• FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2020

     •      Základné informácie

      Termín : 27. marec 2020 // PODUJATIE ZRUŠENÉ v šk.roku 2019/2020 !!!
      Miesto: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
      Uzávierka prihlášok: 29.2.2020  
      Zmeny je možné uskutočniť: 4.3.2020
      Kontakt: Bc. Jana Klečáneková 0908 578 697
    • Základná umelecká škola Bojnice

     Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

     kontakt: 0902 913 203; 

     email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  

     www.zusbojnice.edupage.org

      

      

     OZNAM!!!

     Vzhľadom k momentálnej celospoločenskej situácii, organizačný výbor celoslovenskej súťaže FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2020 rozhodol, že podujatie sa v  školskom roku 2019/2020 NEUSKUTOČNÍ !!!

      

      

      

     Organizuje v školskom roku 2019/2020

      

     Celoslovenský súťažný  festival v tanečných choreografiách

     pre žiakov základných umeleckých škôl

      

      

     „FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2020“

      

     Súťaž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma, MBA
      

     Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice,OZ Naše talenty Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice, OOCR RHN Bojnice.

      

     Termín a miesto : 27. marec  2020

     Kultúrne centrum Bojnice

      

     PROPOZÍCIE_2020 .docx

      

      

     Je nutné  vyplniť obidva formuláre  prihlášku aj celkový zoznam !!!.

      

      Prihláška tanečná skupina

      

     Celkový zoznam

      UPOZORNENIE !

     Ak Vám NEPRÍDE spätný mail so zadanými údajmi,

     je nutné prihlášku vyplniť znovu!!! 

      

     UPOZORNENIE!!!  

     V záujme zabezpečenia bezproblémového chodu súťaže z hľadiska bezpečnosti a počtu súťažiacich,  Vás Vážení pedagógovia  žiadame o nasledovné:

     • obmedziť Váš príchod podľa možnosti najskôr 2 hodiny pred Vašim štartom
     • po vyhlásení výsledkov Vašej kategórie opustiť priestory KC a tým sprístupniť miesto ďalším súťažiacim.
     • sprísniť bezpečnosť detí

      

     Harmonogram bude zverejnený po uzávierke prihlášok.

     Ďakujeme Vám za porozumenie.

      

      

     UPOZORNENIE !!!

     Tanečné skupiny sa môžu zdržiavať v priestoroch Kultúrneho centra, len po zaregistrovaní podľa časového harmonogramu!

      

      

      

     Tie tanečné skupiny, ktoré budú vyhodnotené, žiadame opustiť Kultúrne centrum.

     Prosíme vedúcich TS o prísne dodržanie upozornenia.

     Ďakujeme.

      

      

      

                            

      Podujatie je realizované s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.