Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
OCENENIA v školskom roku 2017/2018 OCENENIA v školskom roku 2016/2017 Ocenení na súťažiach školský rok 2015/2016 Ocenení na súťažiach školský rok 2014/2015 Ocenení na súťažiach školský rok 2013/2014 Ocenení na súťažiach školský rok 2012/2013 Ocenení na súťažiach školský rok 2011/2012 Ocenení na súťažiach šk.rok 2006/2007-2010/2011

Ocenení na súťažiach

OCENENIA v školskom roku 2017/2018

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Blahoželáme oceneným žiakom,vyučujúcim a súborom,ktorí nás úspešne reprezentovali na súťažiach a kultúrnych podujatiach

 

 

29.11.2017  na  celoslovenskej Gitarovej súťaži  v ZUŠ Prievidza získala Paulína Hraňová - 3.miesto v zlatom pásme, kategória B1, z triedy I.Nikmonovej DiS.art.

 

 

**************************************************

 

23.11. 2017 v súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ Prievidza získala  Magdaléna Lakatošová, z triedy Beáty Balážovej,   strieborné pásmo v B kategórii.

 

**************************************************

 

7.11.2017  na  Okresnom stredoškolskom maratóne aerobicu a tanca na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi postúpila tanečná skupina Girls do krajského kola  v Trenčíne 

Výsledky:

2.miesto Nicola Fomincevová

4.miesto Nicola Barčinová

9.miesto Viktória Borková 

10. miesto Henrieta Liptovská 

Tanečná skupina a žiačky z triedy Bc.Jany Klečanekovej

 

 

**************************************************

 

3.11. - 5. 11.  2017 žiaci fotografického oddelenia získali ocenenia v celoštátnom kole AMFO 2017 v Nitre:

Adriana Valková  1. miesto 

Daria Zasidkovyč 2  čestné  uznania

 

na Medzinárodnej súťaži v Luxembursku získala Agáta Čurná cenu  Honori fique FIAP 2017

 

 

**************************************************

 

 

3.11.-5.11.2017 Vynikajúci úspech akordeónového oddelenia na súťaži - III. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Akordeonika  - 13. kategória

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Martin Beseda - 5. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

Zlaté pásmo 2.miesto Mário Gecašek - 3. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello
Zlaté pásmo 3.miesto  Veronika Belancová - 6. kategória - vyučujúci PeadDr. Tomáš Kozák
Zlaté pásmo 4.miesto  M Trio - Mário Hrdý, Martin Beseda, Martin Hollý - 9. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

 

https://zusbojnice.edupage.org/album/?