• BOJNICKÁ PERLA 2020

     • Základné informácie

      TERMÍN : 26. mája 2020
      MIESTO: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
      UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: do 24.4.2020
      ZMENY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ: do 30.4.2020
      KONTAKT: Mgr. art. Marek Bakyta, 0905 115 645 
      ( od 10:00 – 12:00h, alebo od 18:00 – 20:00 h. 
      e-mail: bakytam@gmail.com
      INÉ: *Podmienkou účasti je poslať kvalitnú nahrávku hudobného sprievodu na mailovú adresu zvukar.perla@gmail.com do 24.4.2020 vo formáte MP3(preferované), Wau, do popisu uviesť: Veková kategória, meno súťažiaceho a názov piesne.
      ÚČASTNÍCKY POPLATOK: *Účastnícky poplatok : súťažiaci: 12,- €, pedagóg: 12,- € . 
      *V účastníckom poplatku je zahrnutý obed 
      Poplatok uhradí vysielajúca ZUŠ na číslo účtu IBAN: 
      SK73 0900 0000 0051 6249 5926 (názov: Naše talenty) Sládkovičova 12, Bojnice) do 24.4.2020. „Správa pre prijímateľa“ je nutné uviesť názov súťaže „ Bojnická perla“ a adresu vysielajúcej ZUŠ. 
    • Základná umelecká škola Bojnice

      

     Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

      

     Kontakt: 0902 913 203

      

     e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,

     www.zusbojnice.edupage.org

      

      

      

      

      

     OZNAM!!!

     Vzhľadom k momentálnej celospoločenskej situácii, organizačný výbor celoslovenskej súťaže BOJNICKÁ PERLA  2020 rozhodol, že podujatie sa v  školskom roku 2019/2020 NEUSKUTOČNÍ !!!

      

      

      

     Organizuje v školskom roku 2019/2020

      

      

     Celoslovenskú súťaž v sólovom speve

      

     populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

      

      

     „BOJNICKÁ PERLA 2020“

      

      

     Propozície 2020  docx

      

      

     Prihláška

      

     UPOZORNENIE !

     Ak Vám NEPRÍDE spätný mail so zadanými údajmi,

     je nutné prihlášku vyplniť znovu!!!