•  

     OCENENIA  v školskom roku 2019/2020

      

     Žiaci ZUŠ Bojnice prijatí na ďalšie štúdium:

      

     Sebastián RickerKonzervatórium Bratislava, odbor: hra na klarinet, vyučujúca Mgr.art. Lenka Balážová

     Patrik Pieš  - Konzervatórium Žilina - Hra na tubu, vyučujúci Anton Pös

     Silvia Mendelová - Konzervatórium  Topoľčany - hudobno-dramatický odbor, vyučujúca Mgr.Olena Turas 

     Katarína Lojová - STU Bratislava  Fakulta architektúry, vyučujúca Mgr.I.Karaková

     ************************************

     Dňa 19.6.2020 odovzdal pán primátor mesta Bojnice PhDr. František Tám, MBA  zamestnancom zo ZUŠ Bojnice ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov, nakoľko pôvodná slávnosť  v marci bola zrušená z dôvodu šírenia corona vírusu.

     Ocenenia si prevzali Mgr.Daniela Chlpeková, Mgr.art. Stanislav Mokrý, Jana Rickerová, Mgr.Irena Karaková.

      

      

     ************************************

     V uplynulom období, počas dištančného vzdelávania prebiehala súťaž "HRÁ A SPIEVA CELÁ ZUŠ BOJNICE".

     Ďakujeme NESTLÉ SLOVENSKO s. r. o. Prievidza za sponzorské ceny pre žiakov.

     Pán riaditeľ ZUŠ Bojnice Mgr.art. Jozef Baláž súťaž vyhodnotil a  11.6.2020 odovzdal ceny žiakom z elokovaného pracoviska v Nitrianskom Rudne, 17.6. v Kanianke a 18.6. v Bojniciach. Ocenení boli žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže, so svojimi videonahrávkami vyhlásených ľudových piesní. Blahoželáme. 

     Nitrianske Rudno

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kanianka

      

     Bojnice

      

     žiaci orchestrov Maguranček a Maguranka Junior

      

     ************************************

      

     23.4.2020 na Celoslovenskej súťaži v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020 - ZUŠ Jána Albrechta Bratislava,  získal  ocenenie žiak  z triedy fotografického oddelenia Mgr.A.Blahovej, Šimon Svitok za film Krkavec.

     Bol nominovaný v kategórii strih (10-19rokov)-bol medzi prvými 3.miestami 

     V kategórii kamera získal 1. miesto.

     /TV JOJ ho ako jedného z víťazov pozvala na stáž do Bratislavy na Kolibu a od televízie TA3  dostal pozvanie, ako hosť do zákulisia, pozrieť si fungovanie televízneho spravodajstva./

      

      

      

     ************************************

      

     Ocenenia žiakov fotografického oddelenia na súťaži Prizma marec-apríl 2020, RKC Prievidza, vyučujúca Mgr. Andrea Blahová


     Kategória do 16 rokov - čiernobiela fotografia
     Cena:  Kristián Fančal, „Zamyslenie“

     Kategória do 21 rokov - čiernobiela fotografia
     Cena: Andrea Beniaková, „Chci ma“,  „Vráť ma“, „Skry ma“
     Čestné uznanie:
     Agáta Čurná, „V objatí čipky“

     Kategória do 21 rokov - farebná fotografia
     1. miesto:  Agáta Čurná, „Jemnosť“
     Čestné uznanie:
     Adriana Valková, za kolekciu fotografií
     Paulína Šimková, „Dievča z obrazu“

     Kategória nad 21 rokov  -  farebná fotografia
     Čestné uznanie:
     Daniela Bezáková, za farebnú fotografiu „ Mamkine ruky II“

     Kategória nad  21 rokov  -  cyklus
     Čestné uznanie: 
     Ina Bartošová, za cyklus farebných fotografií „ Kovboji nad Cigľom“ 1-3

     Pocta Ottovi Hogenovi - reportáž - kategória nad 21 rokov
     Čestné uznanie:
     Gabriela Šimková, za kolekciu čiernobielych fotografi „ Zrodila sa labuť“ 1-3

      

     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1530734343759286&set=pcb.1530738087092245&type=3&theater

      

     ************************************

      

     15.2.2020 na súťaži v speve ľudových piesni v Poluvsi sa  zúčastnili žiačky z triedy Márie Boháčovej - Karin Súderová a Zoja Humajová, získali pamätné listy a keramické plakety J.Strečanského

      

     https://zusbojnice.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89Zm9ybXMvMzQwNzY%3D

      

      

     ************************************

      

     14.2.2020 Dychový orchester Maguranka Junior pri príležitosti 20.výročia vzniku bol ocenený Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. 

      

      

     ************************************

      

     *28.1.2020 Okresný úrad Prievidza ocenil vyučujúceho Mgr. Dáriusa Štrbu Pamätnou plaketou pri príležitosti Vzniku SR za osobitý prínos v oblasti klasického a moderného tanca.

      

      

     ************************************

      

     *12.1. 2020 na medzinárodnej súťaži Tatras talent CUP 2020 v Poprade  sa stala VÍŤAZKOU VEĽKEJ CENY ZA ŽÁNER SPEV žiačka Soňa Findorová z triedy Beáty Balážovej

      

           

      

     ************************************

      

     *4.12.2019 na regionálnej výtvarnej súťaži  Školské brány bez šikany usporiadanú v RKC Prievidza, získali ocenenia žiaci z triedy Aleny Hercegovej DiS.

     v kategórii 1. - 4. ročník ZUŠ:

     1.miesto Filip Luprich 

     2.miesto Simona Adamcová 

     3.miesto Matúš Lukáč

     1.miesto ZUŠ Bojnice - elokované pracovisko Nitrianske Rudno v kategórii 5. - 9.ročník ZUŠ

     link:

     http://zusbojnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=505

      

      

     ************************************

     * 28.11. 2019 na celoslovenskej gitarovej súťaži v Prievidzi získali ocenenia žiaci z triedy Bc.Štefana Vidu:

     Zlaté pásmo - Matej Kotian 1. B. kategória 

     Strieborné pásmo - Miroslav Herceg 3. A. kategória 

     Matej Kotian

       

     Miroslav Herceg

     ************************************

     *20. 11.– 22. 11. 2019 X. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade  bol  mimoriadne úspešný pre akordeonistov ZUŠ Bojnice, získali nasledujúce umiestnenia:    sólová hra:

     1. miesto Mário Gecašek  - 2A kategória  do 15rokov štandardný bas, vyučujúci Mgr. Oto Mello

     1. miesto Mário Gecašek  - 2B kategória do 15rokov melodický  bas, vyučujúci  Mgr.Oto Mello

     komorná hra:

     1. miesto  ARM trio: Mário Gecašek, Andrej Beseda, Roland Čiscoň  - 5A kategória do 18rokov, vyučujúci  Mgr. Oto Mello, Martin Beseda, Mário Hrdý.

     ABSOLÚTNY VÍŤAZ  X. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade 2019

      Mário Gecašek

     CENA X. ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade 2019 

     Najlepší pedagóg - Mgr. Oto Mello

      

        

      

     ************************************

     *10.11.2019 na Medzinárodnom multižánrovom festivale detskej a mládežníckej tvorivosti v oblasti hudby, spevu, tanca, divadla a výtvarného umenia Top Talent v Novom Meste nad Váhom, získala Soňa  Findorová  Hlavnú cenu v žánri populárny spev a vyučujúca Beáta Balážová cenu za „Najlepšieho pedagóga“.

      

         

      

     ************************************

     * 7. 11. 2019 na celoslovenskej súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ L. Stančeka Prievidza  získali ocenenia: 

     2. miesto  zlaté pásmo Luisa  Pipíšková - C. kategória, vyučujúca Beáta Balážová

     3. miesto zlaté pásmo Soňa  Findorová  -  B.kategória, vyučujúca Beáta Balážová

     3. miesto zlaté pásmo Tadeáš Duchoň  -  A. kategória vyučujúca Silvia Schniererová 

     strieborné pásmo Silvia Mendelová  -  C. kategória vyučujúca Mgr.Olena Turas

      

      

         

      

     ************************************

      

     * 7.11.2019  žiačka Lívia Gebrlínová z triedy  Mgr. Barbory Turčekovej sa zúčastnila semifinále speváckej súťaže ,,My popstar” a postúpila do finále, ktoré sa uskutoční dňa 20.11. v Považskej Bystrici.

      

     ************************************

     * 24. 10. -  25.10. 2019 žiak Kamil Kulich z triedy Mgr.Daniely Chlpekovej získal na  Festivale Eugena Suchoňa v Pezinku  titul Laureát v sólovej hre.

      

            

     ************************************

     Žiačka ZUŠ Bojnice Nikola Píšová z triedy Zdenky Rázgovej postúpila do finále súťaže TALENT NA MAXXIMUM Rádia Europa 2.

      

     ************************************

      

     Výtvarný odbor:

     výtvarná práca Zuzany Mikušovej postúpila na celoslovenské kolo súťaže Centra vedecko technických informácií - Krotitelia odpadov - Vyčistíme spolu svet, vyučujúca Mgr. Irena Karaková