Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
BOJNICKÁ PERLA 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016,2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2009,2011,2013,2015, 2017 KRAJSKÁ PREHLIADKA DETSKÝCH DYCHOVÝCH ORCHESTROV - DYCHOVKA HRAJ 2012 ! KANIANSKY TALENT 2009,2010

Súťaže 2008-17

BOJNICKÁ PERLA 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016,2017

 

Celoslovenská súťaž v sólovom speve

populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

 

 

 „Bojnická Perla 2017“

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE.

 

 

A kategória doc

 

B kategória doc

 

C kategória doc

 

D kategória doc

 

 

 

*******************************************

 

 „Bojnická Perla 2016“

VYHODNOTENIE

 

 

A. kategória.

B. kategória

C. kategória

 D. kategória.

 

*******************************************

 

 „Bojnická Perla 2015“

VYHODNOTENIE

A. kategória.doc

B. kategória.doc

C. kategória.doc

D. kategória.doc

 

 

*******************************************

 

 „Bojnická Perla 2014“

 

VYHODNOTENIE

 

BOJNICKÁ_PERLA    A.kategória..doc

BOJNICKÁ_PERLA   B.kategória..doc

BOJNICKÁ  PERLA    C.kategória..doc

BOJNICKÁ_PERLA_D.kategória..doc

 

*******************************************

 

 

 „Bojnická Perla 2013“

VYHODNOTENIE

 

 

 

               BOJNICKÁ_PERLA_2013__A.kategória..doc

               BOJNICKÁ_PERLA_2013__B.kategória..doc

                BOJNICKÁ_PERLA_2013__C_kategória..doc

                 BOJNICKÁ_PERLA_2013__D_kategoria..doc

 

 

 

 

 

*******************************************

 

BOJNICKÁ PERLA 2012

 

VYHODNOTENIE

Bojnická_perla_2012_doc

 

 

*******************************************

 

 

 

 

"BOJNICKÁ PERLA" 2011

 

VYHODNOTENIE 

VYHODNOTENIE_CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V POPULÁRNOM SPEVE "BOJNICKÁ PERLA 2011".pdf

 

 

 

*******************************************

 

 

 

Základná umelecká škola  Bojnice, Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

Tel.,fax:+421(0)46/5430594, e mail:  zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk   www.zusbojnice.edupage.org

 

 

 Výsledková listina

„Bojnická Perla 2010“

Odborným garantom súťaže  a hosťom  bola

SISA SKLOWSKA

 

 

 

A.KATEGÓRIA

ZLATÉ  PÁSMO

1.miesto Laureát:       

Katarína Kožúriková  ZUŠ Púchov

2.miesto:                    

Michaela Pösová   ZUŠ Bojnice

3.miesto:                    

Karin Blahová  ZUŠ Považská Bystrica

Adrián Ševc   ZUŠ Polomka

Barbora Piešová    ZUŠ Bojnice

STRIEBORNÉ    PÁSMO

Sofia Štulrajterová   ZUŠ Brusno

Dominika Mičudová   ZUŠ Púchov

Jessica Zatĺkajová   ZUŠ Bojnice

BRONZOVÉ    PÁSMO

Kristína Reiselová    ZUŠ Nováky

Patrícia Kresťanková   ZUŠ Spišské Podhradie

Katarína Lintnerová ZUŠ Nové Zámky

Denisa Kormanová   ZUŠ Kysucké Nové Mesto

Nina Ďurčeková    ZUŠ Považská Bystrica

B.KATEGÓRIA

ZLATÉ  PÁSMO

1.miesto Laureát                    

Diana Schniererová    ZUŠ Bojnice

2.miesto                                 

Anna Bartová   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

3.miesto         

Radovan Dávid Kúdelka  ZUŠ Bojnice

Ján Blaháč   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

Laura Mária Kollegová    ZUŠ Poprad

STRIEBORNÉ    PÁSMO

Nikola Ďurišová    ZUŠ J. F. Kvetoňa – Sereď

Laura Belicová    ZUŠ Nováky

Zuzana Selecká   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

BRONZOVÉ    PÁSMO

Nikola Píšová   ZUŠ Bojnice

Ivana Migová ZUŠ Svidník

Patricia Mlynáriková   ZUŠ J. L. Bellu Kremnica

Barbora Ščípová ZUŠ Považská Bystrica

C.KATEGÓRIA

ZLATÉ  PÁSMO

1.miesto Laureát        

Zuzana  Feketeová   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

2.miesto         

Lenka  Piešová    ZUŠ Bojnice

3.miesto         

Marcel  Chropúvka  ZUŠ Senica

STRIEBORNÉ    PÁSMO

Dorota  Dragulová   ZUŠ Bojnice

Zuzana  Kosírová ZUŠ J. Kresánka Bratislava

Michaela  Zrubcová  ZUŠ Levice

Romana Líšková  ZUŠ Bojnice

Michaela Juhászová  ZUŠ Nové Zámky

BRONZOVÉ    PÁSMO

Erik Michálek  ZUŠ Senica

Klaudia Čuchorová    ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

Rebeka Vojteková   ZUŠ Púchov

Dominika Hammelová   ZUŠ Bratislava, Exnárova

Romana Gacíková   ZUŠ Krásno nad Kysucou

Marianna Štefaníková    ZUŠ Giraltovce

Katarína Lajtmanová   ZUŠ Bojnice

Vladislava  Lesňaková  ZUŠ Svidník

D.KATEGÓRIA

ZLATÉ  PÁSMO

1.miesto Laureát        

Veronika Vážanová   ZUŠ Bojnice

STRIEBORNÉ    PÁSMO

Jana Krištofová  ZUŠ L. Stančeka Prievidza

Andrea Mokrá   ZUŠ Bojnice

BRONZOVÉ    PÁSMO

Denisa Šantová   ZUŠ Poprad

Matúš Kušnír     ZUŠ Púchov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************

 

Výsledková listina

„Bojnická Perla 2009“

 

 

Absolútny laureát:

Michaela Kundrátová            22,16   Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

 

Kategória A

Laureát:

Anna Bartová                       20,33   ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

 

Zlaté pásmo:

Michaela Krajčová                            SZUŠ Nitra

Laura Belicová                                   ZUŠ Nováky

Alexandra Gaherová                         ZUŠ Bojnice

 

Strieborné pásmo:

Slavomír Dobrotka                            ZUŠ Handlová

Kamil Ševc                                         ZUŠ Polomka

Michaela Posová                               ZUŠ Bojnice

Gabriela Plutová                               ZUŠ Smižany

 

Bronzové pásmo:

Barbora Džurbalová                          ZUŠ Humenné

 

Kategória B

Laureát:

Zuzana Hepnerová     20,8                 ZUŠ Bojnice

 

Zlaté pásmo:

Dorota Dragulová                             ZUŠ Bojnice

Kristína Vrecková                             ZUŠ Bojnice

Ján Blaháč                                          ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

Michaela Juhászová                           ZUŠ Nové Zámky

 

Strieborné pásmo:

 Martin Císar                                     ZUŠ M. Sch. Trnavského Trnava

Tamara Dikyová                                ZUŠ Giraltovce

Stanislava Hajduková                        ZUŠ Svidník

Laura Mária Kollegová                     ZUŠ Poprad

Zuzana Selecká                                  ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

Marianna Štefaníková                      ZUŠ Giraltovce

 

Bronzové pásmo:

Vladimíra Gašperáková                    ZUŠ Kysucké Nové Mesto

Timea Lauková                                  ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín

Lucia Mazúrová                                 ZUŠ Bojnice

Simona Mudrochová                         ZUŠJ. F. Kvetoňa  Sereď

Kristína Oríšková                             cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

Nikola Píšová                                    ZUŠ Bojnice

Patrícia Pravlíková                           ZUŠ Spišská Nová Ves

Kategória C

Laureát:

Michaela Kundrátová            22,16   Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

 

Zlaté pásmo:

Zuzana Kosírová                                ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava

Terézia Králiková                              ZUŠ Sliač

Júlia Gašperová                                 SZUŠ Jánoš Ružomberok

Lucia Bakaiová                                  ZUŠ Bojnice

Dominika Kudolániová                      ZUŠ Senica

 

Strieborné pásmo:

Nikola Hepnerová                             ZUŠ Bojnice

Barbora Kavuličová                           ZUŠ Smižany

 

Bronzové pásmo:

Jana Danková                                    ZUŠ J. L. Bellu Kremnica

Romana Gacíková                             ZUŠ Krásno nad Kysucou

Michaela Korčáková                         Cirkevná ZUŠ sv Mikuláša Prešov

Dominika Kuľhová                             ZUŠ Humenné

Natália Martošová                            ZUŠ Belá – Nižné Kamence

 

Kategória D

Laureát:

Zuzana Gacíková                 19,1     ZUŠ Krásno nad Kysucou

 

Zlaté pásmo:

Andrea Mokrá                                   ZUŠ Bojnice

 

Strieborné pásmo:

Stanislav Lukáč                                 ZUŠ Sliač

Jozef Vykukal                                    ZUŠ Humenné                                   

 

Bronzové pásmo:

Monika Horváthová                          SZUŠ Jánoš Ružomberok

Terézia Hulínová                               ZUŠ Rajec
 

 

************************************

 

 Výsledková listina

„Bojnická Perla 2008“

 

 

 

Absolútny Laureát    súťaže  „Bojnická Perla 2008

 

Špeťková Veronika    ZUŠ  Bojnice

 KATEGÓRIA „A“

 

Laureát - zlaté pásmo     

 

 Kovarovičová Radka             ZUŠ Trnava

 

Zlaté pásmo     

 

Mlynáriková Patrícia             ZUŠ Kremnica

 

Schniererová Diana               ZUŠ Bojnice

 

Blaháč Ján                                               ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

 

 

Strieborné pásmo:

 

 Pechová Valentína                ZUŠ Bojnice

 

 

Bronzové pásmo:    

 

 Bystričanová Miriam            ZUŠ Ružomberok

 

 Belicová Laura                     ZUŠ Nováky

 

 

         

KATEGÓRIA „B“

                      

 Laureát  -  Zlaté pásmo :

 

Líšková Romana                      ZUŠ Bojnice

 

 Zlaté pásmo:  

 

Gašperová Júlia                       SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

Dragulová Dorota                    ZUŠ Bojnice

 

 

Strieborné pásmo:

 

 Cabalová Katarína                ZUŠ Nové Mesto nad Váhom

Navrátil Dominik                   ZUŠ Trnava

Piešová Lena                          ZUŠ Bojnice

Selecká Zuzana                      ZUŠ Prievidza

 Šťastná Zuzana                    ZUŠ Prievidza

Šimun Michal                        ZUŠ Trnava

                 

        

Bronzové  pásmo:  

 

 

Danková Jana                      ZUŠ J.L.Bellu, Kremnica

 

Gachulincová Lucia            SZUŠ Považská Bystrica           

 

Gašpar Marek                      ZUŠ Kremnica

 

Píšová Nikola                      ZUŠ Bojnice

 

  

KATEGÓRIA „C“ 

 

Lauerát- zlaté pásmo :   

 

 Kukáňová  Dominika         ZUŠ Prievidza

                              

 

Zlaté pásmo

 

Bakaiová Lucia                  ZUŠ Bojnice    

                                     

Hájičková Simona             ZUŠ  Trnava       

 

Pernišová Romana            ZUŠ Bojnice

 

Polešenská Natália           ZUŠ Púchov        

 

 

                                             
Strieborné pásmo   

 

 Červeňanová Veronika            SZUŠ Považská Bystrica 

 

Drozdeková Margita                 ZUŠ Čadca

 

Hepnerová Nikola                   ZUŠ Bojnice

 

Jarošová Terézia                      ZUŠ Ružomberok

 

 

   

Bronzové  pásmo  

 

Puterová Dominika                ZUŠ Ružomberok

 

Sobotová Veronika                 ZUŠ   Bojnice

 

Stanková Mária                     ZUŠ Trnava

 

 

KATEGÓRIA „D“

 

 
Laureát- zlaté pásmo :   

Herák Ján                             ZUŠ I. Godina, Vráble

 

 Zlaté  pásmo:   

Masárová Jana                     ZUŠ Bojnice   


Strieborné pásmo:

 Bošková Soňa                      ZUŠ Bojnice

Čižmáriková Petra               ZUŠ Trenčín    FOTO   JE    UVEDENÉ   V časti  -   FOTOALBUM-Výber galérie - klik na šípku v pravo - klik na - BOJNICKÁ PERLA  2008.