• Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2021/2022

     1.  

     17.6.2022

     Koncert vážnej hudby žiakov ZUŠ Bojnice v Kostole sv. Martina v Bojniciach 

     1.  

     8.6. 2022

     Tanečný odbor -  Galaprogram v KC Bojnice

     1.  

     7.6.-8.6. 2022

     Talentové skúšky – zápis 

     1.  

     2.6.2022

     Bojnická perla – celoslovenská súťaž pre žiakov ZUŠ v sólovom speve populárnej piesne

     1.  

     31.5.2022

     SaxoKlarinetiáda – celoslovenská súťaž pre žiakov ZUŠ v sólovej hre na klarinet a saxofón

     1.  

     27.5.2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej - účasť na súťaži Nitrianska Lutna v ZUŠ J. Rosinského Nitra 

     1.  

     26.5.2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej - účasť na

     Klavírnej súťaži  Pianoforte v ZUŠ  J. Melkoviča v Starej Ľubovni

     1.  

     26.5.2022

     Účasť žiakov z triedy Idy Nikmonovej DiS.art.  na podujatí - Putovný gitarový koncert  Nováky

     1.  

     24.5.2022

     Triedny koncert – Mária Boháčová DiS.art.

     1.  

     22.5.2022

     Žiačky z triedy Jany Svitkovej - Simona Pršová, Lucia a Katarína Karakové, Sabína Kútna – účinkovanie Kostole Nitrianske Rudno

     1.  

     21.5. - 22.5.

     2022

     Dychový orchester Maguranka Junior  - Celoslovenská súťaž Púchov,

      konferans vystúpenia dychového orchestra - žiačka Soňa Findorová z triedy LDO Mgr.art. Františka Kňazoviča

     1.  

     19.5.2022

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - 40.výročie založenia MŠ Clementisa v Prievidzi

     1.  

     18.5.-19.5. 2022

     Absolventské koncerty - Bojnice

     1.  

     18.5.2022

     Absolventský koncert v Nitrianskom Rudne

     1.  

     17.5.2022

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Slávnostné oceňovanie predmetových a postupových súťaží v regióne v KaSS Prievidza 

     1.  

     17.5.2022

     Spoločný koncert žiakov v Nitrianskom Rudne

     1.  

     15.5.2022

     Detská ľudová hudba spod Rokoša účinkovala na podujatí - Deň matiek v Nitrianskom Rudne

     1.  

     13.5. - 15.5. 2022

     Dychový orchester Maguranka Junior - sústredenie Zliechov 

     1.  

     12.5.2022

     žiačky z triedy Mgr. Márie Lezovej účinkovali na podujatí - Strašiškola v ZŠ Opatovce nad Nitrou 

     1.  

     12.5.2022

     Vyučujúci Ľuboš Hrdý – hudobný sprievod na speváckej súťaži Slávik Slovenska v CVČ Prievidza

     1.  

     11.5.2022

     Triedny koncert – vyučujúca Ida Nikmonová DiS.art., účinkovala aj žiačka z triedy J.Vidovej

     1.  

     11.5.2022

     Účasť žiakov akordeónového oddelenia na súťaži - MAS Kysucké Nové Mesto

     1.  

     10.5. 2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej - účasť na Hudobnom festivale Ivana Ballu - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej Dolný Kubín 

     1.  

     10.5. 2022

     Tanečná skupina STARS z triedy Bc. Jany Klečánekovej sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži Deň tanca 2022 v Žiari nad Hronom 

     1.  

     8.5.2022

     ku Dňu matiek v KC Bojnice vystupovali: Ľudový súbor  ZUŠ Bojnice, Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik, žiačky z triedy Zuzany Hepnerovej a tanečné skupiny z triedy Bc.Jany Klečánekovej

     1.  

     7.5.2022

     Účasť Detských ľudových hudieb na  Krajskej súťaži DFS a DĽH Vidiečanova Habovka v Zemianskych Kostoľanoch, Mgr.art.Ján Strmenský

     1.  

     7.5.2022

     Vyučujúci Ľuboš Hrdý a Patrik Ricker - účinkovanie na podujatí  - Výstup obcí na vrchol Magury

     1.  

     7.5.2022

     Medzinárodný festival Detských a mládežníckych dychových orchestrov Bojnice, konferans pre Maguranku Junior žiačka LDO z triedy Mgr.art.  Františka Kňazoviča.

     1.  

     5.5.2022

     žiačky Literárno dramatického oddelenia - Sára Beňovičová a Alexandra Ďurinová, z triedy Mgr. art. Františka Kňazoviča - sa zapojili do súťaže "Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     1.  

     4.5.2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej - účasť na súťaži Banskoštiavnické kladivká 2022 v ZUŠ Banská Štiavnica

     1.  

     4.5.2022

     Triedny koncert – Mgr.art. Ján Strmenský  v CVČ Prievidza

     1.  

     1.5.2022

     Hexagón, medzinárodná fotografická súťaž, prezentácia fotografií žiakov z triedy Mgr.Andrey Blaho Zerola

     1.  

     1.5.2022

     DĽH spod Rokoša  Stavanie mája v Nitrianskom Rudne

     1.  

     30.4.2022

     Vyučujúca Mária Boháčová so žiakmi – účasť na podujatí - Sprievod do rozprávky - Stratená melódia, Bojnice.

     1.  

     30.4.2022

     Dychová hudba Maguranka  - Stavanie mája -  Opatovce nad Nitrou

     1.  

     30.4.2022

     Dychová hudba Maguranka  - Stavanie mája - Poruba

     1.  

     30.4.2022

     Vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS.art –  Stavanie mája – Opatovce nad Nitrou, Poruba

     1.  

     30.4.2022

     Účasť žiakov LDO z triedy Mgr.art. Františka Kňazoviča na podujatí Legendy ožívajú v Bojniciach

     1.  

     29.4.2022

     Mário Gecašek z triedy Mgr. Ota Mellu si bol prevziať cenu svätého Gorazda, udelenú ministrom školstva na Bratislavskom hrade

     1.  

     29.4.2022

     Dychový orchester Maguranka Junior - Stavanie mája – Nitrianske Pravno

     1.  

     29.4.2022

     žiačka Alica Gotthardová z triedy Márie Boháčovej DiS.art.– účasť na Celoslovenskej  husľovej súťaži v Kremnici, klavírne korepetície Mgr. František Kadera

     1.  

     29.4.2022

     Tanečný odbor   trieda Bc. Jany Klečánekovej - Celoslovenská nominačná súťaž Showtime Dance v Leviciach

     1.  

     27.4.2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej účinkoval ako hosť na koncerte p. prof. Varhaníkovej v Banskej Bystrici v Pasáži

     1.  

     27.4.2022

     Prehrávky žiakov ZUŠ Bojnice na súťaž Bojnická Perla

     1.  

     23.4.2022

     Tanečné skupiny z triedy Bc. Jany Klečanekovej sa zúčastnili krajskej tanečnej prehliadky v Dubnici nad Váhom

     1.  

     23.4.2022

      Vystupovali žiaci z triedy Mgr.art. Tatiany Tonhajzerovej u dôchodcov v Lehote pod Vtáčnikom

     1.  

     22.4.2022

     Na ocenení  športovcov v KC  Bojnice  účinkovalo  SMŠ akordeónové trio – Michal Hrdý, Šimon Gecašek , Samuel Minich z triedy Mgr.Ota Mellu a Michaela Púčiková z triedy Zuzany Hepnerovej DiS.art.

     1.  

     22.4.2022

     Žiaci Literárno-dramatického odboru z triedy Mgr.art. F.Kňazoviča sa zúčastnili na  krajskom kole - Rozprávkové javisko v Púchove s rozprávkou "Osamote" – spolupráca s Divadlom "A" a Divadlom Shanti v Prievidzi

     1.  

     21.4.2022

     Účasť žiakov z triedy Dušana Beňadika DiS.art. na súťaži  bicích nástrojov  Borákova Prievidza     

     1.  

     17.4.2022

     Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej účinkoval so speváckym zborom, klavírne vystúpenie

     1.  

     13.4.2022

     Simona Mokrá a Matej Gablík  z triedy Mgr.art. F.Kňazoviča /LDO/reprezentovali  na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

     1.  

     13.4.2022

     Účasť žiakov z triedy Mgr. Sáry Vestenickej a Aleny Hercegovej na výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí" vo Hvezdárni v Partizánskom

     1.  

     13.4.2022

     Žiaci Literárno-dramatického odboru z triedy Mgr.art. F.Kňazoviča účinkovali na  premiére rozprávkového predstavenia „Osamote“ v Divadle „A“ a Shanti v Prievidzi

     1.  

     10.4.2022

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik a DĽH spod Rokoša sa zúčastnia Okresnej súťaže v Tužine

     1.  

     5.4.2022

     Vyučujúca Alena Hercegová – výstava koláží - trieda Nitrianske Rudno

     1.  

     marec 2022

     žiaci Fotografického  oddelenia - zapojenie do súťaže Prizma 2022, vyučujúca  Mgr.Andrea Blaho Zerola

     1.  

     17.3.2022

     žiaci dychového oddelenia sa zúčastnili na koncerte orchestra Konzervatórium Band v Bratislave

     1.  

     marec 2022

     Literárno dramatický odbor - Mgr.art. F.Kňazovič - príprava žiakov na školské  kolá Hviezdoslavovho Kubínu v prednese prózy 

     1.  

     8.11. – 9.11.   2021

     Kamil Kulich ako víťaz Medzinárodnej súťaže Rajecká hudobná jar 2021  účinkoval na koncertoch - 8.11.2021 v Bratislave v Dvorane VŠMU a 9.11. vo Viedni v Slowakisches Institut. Na koncertoch premieroval dielo pre klavír  hudobnej skladateľky Kataríny Kachlovej.

     1.  

     28.10. - 30.10. 2021

     Mário Gecašek , žiak z triedy Mgr. Ota Mellu sa zúčastnil na súťaži - Medzinárodné akordeónové dni v Prahe.

     1.  

     22.10.2021 

     Kamil Kulich  sa zúčastnil na Celoslovenskej interpretačnej súťaži "Schneiderova Trnava" v sólovej hre na klavíri. Vyučujúca Mgr. Daniela Chlpeková.

     1.  

     21.10.-3.11.2021

     Tadeáš Duchoň  účinkuje v televíznej relácii "Tvoja mini tvár znie povedome“. Vyučujúce Silvia Schniererová, Dušana Škultétyová DiS. art.

     1.  

     14.10.2021

     Kamil Kulich žiak z triedy Mgr.Daniely Chlpekovej sa zúčastnil na Medzinárodnej súťaži Rajecká hudobná jar 2021

     1.  

     Výtvarný odbor

     október 2021

     Žiaci výtvarného oddelenia sa zapojili do súťaže OC Korzo "Vytvor maľbu na EKO tému". Najviac hlasov získala maľba Terézie Dadovej z triedy Mgr.art. Lívie Boliešikovej. Práca bude zobrazená na „Korzo eko taškách“.         

     Ocenené boli aj práce žiakov z triedy Aleny Hercegovej DiS.

     1.  

     25.9.2021

     Detská ľudová hudba  spod Rokoša - "Spoznaj, zaži, nauč sa" v RKC Prievidza

     1.  

     17.9.2021

     Detská ľudová hudba   Malý Vtáčnik - 60. výročie NsP Bojnice v KC Bojnice

     1.  

     10.9.2021

     Detská ľudová hudba   Malý Vtáčnik, DĽH spod Rokoša - Hornonitrianske slávnosti v KaSS Prievidza

     1.  

     8.9.2021

     Detská ľudová hudba   Malý Vtáčnik - Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

     1.  

     2.9.2021

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik - Spomienka na Deň Rómov v Prievidzi