Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
OCENENIA v školskom roku 2018/2019 OCENENIA v školskom roku 2017/2018 OCENENIA v školskom roku 2016/2017 Ocenení na súťažiach školský rok 2015/2016 Ocenení na súťažiach školský rok 2014/2015 Ocenení na súťažiach školský rok 2013/2014 Ocenení na súťažiach školský rok 2012/2013 Ocenení na súťažiach školský rok 2011/2012 Ocenení na súťažiach šk.rok 2006/2007-2010/2011

Ocenení na súťažiach

OCENENIA v školskom roku 2018/2019

 

 

 

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2018

 

 

Pán riaditeľ ZUŠ Bojnice Mgr.art. Jozef Baláž

sa stal Laureátom na cenu Hudobného fondu, ktorá mu bude udelená 6.9.2018 na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave.

Cenu  Karola Pádivého získal za dlhoročnú cieľavedomú prácu v žánri dychovej hudby, nielen v oblasti aranžovania a komponovania, ale predovšetkým v oblasti výchovy mladej generácie hudobníkov.

Srdečne blahoželáme.

http://www.hf.sk/src/index.php?pgid=520