Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
OCENENIA v školskom roku 2017/2018 OCENENIA v školskom roku 2016/2017 Ocenení na súťažiach školský rok 2015/2016 Ocenení na súťažiach školský rok 2014/2015 Ocenení na súťažiach školský rok 2013/2014 Ocenení na súťažiach školský rok 2012/2013 Ocenení na súťažiach školský rok 2011/2012 Ocenení na súťažiach šk.rok 2006/2007-2010/2011

Ocenení na súťažiach

OCENENIA v školskom roku 2017/2018

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Blahoželáme oceneným žiakom,vyučujúcim a súborom,ktorí nás úspešne reprezentovali na súťažiach a kultúrnych podujatiach

 

 

18.3.2018 na detskej speváckej súťaži Spievala mi stará mať,  v KC Bojnice získali žiaci z triedy S.Schniererovej ocenenia:


1.kategória Adam Rázga - 1.miesto

2.kategória  Tadeáš Duchoň - 1.miesto.

 

 

 **************************************************

 

* 11.3.2018 sa zúčastnili na Okresnej prehliadke moderného tanca v Prievidzi tanečné skupiny  pod vedením Bc.Jany Klečanekovej.  Súťaž bola postupová - do krajského kola.

1.miesto zlaté pásmo s postupom na krajské kolo získali tanečné skupiny:

TS Flesh Egypt, kategória deti

TS Princesz Mozart, kategória open deti 

TS Briliant Casino, show dance jvk

TS Girls Believere, mládež open

Sólo

Dominika Bokorová, jvk scénicke a show

Henrieta Lipovská, mládež open 

 

Zlaté pásmo bez postupu získali:  Duo Balerinna 

Strieborné pásmo TS Darling 

Bronzové pásmo Tajana Jalová 

 

 

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=367

 

 

 

 **************************************************

 

* 10.3.2018 na tanečnej súťaži  Pohyb bez barier  v Žiline,  získali ocenenia tanečné skupiny a sólistky z triedy Bc. J. Klečanekovej.

1.miesto TS Princesz Mozart,  open dance jvk

1.miesto duo Balerinna, show dance deti

2.miesto Henrieta Lipovská, sólo Hvk

2.miesto Sofia Priehodová, sólo Jvk open

3.miesto Roand jack, duo open jvk 

Do finále, ktoré sa uskutoční 21.4.2018 v Dome odborov v Žiline postúpili:

tanečné skupiny  Briliant, Girls  a  sólistky Dominika Bokorová,Tajana Jalová.

 

 

http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=366

 

 **************************************************

 

 

* 15.2.2018 získali ocenenia na súťaži Stančekova Prievidza žiaci z triedy S.Schniererovej:

Tadeáš Duchoň zlaté pásmo v A kategórii

Sára Minichová strieborné pásmo v B kategórii

 

 

 

 **************************************************

 

25.1. 2018 Ocenenia žiakov Fotografického oddelenia z triedy Mgr.A.Blahovej

 

Žiaci FOTOGRAFICKÉHO ODDELENIA získali ocenenia na súťaži:

Prizma 2018, fotografická súťaž, okresné kolo, RKC Prievidza

Ocenenia:

Kategória do 16 rokov - čiernobiela fotografia

1. miesto: Ester Lešková

2. miesto: Nina Ščipáková

Čestné uznanie: Adriana Valková

 

Kategória do 16 rokov -  farebná fotografia

1. miesto: Lea Hatvanyiová

 

Kategória do 21 rokov - farebná fotografia

2. miesto: Paulína Šimková – za kolekciu

2. miesto: Agáta Čurná  – za kolekciu

 

Kategória nad 21 rokov  - čiernobiela fotografia:

Čestné uznanie:

Ina Bartošová – za kolekciu

 

Kategória nad  21 rokov  - farebná fotografia:

2. miesto: Gabriela Šimková -  za kolekciu portrétov

 

Čestné uznanie:

Slávka Letavayová

Daniela Bezáková

Erika Kollárová – za sériu

 

25.12018  Žiaci FOTOGRAFICKÉHO ODDELENIA získali ocenenia na fotografickej súťaži:

Pocta Ottovi Hogenovi - reportáž, RKC Prievidza

 

Kategória do 21 rokov

2. miesto: Agáta Čurná

 

Kategória nad 21 rokov

Čestné uznanie:

Daniela Bezáková- za sériu

Ina Bartošová – za sériu

Mária Letavayová – za sériu

 

 

Žiak AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY,

Tomáš Rakús  získal cenu za multimediálnu video prezentáciu

a v kategórii do 16 rokov Cenu za farebné fotografie

 

 **************************************************

 

 

29.11.2017  na  celoslovenskej Gitarovej súťaži  v ZUŠ Prievidza získala Paulína Hraňová - 3.miesto v zlatom pásme, kategória B1, z triedy I.Nikmonovej DiS.art.

 

 

**************************************************

 

23.11. 2017 v súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ Prievidza získala  Magdaléna Lakatošová, z triedy Beáty Balážovej,   strieborné pásmo v B kategórii.

 

**************************************************

 

7.11.2017  na  Okresnom stredoškolskom maratóne aerobicu a tanca na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi postúpila tanečná skupina Girls do krajského kola  v Trenčíne 

Výsledky:

2.miesto Nicola Fomincevová

4.miesto Nicola Barčinová

9.miesto Viktória Borková 

10. miesto Henrieta Liptovská 

Tanečná skupina a žiačky z triedy Bc.Jany Klečanekovej

 

 

**************************************************

 

3.11. - 5. 11.  2017 žiaci fotografického oddelenia získali ocenenia v celoštátnom kole AMFO 2017 v Nitre:

Adriana Valková  1. miesto 

Daria Zasidkovyč 2  čestné  uznania

 

na Medzinárodnej súťaži v Luxembursku získala Agáta Čurná cenu  Honori fique FIAP 2017

 

 

**************************************************

 

 

3.11.-5.11.2017 Vynikajúci úspech akordeónového oddelenia na súťaži - III. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Akordeonika  - 13. kategória

Víťaz kategórie Zlaté pásmo 1.miesto Martin Beseda - 5. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

Zlaté pásmo 2.miesto Mário Gecašek - 3. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello
Zlaté pásmo 3.miesto  Veronika Belancová - 6. kategória - vyučujúci PeadDr. Tomáš Kozák
Zlaté pásmo 4.miesto  M Trio - Mário Hrdý, Martin Beseda, Martin Hollý - 9. kategória - vyučujúci Mgr.Oto Mello

Fotky:

https://zusbojnice.edupage.org/album/?#gallery/346

 

 

ARS MUSICA, Rádio Devín  - Banská Bystrica

nahrávka s vyučujúcimi a žiakmi akordeónového oddelenia o úspechu na medzinárodnej súťaži v Prahe

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/850782