• Školský rok 2011/2012

    •  

      

     ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

      

      

      

     LETNÁ SINFÓNIA 24.8.2012 ŽILINA ZÁRIEČIE - Mgr.Ľ.Pavelka

      

     http://www.stanica.sk/2012/08/29/ako-dopadla-sinfonia/

      

      

     ***********************************************************

     ODBOR MULTIMEDIALNEJ TVORBY- ZUŠ  BOJNICE

     ukážky z prác

      

      

      

      

      

     ***********************************************************

      

     KRAJSKÁ PREHLIADKA DETSKÝCH DYCHOVÝCH ORCHESTROV

     6.5.2012 KC BOJNICE

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ***********************************************************************

      

      Medzinárodná akordeónová súťaž

     v Chorvátsku 2012

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dychovka hraj ! Nováky 18.3.2012

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *******************************************************************

     Ukážky práce odboru : Mutimediálnej tvorby  

     výroba krátkeho filmu,práca s kamerou, strih

     Uvedené filmy vytvorili žiaci, pod vedením profesionálneho kameramana a fotografa Bc.Petra Belana

      

     O nás

      

      

      

      

      

     Jeseň

      

      

     ZOO

      

      

     Kaplnka

      

      

      

      

     Vtipy I.

      

      

      

      

     ***************************************

      

     Vianočný koncert

     14.12.2011 KD Kanianka

      

     Akordeonika Benjamínka

      

      

      

      

      

     Detský dychový orchester-Maguranček:Príde Mikuláš,

      

      

      

      

      

     Akordeonika -Pieseň osamelého pastiera

      

      

      

      

      

     Detský dychový orchester-Maguranček:Rolničky

      

      

      

     Akordeonika baby - Tango pour Clode

      

      

     Anička Hepnerová - Anjelik môj

      

     Anička Hepnerová - Fitness –sólo

      

      

      

     Dychové kvinteto - Jingel Beels rock

      

      

      

      

      

      

     *************************************************************

      

      

     Vianočný koncert

     5.12.2011 KC Bojnice

      

      

     Akordeonika "Benjaminka" - Večerníček, Maťko a Kubko

      

      

      

      

     Maguranka Junior - Biele Vianoce

      

      

      

      

      

                                                                                    Akordeonika Baby, Pod bielou alejou

      

      

      

      

     Maguranka Junior, Detská Cha - Cha ( A. Hudec )

      

      

      

     O, holy night (Celine Dion), spev: Lenka Piešová

      

      

      

      

      

     ************************************************************************

     Veľký dychový orchester

     HORNONITRIE

     celoslovenská súťaž VDO Považská Bystrica 10.9.-11.9.2011

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE-J.Fučík-Florentínsky pochod

      

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE,A.Dvořák - Z nového sveta

      

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE,K.Pádivý-Slovenský tanec

      

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE,J.Brahms-Uhorský tanec 

      

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE,G.Dusík-Pieseň o rodnej zemi

      

      

      

     ZUŠ Bojnice,Veľký dychový orchester HORNONITRIE,J.Baláž-Fantázia