Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
OCENENIA v školskom roku 2018/2019 OCENENIA v školskom roku 2017/2018 OCENENIA v školskom roku 2016/2017 Ocenení na súťažiach školský rok 2015/2016 Ocenení na súťažiach školský rok 2014/2015 Ocenení na súťažiach školský rok 2013/2014 Ocenení na súťažiach školský rok 2012/2013 Ocenení na súťažiach školský rok 2011/2012 Ocenení na súťažiach šk.rok 2006/2007-2010/2011

Ocenení na súťažiach

OCENENIA v školskom roku 2018/2019

 

******************************************

*29.11.2018 na regionálnej súťaži v hre na dychových plechových nástrojoch v ZUŠ K.Pádivého v Trenčíne získali umiestnenia: 

1.kategória : 

1.miesto Kristián Múdry - vyučujúci M.Chlpek

2.miesto Martin Píš -vyučujúci Andrej Rázga

2.kategória:

3.miesto Jakub Cvíčela - vyučujúci Miroslav Barta

******************************************

 

*18.11.2018 na medzinárodnej súťaži Wintershou v Leviciach tanečná skupina Princesz Mozart získala v kategórii umelecké výrazove tance  1.miesto, vyučujúca Bc.Jana Klečáneková

 

  

 

******************************************

 

*13.11.2018 umiestnenie žiakov ZUŠ Bojnice na Celoslovenskej súťaži Klarinetiáda Bojnice 2018

 

2018_Klarinetiáda_umiestnenie_žiakov_ZUŠ_Bojnice.docx

 

******************************************

 

*10.11.2018 Dychový orchester Maguranka Junior získal zlaté pásmo na Celoslovenskej súťaži detských a mládežníckych dychových orchestrov FestMlaDych v Dolnej Súči.

 

******************************************

 

9.11.2018 Žiaci fotografického oddelenia získali ocenenia na celoštátnej postupovej súťaži AMFO 2018 v Nitre. V kategórii do 16.rokov:

 1. miesto Kristína Kohútová

čestné uznanie Ester Lešková

vystavujúci autori Tomáš Rakús a Mia Laura Plšeková.

Zo štúdia pre dospelých získala čestné uznanie za kolekciu farebných fotografií Ina Bartošová. 

 

******************************************

 

*26.10. - 27.10.2018 na súťaži Medzinárodné akordeónové dni v Prahe získala Veronika Belancová 3.miesto v kategórii Sólisti VI., vyučujúci PeadDr.Tomáš Kozák

 

******************************************

*25.10. 2018 na speváckej súťaži Jesienka v ZUŠ Prievidza získali:

Strieborné pásmo Adam Rázga - A. kategória - vyučujúca Silvia Schniererová

Bronzové pásmo Sabína Ambrózová  - C. kategória - vyučujúca Zdenka Rázgová

Bronzové pásmo Natália Šimová  - B.kategória - vyučujúca Zdenka Rázgová 

 

******************************************

 

*18.10.2018 na celoslovenskej speváckej súťaži Handlovský zlatý mikrofón získali:

 kategória populár:

1.miesto Zlaté pásmo - Soňa Findorová z triedy Beáty Balážovej

Strieborné pásmo - Tadeáš Duchoň  z triedy Silvie Schniererovej

Bronzové pásmo - Laura Furková z triedy Jany Svitkovej

kategória muzikál:

1.miesto Zlaté pásmo - Martina Balážová z triedy Zdenky Rázgovej

 

 

 

 

******************************************

 

* 25.9. - 30.9.2018 na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Lanciane v Taliansku získali:

- orchester Akordeonika  1.miesto a cenu Laureáta v kategórii Junior orchestre, vyučujúci Mgr. Oto Mello, Ľuboš Hrdý DiS. art., PaedDr. Tomáš Kozák

- Mário Gecašek 1. miesto kategória do 15 rokov, vyučujúci Mgr. Oto Mello

- Veronika Belancová 2. miesto kategória  nad 18 rokov, vyučujúci PaedDr. Tomáš Kozák

 

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=416

 

******************************************

 

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2018

 

 

Pán riaditeľ ZUŠ Bojnice Mgr.art. Jozef Baláž

sa stal Laureátom na cenu Hudobného fondu, ktorá mu bola udelená 6.9.2018 na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave.

Cenu  Karola Pádivého získal za dlhoročnú cieľavedomú prácu v žánri dychovej hudby, nielen v oblasti aranžovania a komponovania, ale predovšetkým v oblasti výchovy mladej generácie hudobníkov.

Srdečne blahoželáme.

http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=520