Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

KLARINETIÁDA BOJNICE 2018

Základná umelecká škola Bojnice, Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

Fotka Jozefa Baláža. Fotka Jozefa Baláža. kontakt: 0905 319 301,e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,www.zusbojnice.edupage.org

 

Organizuje v školskom roku 2018/2019

 

1.ročník Celoslovenskej klarinetovej súťaže 

pre žiakov základných umeleckých škôl

 

„KLARINETIÁDA BOJNICE 2018“

 

Usporiadatelia:  Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice

 

Termín a miesto: 13.november 2018 ZUŠ Bojnice

 

 

 

Klarinetiáda-Bojnice-2018

PROPOZÍCIE.docx

 

PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACI

 

Členovia odbornej poroty 

 

Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.  riaditeľ Konzervatória J.L.Bellu Banská Bystrica

http://www.konzervatoriumbb.sk/teachers/solarik_radoslav.html

 

Mgr.art. Jozef Uhliar - klarinetista v Slovenskej Filharmónii Bratislava

http://www.filharmonia.sk/orchester-slovenska-filharmonia/clenovia-orchestra/

 

Mgr.art. Vladimír Halmeš - 1.klarinetista umeleckého súboru  Opery Slovenského národného divadla Bratislava

http://www.snd.sk/profil/1769/vladimir-halmes

Informácie

TERMÍN a MIESTO: 13.november 2018 ZUŠ Bojnice
TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK A ZAPLATENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU : do 15.10.2018
TERMÍN STORNA PRIHLÁŠKY : do 9.11.2018
ÚČASTNÍCKE POPLATKY: žiak 12,-€, pedagóg 10,-€, korepetítor 10,-€
KONTAKT: Mgr.art.Jozef Baláž 0905 319 301