• Školský rok 2021/2022

    •  

      

     Detská ľudová hudba ZUŠ Bojnice - vystúpenie 8.5.2022 ku Dňu matiek v KC Bojnice

     Ďakujeme pánovi Vladimírovi Mittašovi za vytvorenie videa.

      

      

     **********************************************************

      

     29.4.2022  Tanečný odbor  -  Celoslovenská nominačná súťaž Showtime Dance v Leviciach

      

      

      

      

      

     **********************************************************

     30.4.2022 Vyučujúca Mária Boháčová so žiakmi – účasť na podujatí - Sprievod do rozprávky - Stratená melódia, Bojnice.

      

      

     **********************************************************

     27.4.2022 Kamil Kulich z triedy Mgr. Daniely Chlpekovej účinkoval ako hosť na koncerte p. prof. Evy Varhaníkovej v Banskej Bystrici v Pasáži.

      

      

      

     **********************************************************

     Veľká noc

     Literárno - dramatický odbor - vyučujúci Mgr.art. František Kňazovič

     **********************************************************

     Literárno - dramatický odbor - vyučujúci Mgr.art. František Kňazovič

      

     **********************************************************

     Literárno - dramatický odbor - žiaci z Opatoviec nad Nitrou

      

     **********************************************************

     DĽH  Malý Vtáčnik

      

     DĽH Malý Vtáčnik - prípravka

      

     DĽH spod Rokoša