠ Kostolná Ves, Rudnianska Lehota

     1.  

     18.12.2019

     Spoločný triedny večierok žiakov v Nitrianskom Rudne

     1.  

     18.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik - 2. Výchovné Vianočné koncerty

     1.  

     17.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik - 2. Výchovné Vianočné koncerty

     1.  

     17.12.2019

     Triedny koncert - M.Barta DiS.art., Mgr.Olena Turas - Kúpeľná kaviarnička Bojnice

     1.  

     16.12.2019

     Triedny koncert - Mgr.art. Tatiana Tonhajzerová - Lehota pod Vtáčnikom, korepetície Zuzana Matulayová DiS.art

     1.  

     16.12.2019

     Triedny koncert - Dušan Beňadik DiS.art., Z.Rázgová, A.Rázga v Lazanoch

     1.  

     16.12.2019

     Triedny koncert H.Nechalová, korepetície Katarína Ondovčinová DiS.art.

     1.  

     16.12.2019

     vyučujúci so žiakmi z Nitrianskeho Rudna uskutočnili Koncert  v kostole v Kostolnej  Vsi

     1.  

     16.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik Generálka na Vianočné koncerty

     1.  

     15.12.2019

     Maguranka Junior, Maguranček a žiaci z tried   M.Boháčovej, Mgr. P.Čertíka, Z.Rázgovej, S. Schniererovej a Mgr. K.Vreckovej účinkovali na podujatí Vianoce starej matere v  KD Kanianka a na Vianočnom  bazáre

     1.  

     15.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik - Generálka na Vianočné koncerty

     1.  

     14.12.2019

     žiaci z triedy Mgr. Dáriusa Štrbu vystupovali vo Vianočnom programe v DK  Nitrianske Sučany

     1.  

     12.12. 2019

     Adventný koncert klavírneho oddelenia  - Kúpeľná kaviarnička Bojnice

     1.  

     11.12.-13.12. 2019

     DĽH Malý Vtáčnik - Sústredenie v RS Púšť Prievidza

     1.  

     11.12.2019

     Koncert žiakov z Nitrianskeho Rudna v Špeciálnej základnej škole S. Chalupku Prievidza

     1.  

     11.12.2019

     Maguranka Junior, Maguranček účinkovali na podujatí - Slovensko spieva koledy - na námestí v Bojniciach

     1.  

     11.12.2019

     Vianočný koncert na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne

     1.  

     10.12.2019

     vystúpenie Mária Gecaška z triedy Mgr.O.Mellu -  Pamätnica prof.I.Hričovského  Mestská Knižnica Bojnice

     1.  

     10.12.2019

     Triedny koncert -  Mgr. D.Chlpeková

     1.  

     10.12.2019

     Triedny koncert - Ida Nikmonová DiS.art., korepetície Zuzana Matulayová DiS.art.

     1.  

     10.12.2019

     žiaci z triedy Mgr. Dáriusa Štrbu vystupovali na podujatí Romantické Vianoce  v KC Bojnice

     1.  

     8.12.2019

     vystúpenie žiačky Selin Vreckovej z triedy Mgr.B.Turčekovej  na koncerte v Nevidzanoch

     1.  

     7.12.2019

     vystúpenie v ZOO program  k Mikulášovi - akordeónové SMŠ trio z triedy Mgr.O.Mellu, speváčky z tried Mgr.Oleny Turas a  Z.Hepnerovej Dis.art.,

     1.  

     5.12.2019

     Vystúpenie žiakov z triedy Silvie Schniererovej /S.Minichová, E.Švorcová/ a z triedy H.Lipovskej na Vianočnej akadémii ZŠ v DK Kanianke

     1.  

     5.12.2019

     DĽH Malý Vtáčnik účinkovali  na Vianočných trhoch v CVČ Prievidza

     1.  

     4.12.2019

     Vianočný koncert v KC Bojnice

     1.  

     4.12.2019

     žiačky S.Minichová, E.Švorcová z triedy Silvie Schniererovej vystupovali na Vianočnej akadémii v ZŠ Kanianka

     1.  

     1.12.2019

     Adventný koncert v kostole v Nitrianskom Rudne, účinkovala  aj v DĽH spod Rokoša

     1.  

     1.12.2019

     vystúpenie Ľudového súboru ZUŠ Bojnice pri rozsvietení stromčeka na námestí v Bojniciach

     1.  

     VO december 2019

     Vyučujúca Alena Hercegová DiS.

     • zhotovenie vianočných pohľadníc,
     1.  
      
     • 4.12. účasť na vernisáži výstavy - Školské brány bez šikany  v RKC Prievidza a prebranie ocenení:
     • 1.miesto Filip Luprich kat.1- 4 ročník
     • 2.miesto Simona Adamcová kat. 1-4 roč.
     • 3.miesto Matúš Lukáč kat. 1-4 roč.
     • udelenie diplomu 1.miesto pre ZUŠ Bojnice pobočku v Nitrianskom Rudne  kat.5.-9.roč.
     1.  

     28.11.2019

     účasť žiakov Mateja Kotiana a Miroslava Hercega z triedy Bc. Š. Vidu na Celoslovenskej gitarovej súťaži v Prievidzi

     1.  

     27.11.2019

     VERNISÁŽ výstavy  FOTOGRAFICKÉHO ODDELENIA v Mestskej Knižnici  Bojnice, vyučujúca Mgr.A.Blahová

     1.  

     27.11.2019

     Ellizabeth Špaldoňová z triedy Silvie Schniererovej vystupovala  v Centrumku Kanianka na detskej Katarínskej zábave

     1.  

     23.11.2019

     sa uskutočnil koncert k 20. výročiu vzniku dychového orchestra Maguranka Junior v kostole

     Božského srdca Ježišovho v Kanianke spoluúčinkoval detský dychový orchester Maguranček , hovoreným slovom umocnil atmosféru páter Gerhard Glazer-Opitz.

     1.  

     20.-22.11. 2019

     účasť žiaka Mária Gecašeka a ARM tria z triedy Mgr.Ota Mellu na  X. ročníku Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade

     1.  

     15.11.2019

     Mgr.A. Blahová sa zúčastnila exkurzie v rámci Medzinárodného mesiaca fotografie v Bratislave

     1.  

     14.11.2019

     žiačka Slávka Letavayová účasť na výstave  v Banskej Štiavnici - Múzeum Sv. Antol, Mgr.A. Blahová

     1.  

     12. 11.2019

     žiak Mário Gecašek z triedy Mgr. Ota Mellu účinkoval pri príležitosti uvedenia novej básnickej zbierky Gabriely Mellovej v RKC Prievidza.

     1.  

     11.11.2019

     Mgr. A. Blahová -exkurzia na výstave fotografií – Region Art Prievidza

     1.  

     10.11.2019

     účasť žiačky Soni Findorovej na medzinárodnom multižánrovom festivale detskej a mládežníckej tvorivosti v oblasti hudby, spevu, tanca, divadla a výtvarného umenia Top Talent v Novom Meste nad Váhom

     1.  

     8.11.2019

     žiačka Agáta Čurná z triedy Mgr. A. Blahovej

     sa zúčastnila výstavy fotografií- AMFO

     v Nitre

     1.  

     7.11.2019

     žiačka Lívia Gebrlínová z triedy  Mgr. Barbory Turčekovej sa zúčastnila semifinále speváckej súťaže ,,My popstar” a postúpila do finále, ktoré sa uskutoční v Považskej Bystrici.

     1.  

     7.11.2019

     účasť žiakov speváckeho oddelenia na súťaži Jesienka ZUŠ Prievidza

     1.  

     6.11.2019

     vyučujúca  Mgr.A. Blahová spolupráca Zámok Bojnice, exkurzia- galerijný okruh,

     1.  

     5.11.2019

     vyučujúca  Mgr.A. Blahová sa  zúčastnila so žiakmi v Art Pointe Prievidza, exkurzie foto-výstavy,

     1.  

     VO - november

     Mgr.Irena Karaková

     • Výstava prác - ul. J.Kráľa na tému Zima a Vianoce
     1.  
      
     • výroba vianočných pozdravov pre školu  a pre Domov sociálnych služieb - Veľké pole
     1.  
      
     • Výroba rekvizít na Vianočný koncert pre LDO
     1.  
      

     A. Hercegová DiS

     • zaslala práce žiakov do výtvarnej súťaže "Školské brány bez šikany "
     1.  
      
     • Vyhotovenie plagátov na adventný koncert v Nitrianskom Rudne
     1.  

     29.10. 2019

     DĽH Malý Vtáčnik Vystúpenie pre stredné školy v KaSS Prievidza

     1.  

     29.10.2019

     Koncert v Domove dôchodcov Bojnice Mesiac úcty k starším

     1.  

     28.10. 2019

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik - "Knižné hody" v Hornonitrianskej knižnici

     1.  

     25.-27.10.

     2019

     žiačka Agáta Čurná z triedy  Mgr.A. Blahovej sa zúčastnila Fotoworkshopu TvorBA v Bratislave

     1.  

     24.10.2019

     sa uskutočnil v koncertnej sále Domu služieb v Bojniciach Saxofónový workshop pod vedením lektora Erika Rothensteina – Konzervatórium Bratislava s klavírnym sprievodom Zity

     Slávičkovej.

     1.  

     24.10.2019

     Koncert - Klub dôchodcov Kanianka k mesiacu úcty k starším Vyučujúci- A.Rázga,P.Čertík,S.Schniererová.

     1.  

     24.-25.10 2019

     žiak Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej účinkoval na 13.ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku

     1.  

     22.10.2019

     Výchovný koncert - MŠ Bojnice - M.Boháčová DiS.art, J.Vidová, D.Beňadik DiS.art., Mgr.art. F. Kadera., Mgr.O.Mello, Nikmonová DiS.art.

     1.  

     21.10.2019

     Koncert k mesiacu úcty k starším - DK Kanianka

     Vyučujúci- P.Čertík,O.Mello, J.Vidová, S.Schniererová

     1.  

     16.10.2019

     DĽH Malý Vtáčnik  - 60. výročie CVČ Prievidza

     1.  

     13.10.2019

     Ľudový súbor ZUŠ Bojnice, bratia Gecašekovci z triedy Mgr.Ota Mellu a Nina Humajová z triedy Idy Nikmonovej DiS.art.- vystúpenie v rámci Mesiaca úcty k starším v KD Dubnica

     1.  

     13.10.2019

     sa uskutočnil koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším v DK Opatovce nad Nitrou. V programe účinkovali:

     p. uč. Mário Hrdý, Ľuboš Hrdý

     Michal Hrdý - žiak p. uč. Mella

     Lukáš Žember - žiak p. uč. Beňadika

     Samuel Michalovič a Hanka Králiková - žiaci p. uč. Turas

     1.  

     10.10. - 12.10. 2019

      

     Žiaci tanečného odboru z triedy Bc. Jany Klečanekovej sa zúčastnili Tanečného workshopu v RS Púšť Prievidza. Zúčastnené skupiny:

     TS Darling, TS Brilian, TS Princesz

     Lektorky:

     Patrícia Mindoková Danielová - Choreografka River park Bratislava a Loli pops, Contemporary jazz dance.

     Hana Jurenková VŠMU Bratislava moderný a kreatívny tanec.

     1.  

     4.10.2019

     žiaci Mário Gecašek z triedy Mgr.Ota Mellu a Nina Humajová z triedy Idy Nikmonovej DiS.art. účinkovali na vernisáži výstavy obrazov v Kultúrnom centre Bojnice

     1.  

     2.-6.10.2019

     DĽH Malý Vtáčnik -  Medzinárodný detský folklórny festival v Prievidzi

     1.  
      

     Žiačka Nikola Píšová z triedy Zdenky Rázgovej postúpila do finále súťaže TALENT NA MAXXIMUM Rádia Europa 2.

     1.  

     Výtvarný odbor október 2019

     vyučujúca Mgr. Irena Karaková

     • Nina Richvalská sa zúčastnila súťaže Konkurz na ilustrátora detskej knihy a získala ponuku na spoluprácu
     1.  
      
     • výtvarná práca Zuzany Mikušovej postúpila na celoslovenské kolo súťaže Centra vedecko technických informácií - Krotitelia odpadov - Vyčistíme spolu svet, vyučujúca Mgr. Irena Karaková
     1.  
      
     • Výstava - ul. J.Kráľa - Výtvarné práce na tému jeseň
     1.  
      

     vyučujúca Alena Hercegová DiS.

     • triedna výstava na tému línie, dážď
     •  jesenná výzdoba školy
     1.  

     28.9.2019

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik účinkovanie na podujatí  "Deň Prievidze"

     1.  

     27.9.2019

     žiačka Bieliková Nadežda z triedy Mgr.Oleny Turas vystupovala  na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Opatovciach nad Nitrou

     1.  

     22.9.2019

     Akordeonika usporiadala koncert v obci Cigeľ

     1.  

     21.9.2019

     DH Maguranka Čereňany

     1.  

     21.9.2019

     žiačka Viktória Váradyová z triedy Zdenky Rázgovej a žiaci z triedy B.Balážovej spievali  v OC Korzo

     1.  

     14.9.2019

     DH Maguranka Fryšták - Valašská veselice

     1.  

     14.9.2019

     DH Maguranka Novomestská nota - súťaž a koncert

     1.  

     5.9.2019

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik - vystúpenie v Luhačoviciach Česká republika

     1.  

     4.9.2019

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik -  "Deň otvorených dverí" v CVČ Prievidza

     1.  

     02.9.2019

     žiačka Alexandra Čertíková z triedy Mgr.Oleny Turas vystupovala na podujatí - Pasovačka prvákov v ZŠ Opatovce nad Nitrou

     1.  

     Výtvarný odbor september 2019

     Mgr.Irena Karaková:

     • zapojila žiacke práce do celoslovenskej súťaže: Krotitelia odpadov - vyčistíme spolu svet
     1.  
      
     • Nina Richvalská sa zúčastnila súťaže Konkurz na ilustrátora detskej knihy
     1.  
      
     • inštalácia výstavy ul. J.Kráľa - Zátišie s kyticou