Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
OCENENIA v školskom roku 2017/2018 OCENENIA v školskom roku 2016/2017 Ocenení na súťažiach školský rok 2015/2016 Ocenení na súťažiach školský rok 2014/2015 Ocenení na súťažiach školský rok 2013/2014 Ocenení na súťažiach školský rok 2012/2013 Ocenení na súťažiach školský rok 2011/2012 Ocenení na súťažiach šk.rok 2006/2007-2010/2011

Ocenení na súťažiach

OCENENIA v školskom roku 2017/2018

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Blahoželáme oceneným žiakom,vyučujúcim a súborom,ktorí nás úspešne reprezentovali na súťažiach a kultúrnych podujatiach

 

Žiaci prijatí na štúdium na stredné a vysoké umelecké školy: 

* Ela Hudáková - Cirkevné konzervatórium Bratislava - Hudobno - dramatický odbor, spev vyučujúca Beáta Balážová, klavír Jana Vidová

* Ema Hudáková - Cirkevné konzervatórium Bratislava - Hudobno - dramatický odbor, spev vyučujúca Beáta Balážová, klavír JanaVidová

*Filip Cvíčela - Konzervatórium Žilina - pozauna - vyučujúci Miroslav Barta

* Ester Lešková - Stredná umelecká škola v Banskej Štiavnici - vyučujúca Mgr.Andrea Blahová

* Daria Zasidkovyč - Stredná umelecká škola v Trenčíne, Stredná umelecká škola v Banskej Štiavnici - vyučujúca Mgr.Andrea Blahová

Matej Michalec - Konzervatórium Bratislava -  Hra na viole, vyučujúci Ján Strmenský

* Veronika Podoláková  - STU Bratislava - fakulta architektúry - dizajn - vyučujúca Mgr. Irena Karaková

 

**************************************************

 

2.6. - 3.6 2018 žiaci tanečného odboru získali ocenenia na súťaži Ostravská pyramída:

1.miesto TS Princesz MOZART  -  show dance kategória deti 

2.miestoTS Briliant CASINO 2.miesto - show dance 

4.miesto TS Girls BELIEVERE 4.miesto - v kategórií mládež open 

Gratulácia patrí aj sólistom, ktorí sa  v náročnej konkurencii umiestnili v rozmedzí od 5.do 9.miesta.

  

 

 

**************************************************

 

1.6.2018 umiestnenie žiakov na školskom kole Dilongstar v ZŠ Nitrianske Rudno:
 

1.kategória:

 1.miesto Seline Vrecková  - vyučujúca Mgr.B.Turčeková                                                                         2.miesto Viktória Kotulová  - vyučujúca J.Svitková
 3.miesto Alžbeta Sedláčková - vyučujúca   Mgr.B.Turčeková
 
2.kategória:

1.miesto Karolína Belancová - vyučujúca J.Svitková
2.miesto Kiara Sládkayová    -  vyučujúca J.Svitková
3.miestoLilian Krajčiová - vyučujúca J.Svitková
 
3. kategória:

1.miesto Lívia Gebrlínová - vyučujúca Mgr.B.Turčeková 
2.miesto Lucia Kalfasová  -  vyučujúca J.Svitková
3.miesto Paulína Petrisková  - vyučujúca J.Svitková

 

 

 

**************************************************

 

* 31.5– 1.6. 2018 umiestnenie žiakov akordeónového oddelenia na XVII. Medzinárodnom  festivale Euromusette – Goldentango mladých akordeonistov :

Sólová hra:

Strieborné pásmo 1. miesto Lukáš Trhan 0.B kategória, vyučujúci Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo  2. miesto  Samuel Minich  0.C kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo  2. miesto  Michal Hrdý 1. kategória, vyučujúci Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo Pavol Šujan 1. kategória,  vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS. art.

Víťaz kategórie Mário Gecašek 2. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo  2. miesto  Andrej Beseda 3. kategória, vyučujúci Mgr. Oto Mello

Víťaz kategórie Martin Beseda  6. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo  2. miesto  Veronika Belancová 6. kategória, vyučujúci  PaedDr. Tomáš Kozák

Komorná hra:

Víťaz kategórie ARM trio: Mário Gecašek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň 4.kategória, vyučujúci Mgr. Oto Mello

Víťaz kategórie M duo: Martin Beseda, Mário Hrdý 5. kategória, vyučujúci Mgr. Oto Mello

 

foto zo súťaže:

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=396

 

 

**************************************************

*24.5.2018 umiestnenie žiakov ZUŠ Bojnice na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme Bojnice 2018

 

Piano_2018_umiestnenie_žiakov_ZUŠ__Bojnice.docx

 

**************************************************

 

* Žiaci  Fotografického oddelenia a multimediálnej tvorby z triedy  Mgr. Andrey Blahovej  získali ocenenia v okresnej súťaži Prizma 2018 v Trenčíne:

V Kategórii do 16 rokov za kolekciu čiernobielých fotografií:

1. miesto: Ester Lešková

3. miesto: Mia Laura Plšeková

Vo farebnej fotografii:

1. miesto: Kristína Kohútová

2. miesto:Tomáš Rakús

Štúdium pre dospelých:

1. miesto: Ina Bartošová - za kolekciu farebných fotografií

 

 

Na celoštátnej súťaži CINEAMA 2018 v Nitre, získala trojica autoriek: Lea Hatvanyiová, Ester lešková a Dária Zasidkovyč  2. miesto za filmový experiment a 1. miesto CINEAMA 2018 v okresnej súťaži v Prievidzi. Tomáš Rakús je autorom víťazného animovaného filmu za ktorý získal 1. miesto CINEAMA 2018 v Prievidzi.

 

Adriana Valková a Darii Zasidkovyč - ich fotografie prezentujú kolekciu Slovenskej  republiky na medzinárodnej súťaži bienále FIAP 2018 v Bulharsku.

 

**************************************************

 

18.5.2018 získali ocenenia žiaci z triedy Mgr.Daniely Chlpekovej v hre na klavíri  v hudobno interpretačnej súťaži Nitrianska Lutna v ZUŠ Rosinského Nitra:

2.miesto Alžbeta Drozdová I.kategória

3. miesto Kamil Kulich III.kategória

 

 

**************************************************

 

 * 11.5- 12.5.2018 umiestnenie žiakov z triedy Bc.Jany Klečánekovej na  Majstrovstvách Slovenska a Grand finále v Leviciach/ s postupom na ME Rumunsko Brašov / 

 

1.miesto TS Girls Believere modern dance mládež

1.miesto Sólo Henrieta Lipovská výrazová tanečná akrobácia.

2.miesto TS Darling Narodeninová párty open dance deti

3.miesto TS Princesz Mozart javiskové výrazové tance deti 

3.miesto TS Briliant Casino javiskový výrazový tanec juniori

3.miesto Duo Martina Hanzelová a Rebeka Ligasová

3.miesto Sólo Dominika Bokorová Sweet dreams

4.miesto Duo Balerinna Radana Pernišová a Ema Krištínová

 

 

 

**************************************************

 

*10.5.-11.5.2018 Vynikajúce umiestnenia žiakov na akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl  v Lipanoch

sólová hra:

Zlaté pásmo  3. kategória Mário Gecašek vyučujúci Mgr. Oto Mello

Zlaté pásmo  4. kategória  Andrej Beseda vyučujúci Mgr. Oto Mello

Víťaz kategórie 5. kategória  Martin Beseda vyučujúci Mgr. Oto Mello

2. miesto 6. Kategória Veronika Belancová vyučujúci PaedDr. T. Kozák

komorná hra:

1. miesto kategória X.B. M duo: Martin Beseda, Mário Hrdý vyučujúci Mgr. O. Mello

2. miesto kategória X.B.  ARM trio: Andrej Beseda, Roland Čiscoň, Mário Gecašek vyučujúci Mgr. O. Mello

 

Absolútny víťaz ASPUŠ 2018: Martin Beseda

 

**************************************************

 

* 10.5.2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 - umiestnenie žiakov ZUŠ Bojnice

A. kategória

Zlaté pásmo 3.miesto Findorová Soňa vyučujúca Beáta Balážová

Zlaté pásmo Duchoň Tadeáš vyučujúca  Silvia Schniererová

Strieborné pásmo Ševčíková Julieta  vyučujúca Jana Svitková

Bronzové pásmo Baginová Zuzana vyučujúci Mgr.art. Marek Bakyta

Diplom za účasť: Beseda Adrián vyučujúca Mgr. Barbora Turčeková, Šimová Natália vyučujúca Zdenka Rázgová

B. kategória

Zlaté pásmo 2.miesto Cibulka Adam vyučujúca Beáta Balážová

Strieborné pásmo Gebrlínová Lívia vyučujúca Mgr. Barbora Turčeková, Starikova Jevgenia vyučujúca Mgr.Olena Turas

Bronzové pásmo Ambrózová Sabína, vyučujúca Zdenka Rázgová

Diplom za účasť Rudinská Emma, vyučujúca Silvia Jadroňová

C. kategória

Bronzové pásmo Balážová Martina vyučujúca Zdenka Rázgová

Diplom za účasť Petrisková Bianka vyučujúca Jana Svitková

D. kategória

Strieborné pásmo Štancelová Miroslava vyučujúca  Silvia Scniererová

Diplom za účasť Rybárová Dominika vyučujúca Silvia Jadroňová

 

 

**************************************************

 

*5.5.2018 umiestnenie žiakov tanečného odboru z triedy Bc.J.Klečanekovej na krajskej   súťaži Deň Tanca  v Trenčíne:

Zlaté pásmo s postupom TS Briliant Casino - kategória deti open 

Zlaté pásmo s postupom TS Flash Egypťanky - kategória show dance juniori

Tanečné skupiny umiestnené v zlatom pásme postupujú na celoslovenskú suťaž, ktorá sa uskutoční 15.mája 2018 Žiar nad Hronom.

 

Strieborné pásmo

TS Princesz Mozart

TS Girls Believere 

sólo Dominika Bokorová

sólo Henrieta Lipovská 

 

foto:

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=forms/33974&gallery=4

 

 

**************************************************

 

* 3.5.2018 na speváckej súťaži "Novácky talent" v ZUŠ Nováky sa umiestnil v A kategórii na 1.mieste Tadeáš Duchoň z triedy Silvie Schniererovej. 

 

 

 

**************************************************

 

 

* 2. 5. 2018 Úspech žiakov akordeónového oddelenia na súťažnej prehliadke v Novej Bani

Sólová hra:

Víťaz kategórie          Samuel Minich                  kategória 1. ročník, vyučujúci Mgr. O. Mello

Víťaz kategórie          Michal Hrdý                       kategória  2. ročník, vyučujúci Mgr. O. Mello

Zlaté pásmo                Pavol Šujan                         kategória 2. ročník, vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS. art.

Zlaté pásmo                Marek Medera                   kategória  2. ročník,vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS. art.

Strieborné pásmo     Barbora Grolmusová      kategória  3. ročník, vyučujúci  PaedDr. Tomáš Kozák

Komorná hra:

Víťaz kategórie           SMŠ trio - Samko Minich, Miško Hrdý, Šimonko Gecašek kategória do 10 rokov, 

                                          vyučujúci Mgr. O. Mello

* Laureát súťaže: SMŠ trio - Samko Minich, Miško Hrdý, Šimonko Gecašek

 

 

**************************************************

* 28.4.2018 Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik získala na  Krajskej súťaži "My sme malí muzikanti" v Zemianskych Kostoľanoch zlaté pásmo a DĽH Malý Vtáčnik - mladší  muzikanti strieborné pásmo.    

 

**************************************************

27. – 28. 4. 2018 umiestnenie žiakov na Detskej interpretačnej súťaži v  Banskej  Bystrici

sólová hra:

Strieborné pásmo  - Mário Gecašek 2. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Strieborné pásmo - Mário Hrdý 3. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Strieborné pásmo - Veronika Belancová  4. kategória, vyučujúci PaedDr. Tomáš  Kozák

Víťaz kategórie - Martin Beseda  4. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

komorná hra:

Bronzové pásmo - ARM trio: Mário Gecašek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň 3. kategória,  vyučujúci  Mgr. Oto Mello

Bronzové pásmo - M duo: Martin Beseda, Mário Hrdý 3. kategória, vyučujúci  Mgr. Oto Mello

 

**************************************************

 

26.4.2018 na klavírnej súťaži Hviezdy hrajú srdcom v Ružomberku získali ocenenia žiaci z triedy Mgr.Daniely Chlpekovej:

Strieborné pásmo 2.kategória Alžbeta Drozdová 

Zlaté pásmo a víťaz 4.kategórie Kamil Kulich 

 

Kamilko Kulich a Richard Rikkon

**************************************************

 

*21.4.2018 vo finále súťaže Pohyb bez bariér  v Žiline, získali ocenenia tanečné skupiny z triedy Bc.Jany Klečánekovej:

1.miesto TS Pincezs v kategórii Open dance juniori

TS Briliant  -  bez medailového umiestnenia, ale s postupom 

Obe skupiny sa na základe bodového limitu  zúčastnia Tanečnej medzinárodnej súťaže v Ostrave 2. a 3.júna 2018

 

foto

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=forms/33974&gallery=4

 

**************************************************

 

20.4.2018 Umiestneniežiakov ZUŠ Bojnice na Festivale moderného tanca 2018.

 

2018_FMT__žiaci_ZUŠ _Bojnice_umiestnenie .docx

 

**************************************************

19.4.2018 Maximilián Kasperkevič z triedy Mgr.art.J.Baláža získal na súťaži vlastnej hudobnej tvorby Talent Revúca, dve 2.miesta v kategóriách do 19.rokov  pre harmonické a melodické  nástroje. Skladbu pre klarinet interpretoval Sebastián Ricker, žiak z triedy Bc.Lenky Balážovej.

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

12.4.-14.4.2018 na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Ostrave získala Veronika Belancová z triedy PaedDr. Tomáša Kozáka  3.miesto v VI.kategórii.

 

 

**************************************************

9.4. 2018 na XVI. Medzinárodnom akordeónovom festivale V rytme rôznych hudobných žánrov v Kysuckom Novom Meste dosiahli žiaci z triedy Mgr.Ota Mellu   vynikajúce  úspechy:

sólová hra:

2. kategória

Víťaz kategórie - Michal Hrdý, vyučujúci Mgr. O. Mello

Zlaté pásmo 2. miesto - Samuel Minich, vyučujúci Mgr. O. Mello

4. kategória

Víťaz kategórie - Mário Gecašek, vyučujúci Mgr. O. Mello

Zlaté pásmo  2. miesto - Andrej Beseda,  vyučujúci Mgr. O. Mello

5. kategória

Víťaz kategórie - Mário Hrdý, vyučujúci Mgr. O. Mello

komorná hra:

2. kategória

Víťaz kategórie - ARM trio: Mário Gecašek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň, vyučujúci Mgr. O. Mello

3. kategória

Víťaz kategórie - M duo: Martin Beseda, Mário Hrdý, vyučujúci Mgr. O. Mello

 

Absolútny víťaz: M duo - Martin Beseda & Mário Hrdý

fotografie link:

 

 

 

 

 

 **************************************************

8.4.2018 v kvalifikačnom kole Showtime na Majstrovstvách SR vo výrazových tancov v Leviciach získali  ocenenia tanečné skupiny a sólisti z triedy Bc.Jany Klečanekovej:

 

kategória výrazové tance deti 9-12rokov                                                                                                         

1.miesto TS Princesz Mozart   A team

 

B teamy výrazové tance deti 9-12

3.miesto TS Darling Narodeninová párty

  

Moderné tance 13-17 rokov

strieborné pásmo  TS Girls Believere

 

Výrazové tance 13-17 rokov

3.miesto TS Briliant Casino  A team

 

vek 13-17rokov

2.miesto Duo Roand the jack - Rebeka Ligasova a Martina Hanzelová

 

deti 9-12rokov 

2.miesto Duo Balerinna  Radana Pernišova a Emka Krištínová

 

Sólo:

 

1.miesto Henrieta Lipovská akrobaticky tanec                                                                                                                           

2.miesto Nella Klečaneková My hatter 

3.miesto Sofia Priehodová open

2.miesto Tajana Jalová  moderný tanec 

 

2.miesto Dominika Bokorová výrazový tanec

 

FOTOGRAFIE.

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=forms/33974&gallery=4

 

 **************************************************

 

6.4.2018  na husľovej súťaži R.Országa v Kremnici získala žiačka Ester Planková  diplom a plaketu za bronzové pásmo v 2.kategórii.Vyučujúca Mária Boháčová DiS.art., klavírne korepetície  Soňa  Gondová.

 

 

                                                                                                                

 **************************************************

 

27.3.2018 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pán primátor mesta Bojnice PhDr. František Tám pedagógov ZUŠ Bojnice:

Mgr.art. Jozef Baláž  -  Plaketa J.A.Komenského

Mgr. Irena Karaková  -  Plaketa J.A.Komenského

Mgr.art. Ján Strmenský  -  Čestné uznanie

Bc. Štefan Vida  -  Pamätný list

 

 

Fotogaléria: 

 

 

 

**************************************************

24.3.2018 na regionálnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru Deti deťom v RKC Prievidza, získali ocenenia:

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik mladší muzikanti -  Zlaté pásmo s priamym postupom, vedenie Mgr.art. Ján Strmenský

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Zlaté pásmo s návrhom na postup, vedenie Mgr.art. Ján Strmenský

Detská ľudová hudba ZUŠ Bojnice - Strieborné pásmo, vedenie Mária Boháčová DiS.art., Ľuboš Hrdý DiS.art.                                                                                     

foto link:

 

 

Detská ľudová hudba spod Rokoša - Bronzové pásmo, vedenie Mgr.art. Ján Strmenský

      

 

 

*************************************************

 

23.3.2018 na klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja získal 2.miesto Kamil Kulich  z triedy Mgr.Daniely Chlpekovej.

 

**************************************************

23.3.2018 na Celoslovenskej tanečnej súťaži Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch získali ocenenia tanečné skupiny a žiaci z triedy  Bc.Jany Klečanekovej

Kategória deti 6-8 rokov

1.miesto  TS Darling - Narodeninová párty 

1.miesto  Nella Klečáneková - Klobučníčka

Deti 9-11 rokov

1.miesto   Emma Krištínová a Radana Pernišová - Balerinna

2.miesto  TS Princesz - Mozart

Juniori:

1.miesto  duo  Martina Hanzelová a Rebeka Ligasová  - Round the Jack 

2.miesto sólo Sofia Priehodová 

3.miesto Casino TS Briliant

mládež 15-18rokov

3.miesto TS Girls Believere 

fotografie link:

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=forms/33974&gallery=4

 

 **************************************************

18.3.2018 na detskej speváckej súťaži Spievala mi stará mať,  v KC Bojnice, získali  ocenenia:


1.kategória Adam Rázga - 1.miesto, vyučujúca Silvia Schniererová

2.kategória  Tadeáš Duchoň - 1.miesto, vyučujúca Silvia Schniererová

2. kategória Viktorka Hromadová - 2.miesto vyučujúci Mgr.art. Marek Bakyta

3.kategória Soňa Findorová - 1.miesto, vyučujúca Beáta Balážová

 

 

 

 **************************************************

 

* 11.3.2018 sa zúčastnili na Okresnej prehliadke moderného tanca v Prievidzi tanečné skupiny  pod vedením Bc.Jany Klečanekovej.  Súťaž bola postupová - do krajského kola.

1.miesto zlaté pásmo s postupom na krajské kolo získali tanečné skupiny:

TS Flesh Egypt, kategória deti

TS Princesz Mozart, kategória open deti 

TS Briliant Casino, show dance jvk

TS Girls Believere, mládež open

Sólo

Dominika Bokorová, jvk scénicke a show

Henrieta Lipovská, mládež open 

 

Zlaté pásmo bez postupu získali:  Duo Balerinna 

Strieborné pásmo TS Darling 

Bronzové pásmo Tajana Jalová 

 

 

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=367

 

 

 

 **************************************************

 

* 10.3.2018 na tanečnej súťaži  Pohyb bez barier  v Žiline,  získali ocenenia tanečné skupiny a sólistky z triedy Bc. J. Klečanekovej.

1.miesto TS Princesz Mozart,  open dance jvk

1.miesto duo Balerinna, show dance deti

2.miesto Henrieta Lipovská, sólo Hvk

2.miesto Sofia Priehodová, sólo Jvk open

3.miesto Roand jack, duo open jvk 

Do finále, ktoré sa uskutoční 21.4.2018 v Dome odborov v Žiline postúpili:

tanečné skupiny  Briliant, Girls  a  sólistky Dominika Bokorová,Tajana Jalová.

 

 

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=366

 

 **************************************************

 

 

* 15.2.2018 získali ocenenia na súťaži Stančekova Prievidza žiaci z triedy S.Schniererovej:

Tadeáš Duchoň zlaté pásmo v A kategórii

Sára Minichová strieborné pásmo v B kategórii

 

 

 

 **************************************************

 

25.1. 2018 Ocenenia žiakov Fotografického oddelenia z triedy Mgr.A.Blahovej

 

Žiaci FOTOGRAFICKÉHO ODDELENIA získali ocenenia na súťaži:

Prizma 2018, fotografická súťaž, okresné kolo, RKC Prievidza

Ocenenia:

Kategória do 16 rokov - čiernobiela fotografia

1. miesto: Ester Lešková

2. miesto: Nina Ščipáková

Čestné uznanie: Adriana Valková

 

Kategória do 16 rokov -  farebná fotografia

1. miesto: Lea Hatvanyiová

 

Kategória do 21 rokov - farebná fotografia

2. miesto: Paulína Šimková – za kolekciu

2. miesto: Agáta Čurná  – za kolekciu

 

Kategória nad 21 rokov  - čiernobiela fotografia:

Čestné uznanie:

Ina Bartošová – za kolekciu

 

Kategória nad  21 rokov  - farebná fotografia:

2. miesto: Gabriela Šimková -  za kolekciu portrétov

 

Čestné uznanie:

Slávka Letavayová

Daniela Bezáková

Erika Kollárová – za sériu

 

25.12018  Žiaci FOTOGRAFICKÉHO ODDELENIA získali ocenenia na fotografickej súťaži:

Pocta Ottovi Hogenovi - reportáž, RKC Prievidza

 

Kategória do 21 rokov

2. miesto: Agáta Čurná

 

Kategória nad 21 rokov

Čestné uznanie:

Daniela Bezáková- za sériu

Ina Bartošová – za sériu

Mária Letavayová – za sériu

 

 

Žiak AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY,

Tomáš Rakús  získal cenu za multimediálnu video prezentáciu

a v kategórii do 16 rokov Cenu za farebné fotografie

 

 **************************************************

 

 

29.11.2017  na  celoslovenskej Gitarovej súťaži  v ZUŠ Prievidza získala Paulína Hraňová - 3.miesto v zlatom pásme, kategória B1, z triedy I.Nikmonovej DiS.art.

 

 

**************************************************

 

23.11. 2017 v súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ Prievidza získala  Magdaléna Lakatošová, z triedy Beáty Balážovej,   strieborné pásmo v B kategórii.

 

**************************************************

 

7.11.2017  na  Okresnom stredoškolskom maratóne aerobicu a tanca na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi postúpila tanečná skupina Girls do krajského kola  v Trenčíne 

Výsledky:

2.miesto Nicola Fomincevová

4.miesto Nicola Barčinová

9.miesto Viktória Borková 

10. miesto Henrieta Liptovská 

Tanečná skupina a žiačky z triedy Bc.Jany Klečanekovej

 

 

**************************************************

 

3.11. - 5. 11.  2017 žiaci fotografického oddelenia získali ocenenia v celoštátnom kole AMFO 2017 v Nitre:

Adriana Valková  1. miesto 

Daria Zasidkovyč 2  čestné  uznania

 

na Medzinárodnej súťaži v Luxembursku získala Agáta Čurná cenu  Honori fique FIAP 2017

 

 

**************************************************

 

 

3.11.-5.11.2017 Vynikajúci úspech akordeónového oddelenia na súťaži - III. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Akordeonika  - 13. kategória

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Martin Beseda - 5. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

Zlaté pásmo 2.miesto Mário Gecašek - 3. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello
Zlaté pásmo 3.miesto  Veronika Belancová - 6. kategória - vyučujúci PeadDr. Tomáš Kozák
Zlaté pásmo 4.miesto  M Trio - Mário Hrdý, Martin Beseda, Martin Hollý - 9. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

Fotky:

https://zusbojnice.edupage.org/album/?#gallery/346

 

 

ARS MUSICA, Rádio Devín  - Banská Bystrica

nahrávka s vyučujúcimi a žiakmi akordeónového oddelenia o úspechu na medzinárodnej súťaži v Prahe

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/850782