• Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019

    •  

     ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE


     v školskom roku  2018/2019

      

      

      

     1.  

     12. 4. 2019

     FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2019

     1.  

     18.3.2019

     Stretnutie mladých huslistov Bojnice 2019, pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave Stanislava Muchu, XII. ročník

     1.  

     12.2.-13.2.2019

     CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2019

     1.  

     26.1.2019

     tanečné skupiny  z triedy Bc.J.Klečanekovej účin.na Obecnom plese v Pravenci

     1.  

     26.1.2019

     tanečné skupiny  z triedy Bc.J.Klečanekovej účin. na Plese futbalistov v Kanianke

     1.  

     18.1.2019

     žiaci z triedy Bc.J.Klečanekovej vystup. na na Plese športovcov v Slávii Bojnice

     1.  

     1.1.2019

     Koledovanie starostom obcí - okres Prievidza

     1.  

     25.12.2018

     súrodenci Hollí z triedy vyučujúceho Mgr.O.Mellu účinkovali na  Jasličkovej pobožnosti v kostole v Kanianke

     1.  

     24.12.2018

     dychová hudba Maguranka a Maguranka Junior účinkovali na polnočnej svätej omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke.

     1.  

     22.12.2018

     Ľudový súbor  ZUŠ Bojnice- vystúpenie na podujatí  Bojnický  Kračúň   KC  Bojnice

     1.  

     19.12.2018

     žiaci z tried Miroslava Bartu a Mgr. Oleny Turas  vystupovali na vianočnom koncerte v Kúpeľoch  Bojnice.

     1.  

     18.12.2018

     Triedny koncert - vyučujúci Bc. Tatiana Tonhajzerová, M.Chlpek, korepetície Z.Matulayová

     1.  

     18.12.2018

     vyučujúci so žiakmi  v Nitrianskom Rudne uskutočnili pre rodičov spoločný vianočný koncert

     1.  

     17.12.2018

     Triedny koncert -  vyučujúce Zuzana Matulayová DiS.art., Henrieta Nechalová

     1.  

     17.12.2018

     účinkovali žiaci z tried Beáty Balážovej, Jany  Vidovej, Mgr.art. Mareka  Bakytu  a  Mgr. Daniely Chlpekovej na koncerte v Domove dôchodcov Bojnice

     1.  

     16.12.2018

     vyučujúce Jana Svitková a Eleonóra Hudecová  pripravili vystúpenie so žiakmi pri príležitosti otvorenia Kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne.

     1.  

     16.12.2018

     dychový orchester Maguranka Junior, žiaci speváckeho a tanečného oddelenia účinkovali na podujatí Vianoce starej matere a na Vianočnom bazáre v DK Kanianka

     1.  

     15.12.2018

     Tanečná skupina Girls vystúpila na vianočnom koncerte v Kúpeľoch Bojnice

     1.  

     15.12.2018

     Akordeonika - Vianočný koncert Ráztočno

     1.  

     13.12.2018

     vyučujúci klavírneho oddelenia uskutočnili  so žiakmi  vianočný koncert v Kúpeľoch  Bojnice

     1.  

     12.12.2018

     Vianočný koncert v kostole Narodenia Panny Márie v Kostolnej Vsi - pripravili vyučujúci a  žiaci z  Nitrianskeho Rudna

     1.  

     12.12.2018

     Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Diviaky nad Nitricou - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

     1.  

     12.12.2018

     Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Kostolná Ves - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

     1.  

     10.12.2018

     Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Valaská Belá  - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

     1.  

     9.12.2018

     Akordeonika a žiaci akordeónového oddelenia vystupovali na koncerte v Mestskom divadle Zlín,  ku 100. výročiu vzniku Československa, v rámci spoločného projektu „Stále spolu“.

     1.  

     7.12.2018

     Triedny koncert - Mgr.D.Chlpeková

     1.  

     5.12.2018

     VIANOČNÝ KONCERT v KC Bojnice

     1.  

     2.12.2018

     Vystúpenie Ľudového súboru ZUŠ Bojnice na námestí v Bojniciach pri rozsvietení stromčeka

     1.  

     2.12.2018

     vyučujúci so žiakmi pripravili Adventný koncert v kostole sv. Andreja -Svorada a Benedikta v Nitrianskom Rudne.

     1.  

     VO december 2018

     vyučujúca Alena Hercegová DiS. -  vianočne  vyzdobila  budovu ZUŠ  v Nitrianskom Rudne, pripravila plagáty  na adventný koncert v kostole v Nitrianskom Rudne a  vianočné pohľadnice.

     Vyučujúci akad.soch. Jaroslav Priehoda vytvoril výzdobu na vianočnom koncerte 5.12. v KC Bojnice a so žiakmi pripravil vianočné pozdravy.

     1.  

     29.11.2018

     žiak A. D´Orsi z triedy Bc.Š.Vidu sa zúčastnil na Gitarovej súťaži v ZUŠ Prievidza

     1.  

     29.11.2018

     Účasť žiakov dychového oddelenia na regionálnej súťaži v hre na plechové dychové nástroje v ZUŠ K.Pádivého v Trenčíne.

     1.  

     29.11.2018

     Klavírne oddelenie - prehrávky na vianočný koncert v Kúpeľoch Bojnice

     1.  

     24.11.2018

     Koncert vážnej hudby v Kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke, účin. dychový orchester Maguranka Junior, pedagógovia, súčasní a bývalí žiaci ZUŠ Bojnice. Hovorené slovo - pán farár Gerhard Glazer - Opitz

     1.  

     23.11.2018

     Vyučujúca Mgr. A.Blahová sa zúčastnila so žiakmi na exkurzii v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca fotografie

     1.  

     22.11.2018

     Vernisáž výstavy žiakov fotografického oddelenia v Dome služieb - súčasť projektu „Hornonitrianskeho mesiaca fotografie“, účinkuje Ľudový súbor ZUŠ Bojnice.

     1.  

     18.11.2018

     tanečná skupina Princesz Mozart účasť na medzinárodnej súťaži Wintershou v Leviciach,vyučujúca Bc.Jana Klečáneková

     1.  

     17.11.2018

     Účasť žiakov z triedy Z.Rázgovej na súťaži Krištálová Váza

     1.  

     16.11.2018

     sa uskutočnilo v DK Opatovce nad Nitrou Uvítanie detí do života a  Jubilejné sobáše -v programe účinkoval vyučujúci Ľuboš Hrdý so žiačkou Magdalénou Lakatošovou z triedy Márie Boháčovej DiS.art.

     1.  

     16.11.-18.11. 2018

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Sústredenie v RS Púšť Prievidza

     1.  

     15.11.2018

     Mário Hrdý vystupoval na Ocenení autorov najlepších Diplomových prác a úspešných účastníkov chemickej olympiády v  Hoteli Gate One v Bratislave.

     1.  

     13.11.2018

     CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ KLARINETIÁDA BOJNICE 2018

     1.  

     10.11.2018

     Dychový orchester Maguranka Junior - účasť na Celoslovenskej súťaži dychových orchestrov v Dolnej Súči

     1.  

     9.11.2018

     Účasť žiakov fotografického oddelenia na súťaži AMFO 2018 v Nitre

     1.  

     3.11.2018

     súrodenci Hollí z triedy vyučujúceho Mgr.O.Mellu účinkovali na Plese abstinentov v Kanianke

     1.  

     29.10.2018

     Žiačky Kotulová a Sládkayová z triedy Jany Svitkovej účinkovali na podujatí Mesiac úcty k starším

     1.  

     28.10.2018

     Dychové orchestre Maguranka a Maguranka Junior - pietny akt a  koncert k 100.výročiu vzniku Československa  v Brezovej pod Bradlom v rámci celoročného česko-slovenského cezhraničného projektu „Stále spolu" pod záštitou základných umeleckých škôl zo Zlína, Bojníc, Rajca a Brezovej pod Bradlom.

     1.  

     27.10.2018

     Dychová hudba Maguranka - koncert v Malej Čausi

     1.  

     26.10.-27.10. 2018

     Veronika Belancová  sa zúčastnila na súťaži Medzinárodné akordeónové dni v Prahe, vyučujúci PeadDr.Tomáš Kozák

     1.  

     25.10.2018

     Žiaci z tried Márie Boháčovej DiS.art., Mgr.Daniely Chlpekovej účinkovali  v Domove dôchodcov  v Bojniciach, v rámci  Mesiaca úcty k starším

     1.  

     25.10.2018

     žiaci z tried Z. Rázgovej a S.Schniererovej sa zúčastnili na speváckej  súťaži Jesienka v ZUŠ Prievidza

     1.  

     25.10.2018

     Detská ľudová hudba spod Rokoša vystupovala na podujatí Knižné hody v Prievidzi

     1.  

     24.10.2018

     Sára Gajdošíková z triedy Mgr.D.Chlpekovej účinkovala na koncerte k Mesiacu úcty k starším na Gymnáziu V.B.Nedožerského  v Prievidzi

     1.  

     19.10.-21.10.

     2018

     Dychový orchester  Maguranka Junior - sústredenie v rekreačnom stredisku Remata, ako predpríprava na celoslovenskú súťaž v Dolnej Súči

     1.  

     19.10.2018

     Žiačka Soňa Findorová z triedy Beáty Balážovej účinkovala na podujatí Deň tekvíc v KC Bojnice

     1.  

     18.10.2018

     Kiara Sládkayová z triedy Jany Svitkovej sa zúčastnila finále súťaže MY POPSTAR v Považskej Bystrici

     1.  

     18.10.2018

     Žiaci z tried Z. Rázgovej, B.Balážovej, S.Schniererovej, J.Svitkovej sa zúčastnili na Celoslovenskej speváckej  súťaži Handlovský zlatý mikrofón v ZUŠ Handlová

     1.  

     16.10.2018

     Výchovný koncert pre MŠ Bojnice

     1.  

     12.10.2018

     Žiaci z tried Bc.Jany Klečánekovej, Silvie Schniererovej a Detská ľudová hudba  spod Rokoša účinkovali v DK Kanianka na podujatí Mesiac úcty k starším a oceňovanie občanov

     1.  

     11.10.2018

     Žiaci z triedy A.Rázgu sa zúčastnili na stretnutí s vynikajúcim umelcom-hráčom na trúbku Jurajom Bartošom v SZUŠ Akord Hradište

     1.  

     13.10.2018

     Žiaci tanečného odboru absolvovali workshop s Patriciou Mindokovou lektorkou z Bratislavy, v KC Kanianka

     1.  

     12.10.2018

     Žiaci Silvia Mendelová a Samo Michalovič z triedy Oleny Turas vystupovali v Šútovciach k  Mesiacu úcty k starším

     1.  

     10.10.-14.10. 2018

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účasť na Medzinárodnom  folklórnom festivale  - Artiče-Brežice v Slovinsku

     1.  

     7.10.2018

     Vystúpenie Ľudového súboru - Mesiac úcty k starším v KD v Dubnici

     1.  

     6.10.2018

     Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik vystúpenie na podujatí Šarkan šou v Prievidzi

     1.  

     4.10.2018

     Žiačka Ševčíková z triedy Jany Svitkovej účinkovala na Uvítaní detí - Obecný úrad  Nitrianske Rudno

     1.  

     3.10.2018

     Žiaci tanečného odboru absolvovali tanečný workshop  v štýle stree dance , hip hop s lektorkou Monikou Buvalovou  z Martina

     1.  

     VO október 2018

     Vyučujúca A.Hercegová DiS. vytvorila  jesennú výzdobu priestorov  školy v Nitrianskom Rudne a  nainštalovala triednu výstavu na tému - Dinosaury

     Poďakovanie pre žiakov z triedy Mgr.A.Blahovej: Silviu Dubcovú a Tomáša Rakúsa od organizátorov medzinárodnej súťaže pre deti a mládež
     "Múzejné stretnutia s fotografiou", z Múzea v Koszalíne v Poľsku.

     1.  

     30.9.2018

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik  vystupovala v Nitrici

     1.  

     29.9.2018

     Žiačka Martina Balážová z triedy Zdenky Rázgovej  postúpila do finále speváckej súťaže Krištáľová váza

     1.  

     27.9.2018

     Žiaci z klavírnej triedy Mgr.Daniely Chlpekovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

     1.  

     26.9.2018

     Žiaci z klavírnej triedy Mgr.Petra Čertíka účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

     1.  

     25.9.2018

     Žiaci z klavírnej triedy Kataríny Ondovčinovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

     1.  

     25.9.-30.9.2018

     Akordeonika  a sólisti akordeónového oddelenia sa zúčastnili na Medzinárodnej akordeónovej súťaž v Taliansku v meste Lanciano

     1.  

     23.9.2018

     Detská ľudová hudba spod Rokoša vystupovala  v Kúpeľnej kaviarničke v Bojniciach

     1.  

     13.-17.9.2018

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik absolvovala  Zájazd do družobného mesta Zator v Poľsku

     1.  

     9.9.2018

     Dychová hudba  Maguranka absolvovala hodové vystúpenie v Kocuranoch

     1.  

     9.9.2018

     Akordeonika účinkovala na Baníckych dňoch v Prievidzi

     1.  

     8.9.2018

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  “Pri Trenčanskej bráne” v  Trenčín

     1.  

     8.9.2018

     Dychová hudba  Maguranka účinkovala na festivale v Predmieri

     1.  

     6.9.2018

     Dychový  orchester  Maguranka Junior - výchovný koncert pre žiakov  ZŠ Kanianka

     1.  

     6.9.2018

     Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

     1.  

     2.9.2018

     Dychová hudba  Maguranka Poľsko -koncert

     1.  

     Výtvarný odbor

     Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavu  žiackych prác z výtvarnej súťaže  Podmorský svet v priestoroch MsÚ Bojnice

     1.  
      

     Žiacke práce výtvarného odboru boli vystavené v  Brezovej pod Bradlom na Výstave k 100. výročiu založenia Československa