• BOJNICKÁ PERLA 2008 - 2017

    •  

     Celoslovenská súťaž v sólovom speve

     populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

      

      

      „Bojnická Perla 2017“

      

      

      

      

      

     VYHODNOTENIE.

      

      

     A kategória doc

      

     B kategória doc

      

     C kategória doc

      

     D kategória doc

      

      

      

     *******************************************

      

      „Bojnická Perla 2016“

     VYHODNOTENIE

      

      

     A. kategória.

     B. kategória

     C. kategória

      D. kategória.

      

     *******************************************

      

      „Bojnická Perla 2015“

     VYHODNOTENIE

     A. kategória.doc

     B. kategória.doc

     C. kategória.doc

     D. kategória.doc

      

      

     *******************************************

      

      „Bojnická Perla 2014“

      

     VYHODNOTENIE

      

     BOJNICKÁ_PERLA    A.kategória..doc

     BOJNICKÁ_PERLA   B.kategória..doc

     BOJNICKÁ  PERLA    C.kategória..doc

     BOJNICKÁ_PERLA_D.kategória..doc

      

     *******************************************

      

      

      „Bojnická Perla 2013“

     VYHODNOTENIE

      

      

      

                    BOJNICKÁ_PERLA_2013__A.kategória..doc

                    BOJNICKÁ_PERLA_2013__B.kategória..doc

                     BOJNICKÁ_PERLA_2013__C_kategória..doc

                      BOJNICKÁ_PERLA_2013__D_kategoria..doc

      

      

      

      

      

     *******************************************

      

     BOJNICKÁ PERLA 2012

      

     VYHODNOTENIE

     Bojnická_perla_2012_doc

      

      

     *******************************************

      

      

      

      

     "BOJNICKÁ PERLA" 2011

      

     VYHODNOTENIE 

     VYHODNOTENIE_CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V POPULÁRNOM SPEVE "BOJNICKÁ PERLA 2011".pdf

      

      

      

     *******************************************

      

      

      

     Základná umelecká škola  Bojnice, Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

     Tel.,fax:+421(0)46/5430594, e mail:  zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk   www.zusbojnice.edupage.org

      

      

      Výsledková listina

     „Bojnická Perla 2010“

     Odborným garantom súťaže  a hosťom  bola

     SISA SKLOWSKA

      

      

      

     A.KATEGÓRIA

     ZLATÉ  PÁSMO

     1.miesto Laureát:       

     Katarína Kožúriková  ZUŠ Púchov

     2.miesto:                    

     Michaela Pösová   ZUŠ Bojnice

     3.miesto:                    

     Karin Blahová  ZUŠ Považská Bystrica

     Adrián Ševc   ZUŠ Polomka

     Barbora Piešová    ZUŠ Bojnice

     STRIEBORNÉ    PÁSMO

     Sofia Štulrajterová   ZUŠ Brusno

     Dominika Mičudová   ZUŠ Púchov

     Jessica Zatĺkajová   ZUŠ Bojnice

     BRONZOVÉ    PÁSMO

     Kristína Reiselová    ZUŠ Nováky

     Patrícia Kresťanková   ZUŠ Spišské Podhradie

     Katarína Lintnerová ZUŠ Nové Zámky

     Denisa Kormanová   ZUŠ Kysucké Nové Mesto

     Nina Ďurčeková    ZUŠ Považská Bystrica

     B.KATEGÓRIA

     ZLATÉ  PÁSMO

     1.miesto Laureát                    

     Diana Schniererová    ZUŠ Bojnice

     2.miesto                                 

     Anna Bartová   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

     3.miesto         

     Radovan Dávid Kúdelka  ZUŠ Bojnice

     Ján Blaháč   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

     Laura Mária Kollegová    ZUŠ Poprad

     STRIEBORNÉ    PÁSMO

     Nikola Ďurišová    ZUŠ J. F. Kvetoňa – Sereď

     Laura Belicová    ZUŠ Nováky

     Zuzana Selecká   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

     BRONZOVÉ    PÁSMO

     Nikola Píšová   ZUŠ Bojnice

     Ivana Migová ZUŠ Svidník

     Patricia Mlynáriková   ZUŠ J. L. Bellu Kremnica

     Barbora Ščípová ZUŠ Považská Bystrica

     C.KATEGÓRIA

     ZLATÉ  PÁSMO

     1.miesto Laureát        

     Zuzana  Feketeová   ZUŠ L. Stančeka Prievidza

     2.miesto         

     Lenka  Piešová    ZUŠ Bojnice

     3.miesto         

     Marcel  Chropúvka  ZUŠ Senica

     STRIEBORNÉ    PÁSMO

     Dorota  Dragulová   ZUŠ Bojnice

     Zuzana  Kosírová ZUŠ J. Kresánka Bratislava

     Michaela  Zrubcová  ZUŠ Levice

     Romana Líšková  ZUŠ Bojnice

     Michaela Juhászová  ZUŠ Nové Zámky

     BRONZOVÉ    PÁSMO

     Erik Michálek  ZUŠ Senica

     Klaudia Čuchorová    ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

     Rebeka Vojteková   ZUŠ Púchov

     Dominika Hammelová   ZUŠ Bratislava, Exnárova

     Romana Gacíková   ZUŠ Krásno nad Kysucou

     Marianna Štefaníková    ZUŠ Giraltovce

     Katarína Lajtmanová   ZUŠ Bojnice

     Vladislava  Lesňaková  ZUŠ Svidník

     D.KATEGÓRIA

     ZLATÉ  PÁSMO

     1.miesto Laureát        

     Veronika Vážanová   ZUŠ Bojnice

     STRIEBORNÉ    PÁSMO

     Jana Krištofová  ZUŠ L. Stančeka Prievidza

     Andrea Mokrá   ZUŠ Bojnice

     BRONZOVÉ    PÁSMO

     Denisa Šantová   ZUŠ Poprad

     Matúš Kušnír     ZUŠ Púchov

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     *******************************************

      

     Výsledková listina

     „Bojnická Perla 2009“

      

      

     Absolútny laureát:

     Michaela Kundrátová            22,16   Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

      

     Kategória A

     Laureát:

     Anna Bartová                       20,33   ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

      

     Zlaté pásmo:

     Michaela Krajčová                            SZUŠ Nitra

     Laura Belicová                                   ZUŠ Nováky

     Alexandra Gaherová                         ZUŠ Bojnice

      

     Strieborné pásmo:

     Slavomír Dobrotka                            ZUŠ Handlová

     Kamil Ševc                                         ZUŠ Polomka

     Michaela Posová                               ZUŠ Bojnice

     Gabriela Plutová                               ZUŠ Smižany

      

     Bronzové pásmo:

     Barbora Džurbalová                          ZUŠ Humenné

      

     Kategória B

     Laureát:

     Zuzana Hepnerová     20,8                 ZUŠ Bojnice

      

     Zlaté pásmo:

     Dorota Dragulová                             ZUŠ Bojnice

     Kristína Vrecková                             ZUŠ Bojnice

     Ján Blaháč                                          ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

     Michaela Juhászová                           ZUŠ Nové Zámky

      

     Strieborné pásmo:

      Martin Císar                                     ZUŠ M. Sch. Trnavského Trnava

     Tamara Dikyová                                ZUŠ Giraltovce

     Stanislava Hajduková                        ZUŠ Svidník

     Laura Mária Kollegová                     ZUŠ Poprad

     Zuzana Selecká                                  ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza

     Marianna Štefaníková                      ZUŠ Giraltovce

      

     Bronzové pásmo:

     Vladimíra Gašperáková                    ZUŠ Kysucké Nové Mesto

     Timea Lauková                                  ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín

     Lucia Mazúrová                                 ZUŠ Bojnice

     Simona Mudrochová                         ZUŠJ. F. Kvetoňa  Sereď

     Kristína Oríšková                             cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

     Nikola Píšová                                    ZUŠ Bojnice

     Patrícia Pravlíková                           ZUŠ Spišská Nová Ves

     Kategória C

     Laureát:

     Michaela Kundrátová            22,16   Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša Prešov

      

     Zlaté pásmo:

     Zuzana Kosírová                                ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava

     Terézia Králiková                              ZUŠ Sliač

     Júlia Gašperová                                 SZUŠ Jánoš Ružomberok

     Lucia Bakaiová                                  ZUŠ Bojnice

     Dominika Kudolániová                      ZUŠ Senica

      

     Strieborné pásmo:

     Nikola Hepnerová                             ZUŠ Bojnice

     Barbora Kavuličová                           ZUŠ Smižany

      

     Bronzové pásmo:

     Jana Danková                                    ZUŠ J. L. Bellu Kremnica

     Romana Gacíková                             ZUŠ Krásno nad Kysucou

     Michaela Korčáková                         Cirkevná ZUŠ sv Mikuláša Prešov

     Dominika Kuľhová                             ZUŠ Humenné

     Natália Martošová                            ZUŠ Belá – Nižné Kamence

      

     Kategória D

     Laureát:

     Zuzana Gacíková                 19,1     ZUŠ Krásno nad Kysucou

      

     Zlaté pásmo:

     Andrea Mokrá                                   ZUŠ Bojnice

      

     Strieborné pásmo:

     Stanislav Lukáč                                 ZUŠ Sliač

     Jozef Vykukal                                    ZUŠ Humenné                                   

      

     Bronzové pásmo:

     Monika Horváthová                          SZUŠ Jánoš Ružomberok

     Terézia Hulínová                               ZUŠ Rajec
      

      

     ************************************

      

      Výsledková listina

     „Bojnická Perla 2008“

      

      

      

     Absolútny Laureát    súťaže  „Bojnická Perla 2008

      

     Špeťková Veronika    ZUŠ  Bojnice

      KATEGÓRIA „A“

      

     Laureát - zlaté pásmo     

      

      Kovarovičová Radka             ZUŠ Trnava

      

     Zlaté pásmo     

      

     Mlynáriková Patrícia             ZUŠ Kremnica

      

     Schniererová Diana               ZUŠ Bojnice

      

     Blaháč Ján                                               ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

      

      

     Strieborné pásmo:

      

      Pechová Valentína                ZUŠ Bojnice

      

      

     Bronzové pásmo:    

      

      Bystričanová Miriam            ZUŠ Ružomberok

      

      Belicová Laura                     ZUŠ Nováky

      

      

              

     KATEGÓRIA „B“

                           

      Laureát  -  Zlaté pásmo :

      

     Líšková Romana                      ZUŠ Bojnice

      

      Zlaté pásmo:  

      

     Gašperová Júlia                       SZUŠ Jánoš, Ružomberok

      

     Dragulová Dorota                    ZUŠ Bojnice

      

      

     Strieborné pásmo:

      

      Cabalová Katarína                ZUŠ Nové Mesto nad Váhom

     Navrátil Dominik                   ZUŠ Trnava

     Piešová Lena                          ZUŠ Bojnice

     Selecká Zuzana                      ZUŠ Prievidza

      Šťastná Zuzana                    ZUŠ Prievidza

     Šimun Michal                        ZUŠ Trnava

                      

             

     Bronzové  pásmo:  

      

      

     Danková Jana                      ZUŠ J.L.Bellu, Kremnica

      

     Gachulincová Lucia            SZUŠ Považská Bystrica           

      

     Gašpar Marek                      ZUŠ Kremnica

      

     Píšová Nikola                      ZUŠ Bojnice

      

       

     KATEGÓRIA „C“ 

      

     Lauerát- zlaté pásmo :   

      

      Kukáňová  Dominika         ZUŠ Prievidza

                                   

      

     Zlaté pásmo

      

     Bakaiová Lucia                  ZUŠ Bojnice    

                                          

     Hájičková Simona             ZUŠ  Trnava       

      

     Pernišová Romana            ZUŠ Bojnice

      

     Polešenská Natália           ZUŠ Púchov        

      

      

                                                  
     Strieborné pásmo   

      

      Červeňanová Veronika            SZUŠ Považská Bystrica 

      

     Drozdeková Margita                 ZUŠ Čadca

      

     Hepnerová Nikola                   ZUŠ Bojnice

      

     Jarošová Terézia                      ZUŠ Ružomberok

      

      

        

     Bronzové  pásmo  

      

     Puterová Dominika                ZUŠ Ružomberok

      

     Sobotová Veronika                 ZUŠ   Bojnice

      

     Stanková Mária                     ZUŠ Trnava

      

      

     KATEGÓRIA „D“

      

      
     Laureát- zlaté pásmo :   

     Herák Ján                             ZUŠ I. Godina, Vráble

      

      Zlaté  pásmo:   

     Masárová Jana                     ZUŠ Bojnice   


     Strieborné pásmo:

      Bošková Soňa                      ZUŠ Bojnice

     Čižmáriková Petra               ZUŠ Trenčín         FOTO   JE    UVEDENÉ   V časti  -   FOTOALBUM-Výber galérie - klik na šípku v pravo - klik na - BOJNICKÁ PERLA  2008.