Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019

 

ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE


v školskom roku  2018/2019

 

 

 1.  

20.11.2018

Muzikál “Kto dostane Bojnický zámok” - predstavenie pre školy a verejnosť

 1.  

13.11.2018

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ KLARINETIÁDA BOJNICE 2018

 1.  

28.10.2018

Maguranka Junior - koncert k 100.výročiu vzniku Československa  v Brezovej pod Bradlom

 1.  

19.10.-21.10.

2018

Dychový orchester  Maguranka Junior - sústredenie na Remate

 1.  

16.10.2018

Výchovný koncert pre MŠ Bojnice

 1.  

12.10.2018

sa v DK Kanianka uskutočnil program k mesiacu úcty k starším

a oceňovanie občanov,  programe účinkovali žiaci tanečného a speváckeho oddelenia z triedy Bc.Jany Klečánekovej a Silvie Schniererovej

 1.  

11.10.2018

Žiaci z triedy A.Rázgu sa zúčastnili na stretnutí s vynikajúcim umelcom-hráčom na trúbku Jurajom Bartošom

 1.  

13.10.2018

Žiaci tanečného odboru absolvovali workshop s Patriciou Mindokovou lektorkou z Bratislavy, v KC Kanianka

 1.  

7.10.2018

Vystúpenie Ľudového súboru - Mesiac úcty k starším v KD v Dubnici

 1.  

4.10.2018

Žiačka Ševčíková z triedy Jany Svitkovej účinkovala na Uvítaní detí - Obecný úrad  Nitrianske Rudno

 1.  

3.10.2018

Žiaci tanečného odboru absolvovali tanečný workshop  v štýle stree dance , hip hop s lektorkou Monikou Buvalovou  z Martina

 1.  

30.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik  vystupovala v Nitrici

 1.  

29.9.2018

 žiačka Martina Balážová z triedy Zdenky Rázgovej  postúpila do finále speváckej súťaže Krištáľová váza

 1.  

27.9.2018

žiaci z klavírnej triedy Mgr.Daniely Chlpekovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

26.9.2018

žiaci z klavírnej triedy Mgr.Petra Čertíka účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

25.9.2018

žiaci z klavírnej triedy Kataríny Ondovčinovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

25.9.-30.9.2018

Akordeonika  a sólisti akordeónového oddelenia sa zúčastnili na Medzinárodnej akordeónovej súťaž v Taliansku v meste Lanciano

 1.  

23.9.2018

Detská ľudová hudba spod Rokoša vystupovala  v Kúpeľnej kaviarničke v Bojniciach

 1.  

13.-17.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik absolvovala  Zájazd do družobného mesta Zator v Poľsku

 1.  

9.9.2018

Dychová hudba  Maguranka absolvovala hodové vystúpenie v Kocuranoch

 1.  

9.9.2018

Akordeonika účinkovala na Baníckych dňoch v Prievidzi

 1.  

8.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  “Pri Trenčanskej bráne” v  Trenčín

 1.  

8.9.2018

Dychová hudba  Maguranka účinkovala na festivale v Predmieri

 1.  

6.9.2018

Dychový  orchester  Maguranka Junior - výchovný koncert pre žiakov  ZŠ Kanianka

 1.  

6.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

 1.  

2.9.2018

Dychová hudba  Maguranka Poľsko -koncert

 1.  

Výtvarný odbor

Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavu  žiackych prác z výtvarnej súťaže  Podmorský svet v priestoroch MsÚ Bojnice

 1.  
 

Žiacke práce výtvarného odboru boli vystavené v  Brezovej pod Bradlom na Výstave k 100. výročiu založenia Československa