• ÚDAJE O RADE ŠKOLY

    •  

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice 

      

     školský rok 2019/2020

     ZLOŽENIE RADY ŠKOLY 2019/2020
     1. Mgr. Oto Mello   predseda  RŠ   zastupuje pedagogických zamestnancov
     2. Ing. Katarína Pánisová podpredseda  RŠ      zastupuje rodičov 
     3. Jana Vidová   zapisovateľka  RŠ   zastupuje pedagogických zamestnancov
     4. Ing.Michal Lekýr PhD. člen  RŠ zastupuje zriaďovateľa

     5. Mgr.Martina Kielarová     

     člen  RŠ   zastupuje zriaďovateľa
     6. Mgr.Zlatica Sedláková člen  RŠ     zastupuje zriaďovateľa
     7. Jaroslav Hanzel člen  RŠ   zastupuje zriaďovateľa
     8. Bc. Renáta Barancová člen  RŠ         zastupuje rodičov

     9. Ing. Monika Gecašková 

     člen  RŠ zastupuje rodičov
     10. Mgr.Kamil Kulich člen  RŠ zastupuje rodičov
     11. Ľubica Hrdá  člen  RŠ zastupuje nepedagogických zamestnancov

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *************************************

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice 

      

     školský rok 2016/2017

      

      

     ZLOŽENIE RADY ŠKOLY 2016/2017
     1. Mgr. Oto Mello   predseda  RŠ   zastupuje pedagogických zamestnancov
     2. Ing. Katarína Pánisová podpredseda  RŠ      zastupuje rodičov 
     3.Jana Vidová   zapisovateľka  RŠ   zastupuje pedagogických zamestnancov
     4.Ing.Michal Lekýr PhD  člen  RŠ zastupuje zriaďovateľa

     5./Mgr. Mária Pipíšková/
     Mgr.Martina Kielarová od 2019      

     člen  RŠ   zastupuje zriaďovateľa
     6. Mgr.Zlatica Sedláková člen  RŠ     zastupuje zriaďovateľa
     7.Jaroslav Hanzel člen  RŠ   zastupuje zriaďovateľa
     8.Bc. Renáta Barancová člen  RŠ         zastupuje rodičov

     9./Ing. Marcela Solárová/

     Ing. Monika Gecašková od 2019

     člen  RŠ zastupuje rodičov
     10.Mgr.Kamil Kulich člen  RŠ zastupuje rodičov
     11. Ľubica Hrdá  člen  RŠ zastupuje nepedagogických zamestnancov

      

      

       

     •  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *************************************

      

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice 

      

     školský rok 2012/2013

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Funkčné obdobie začalo v roku 2012 na obdobie 4 roky. Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa konalo 14.11. 2012

      

      

     1. Silvia Schniererová         predseda  RŠ            zastupuje pedagogických zamestnancov

     2. Jozef Holička                   podpredseda  RŠ      zastupuje zriaďovateľa

     3. Ing. Ján Oberfranc         člen  RŠ                      zastupuje zriaďovateľa

     4. Ing. Tomáš Guniš           člen  RŠ                      zastupuje zriaďovateľa

     5. Bc. Renáta Barancová    člen  RŠ                      zastupuje rodičov

     6. Eva Šimorová                  člen  RŠ                      zastupuje rodičov

     7. Darina Rybárová             člen  RŠ                      zastupuje rodičov

     8. Mgr. Radovan Tekeli      člen  RŠ                      zastupuje rodičov

     9. Lívia Pračková                 člen  RŠ                      zastupuje výchovu a vzdelávanie

     10. Mgr. Oto Mello              člen  RŠ                      zastupuje pedagogických zamestnancov

     11. Darina Jašková              zapisovateľ  RŠ         zastupuje nepedagogických zamestnancov

      

      
     Rada školy máva pravidelné zasadnutia ( podľa plánu zasadnutí na školský rok), na ktorých je informovaná riaditeľom školy o činnosti a výsledkoch ZUŠ.
      

      

      

      

     *************************************

      

      

      

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice

     školský rok 2008/2009

      

     Rada školy pri ZUŠ Bojnice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Funkčné obdobie začalo v roku 2008 na obdobie 4 roky.

     Členovia rady školy:

     Predseda :                                         Silvia Schniererová

     Podpredseda :                                  Ing. Ján Oberfranc

     -         za pedagogických zamestnancov :       Mgr. Daniela Chlpeková

     -         za nepedagogických zamestnancov :   Darina Jašková

     -         za zriaďovateľa :                                  Jozef  Holička

                                                                               Martin Kočner

     -         za rodičov :                                            Jana Zubajová        

                                                                               Gabriela Macková

                                                                               Mgr. Pavel Pekár

                                                                               Darina Rybárová

     -         za výchovu a vzdelávanie  :                 Lívia Pračková

     Rada školy mala pravidelné zasadnutia ( podľa plánu zasadnutí na školský rok), na ktorých bola informovaná riaditeľom školy o činnosti a výsledkoch ZUŠ.