Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018

ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV  ZUŠ BOJNICE


v školskom roku

2017/2018

 

 1.  

18.8.2018

Dychová hudba  Maguranka - Lehota pod Vtáčnikom- oslavy SNP

 1.  

29.7.2018

Dychová hudba  Maguranka -Střední Bečva - festival

 1.  

7.7.2018

Dychová hudba  Maguranka - Trstená - festival

 1.  

1.7.2018

Dychová hudba Maguranka - Hradište - Dychfest

 1.  

29.6.2018

MUZIKÁL “Kto dostane Bojnický zámok” predstavenie v exteriéri  – areál sokoliarov pri Bojnickom zámku – v spolupráci so Združením sokoliarov Aquila Bojnice

 1.  

28. 6. 2018

na slávnostnom podujatí pre deviatakov ZŠ Bojnice  v KC Bojnice účinkovali žiaci akordeónového a speváckeho oddelenia

 1.  

23.6.2018

DH Maguranka Koncert jarmok Nitrianske Pravno

 1.  

22.6.2018

Akordeonika - Kamenec pod  Vtáčnikom - Koncert

 1.  

19.6.2018

Žiačky z triedy J.Svitkovej účinkovali na vyradení deviatakov v  Obecnom úrade v  Nitrianskom Rudne

 1.  

19.6.2018

Spoločný koncert žiakov Nitrianskom Rudne

 1.  

18.6.2018

Výchovný koncert pre žiakov 1.ročníka ZŠ Bojnice

 1.  

17.6.2018

MUZIKÁL“Kto dostane Bojnický zámok” - predstavenie  pre verejnosť - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

16.6.2018

MUZIKÁL  “Kto dostane Bojnický zámok” -  PREMIÉRA - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

15.6.2018

MUZIKÁL “Kto dostane Bojnický zámok” - dve predstavenia pre základné školy a rodičov - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

14.6.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

13.6.2018

Triedny koncert - vyučujúci Beáta Balážová a Mgr.Marek Bakyta

 1.  

11.6.2018

Triedny koncert - vyučujúca Silvia Schniererová

 1.  

11.6.2018

Triedny koncert- vyučujúci Bc.Štefan Vida, Bc.Kristína Vrecková

 1.  

10.6.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

9.6.2018

Vystúpenie žiakov na Kanianskych dňoch z tried Z.Rázgovej, S.Schniererovej

 1.  

9.6.2018

Žiačka Rebeka Ilčíková z triedy J.Vidovej - účinkovala v programe pre ZŠ Mariánska Prievidza

 1.  

8.6.-10.6. 2018

vyučujúca Mgr.A. Blahová usporiadala so žiakmi ŠPD Fotografický plenér na Spiši

/Levoča, Spišské Podhradie, Spišský hrad, Sivá brada, Spišská Sobotu, Žehra/.

 1.  

7.6.2018

Výchovný koncert žiakov z Nitrianskeho Rudna v Kostolnej Vsi

 1.  

6.6.2018

Spoločný koncert žiakov v elokovanom pracovisku Nitrianske Rudno

 1.  

4.6.2018

Hudobno tanečný galaprogram žiakov elokovaného pracoviska v Opatovciach nad Nitrou v spolupráci s obecným úradom

 1.  

2.6. - 3.6 2018

žiaci tanečného odboru sa zúčastnili na súťaži Ostravská pyramída v Ostrave

 1.  

1.6.2018

žiaci akordeónového oddelenia - účasť na súťaži v Rajeckých Tepliciach a koncert Akordeoniky  v rámci akordeónovej súťaže

 1.  

1.6.2018

účasť žiakov z tried J.Svitkovej a Mgr.Barbory Turčekovej na speváckej súťaži Dilongstar v ZŠ Nitrianske Rudno

 1.  

Výtvarný odbor jún 2018

Vyučujúca Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavy:

 • v  Mestskej knižnici Bojnice
 1.  
 
 • v budove na ul.J.Kráľa výstava absolventov
 1.  
 
 • v Nemocnici Bojnice
 1.  
 
 • zúčastnila sa na školení výtvarnej techniky - olejový pastel
 1.  
 
 • žiačka Veronika Podoláková - prijatá na štúdium STU Bratislava - fakulta architektúry - dizajn
 1.  
 
 • 9. 5. 2018  sa zúčastnila ako členka poroty v CVČ na  súťaži - Podmorský svet.
 1.  
 

vyučujúca A.Hercegová DiS.

 • V celoslovenskej súťaži " Maľujte s Primalexom 2018 "vyhrala Radka Bartová
 1.  
 
 • nainštalovala v triede výstavu prác na tému " Dinosaury "
 1.  
 
 • žiačky prijaté na strednú pedagogickú školu v Trenčíne /Dominika Šimurková, Pavlína Sobotová/
 1.  

31.5.2018

Triedny koncert - vyučujúca I.Nikmonová DiS.art. -  Kúpele Bojnice - Kúpeľná kaviarnička

 1.  

31.5.2018

 účasť žiakov na Akordeónovej súťaži v  Rajeckých Tepliciach

 1.  

30.5.2018

Stretnutie flautistov-pedagógov a žiakov okresu Prievidza v ZUŠ Bojnice

 1.  

29.5.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok” - herci

 1.  

29.5.2018

žiaci z triedy Idy Nikmonovej DiS.art. - vystúpenie na výchovnom koncert v MŠ Piaristická v Prievidzi

 1.  

28.5.2018

Triedny koncert - vyučujúca Jana Vidová, korepetície Katarína Ondovčinová

 1.  

27.5.2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - vystúpenie na podujatí "Detská jašenica" na Golfovom ihrisku v Prievidzi

 1.  

24.5.2018

PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE 2018

 1.  

22.5.2018

Triedny koncert vyučujúce Mária Boháčová DiS.art., Soňa Gondová + korepetície

 1.  

22.5.2018

žiak  Kamil Kulich z triedy Mgr.D.Chlpekovej vystupoval na vernisáži v KC Bojnice

 1.  

20.5.2018

DH Maguranka - Nahrávka DVD

 1.  

20.5.2018

Akordeonika - koncert k 20. výročiu založenia orchestra  KC Bojnice

 1.  

18.5.2018

Akordeonika - generálna skúška na výročný koncert

 1.  

18.5. 2018

Účasť žiakov  K.Kulich a A. Drozdová z triedy Mgr.D.Chlpekovej  na súťaži Nitrianska Lutna v ZUŠ Rosinského Nitra

 1.  

17.5.2018

Absolventský koncert Nitrianske Rudno

 1.  

16.5.2018

Tanečný odbor Galaprogram KC Bojnice

 1.  

16.5.2018

Absolventský koncert Bojnice

 1.  

13.5.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

13.5.2018

vystúpenie žiakov z tried Mgr.O.Mellu a S.Jadroňovej na podujatí - Deň matiek v KD Dubnica

 1.  

12.5.2018

žiaci z tried Silvie Schniererovej, Zdenky Rázgovej, Mgr.Barbory Turčekovej vystupovali na  Speváckej súťaži ZOO Bojnice - Deň pre spevavce, Zdenka Rázgová -členka poroty

 1.  

11.5.-12.5.2018

Tanečné skupiny z triedy Bc.J.Klečanekovej-účasť na súťaži Majstrovstvá SR vo výrazových tancoch v Leviciach

 1.  

10.5.2018

prehrávky žiakov klavírneho oddelenia na súťaž Piano v modernom rytme 2018

 1.  

10.5.2018

BOJNICKÁ PERLA 2018

 1.  

9.5.-11.5.2018

účasť žiakov akordeónového oddelenia na súťaži  v Lipanoch

 1.  

9.5.2018

Triedny koncert - vyučujúci Mgr.art. J.Strmenský,korepetície Katarína Ondovčinová

 1.  

6.5.2018

Ľudový súbor ZUŠ Bojnice, Akordeonika Baby, žiačky z tried Zdenky Rázgovej, Jany Svitkovej, Mgr.Barbory Turčekovej, S.Jadroňovej- vystúpenie pred KC v Bojniciach, sprievodný program k Festivalu duchov a strašidiel

 1.  

5.5.2018

Tanečné skupiny z triedy Bc.J.Klečanekovej-účasť na krajskom kole tanečnej súťaže v Trenčíne

 1.  

5.5.2018

Dychový orchester Maguranka Junior -účinkovanie na Festivale dychoviek v Bojniciach

 1.  

5.5.2018

Dychová hudba Maguranka - účinkovanie na Festivale dychoviek v KC Bojnice

 1.  

5.5.2018

DH Maguranka - Lehota pod Vtáčnikom - pochod obcou

 1.  

4.5.2018

DH Maguranka - Koncert v Lehote pod Vtáčnikom - Vatra

 1.  

3.5.2018

Triedny koncert  - vyučujúci Mgr.Peter Čertík

 1.  

3.5.2018

Tadeáš Duchoň z triedy Silvie Schniererovej sa zúčastnil na speváckej súťaži "Novácky talent" v ZUŠ Nováky

 1.  

2.5.2018

Triedny koncert - vyučujúce Z.Matulayová DiS.art, H.Nechalová

 1.  

2.5.2018

Účasť žiakov z tried  Márie Boháčovej DiS.art. a Mgr.Daniely Chlpekovej na Majstrovských kurzoch pre husle a klavír v ZUŠ Prievidza / žiaci Ester Planková a Kamil Kulich/ korepetície vyučujúca Mgr.D.Chlpeková

 1.  

2.5.2018

účasť žiakov akordeónového oddelenia na súťaži v Novej Bani

 1.  

1.5.2018

Akordeonika a dychový orchester Maguranka Junior - koncert v Handlovej

 1.  

Výtvarný odbor Máj 2018

vyučujúca Alena Hercegová Dis.

 • vyrobila  plagáty na Absolventský koncert v Nitrianskom Rudne
 1.  
 
 • zapojila  žiacke práce do celoslovenskej súťaže "Maľujte s Primalexom 2018”
 1.  
 
 • vyučujúca priplavila na skúšky  žiačky, ktoré  boli prijaté na strednú pedagogickú školu v Trenčíne Dominika Šimurková,Pavlína Sobotová
 1.  
 

vyučujúca Mgr.Irena Karaková

- nainštalovala výstavu absolventov ul.J.Kráľa

 1.  
 
 • zapojila  žiacke práce do súťaže Podmorský svet
 1.  

30.4.2018

Dychová hudba Maguranka - stavanie mája v Porube

 1.  

30.4.2018

Dychová hudba Maguranka - stavanie mája v Opatovciach nad Nitrou

 1.  

30.4.2018

Dychová hudba Maguranka a dychový orchester  Maguranka Junior - koncert v Kúpeloch Bojnice - otvorenie aleje a stavanie mája

 1.  

30.4.2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Stavanie mája v Prievidzi

 1.  

29.4.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

28.4.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

28.4.2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Krajská súťaž "My sme malí muzikanti " v Zemianskych Kostoľanoch

 1.  

27.4.-28.42018

účasť vyučujúcich a žiakov na Akordeónovej súťaži v  Banskej  Bystrici

 1.  

27.4.2018

Dychový orchester Maguranka - Stavania mája - Lehota pod Vtáčnikom

 1.  

26.4.2018

vyučujúci Ľuboš Hrdý DiS.art. doprevádzal hrou na akordeóne žiakov Spojenej školy internátnej v Prievidzi na krajskej speváckej súťaži Trenčiansky slávik v Trenčíne

 1.  

26.4.2018

účasť žiakov z triedy Mgr.D.Chlpekovej na súťaži - Hviezdy hrajú srdcom v Ružomberku

 1.  

25.4.2018

Triedny koncert - vyučujúca Silvia Jadroňová

 1.  

24.4.2018

Triedny koncert - vyučujúca Katarína Ondovčinová

 1.  

22.4.2018

Koncert vážnej hudby v Kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke, účinkovali  pedagógovia, súčasní a bývalí žiaci ZUŠ Bojnice. Hovorené slovo - pán farár Gerhard Glazer - Opitz

 1.  

21.4.-22.4.2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - sústredenie v RS Púšť

 1.  

21.4.2018

Tanečné skupiny z triedy Bc. J.Klečanekovej účasť na súťaži Pohyb bez bariér v Žiline

 1.  

21.4.2018

Dychový orchester  Maguranka Junior sa zúčastnil vystúpenia pochod mestom Bojnice k podujatiu Strašidlá na zámku Bojnice

 1.  

20.4.-21.4.2018

vyučujúca Alena Hercegová DiS. sa zúčastnila na dvojdňovom seminári pre pedagógov Výtvarného umenia  v Považskej Bystrici

 1.  

20.4.2018

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2018

 1.  

19.4.2018

žiak Maximilián Kasperkevič z triedy Mgr.art.J.Baláža - účasť na Súťaži mladých hudobných skladateľov TALENT REVÚCA, interpret skladby pre klarinet a klavír žiak Sebastian Ricker

 1.  

19.4.2018

žiačka Kotulová z triedy Jany Svitkovej účinkovala na  Vítaní detí na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne

 1.  

18.4.2018

Školská súťaž z hudobnej náuky

 1.  

12.4.-14.4. 2018

Veronika Belancová z triedy PaedDr. Tomáša Kozáka sa zúčastnila na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Ostrave

 1.  

11.4.2018

prehrávky žiakov speváckeho oddelenia na súťaž Bojnická perla 2018

 1.  

11.4.2018

Vyučujúci a žiaci z Nitrianskeho Rudna pripravili koncert v špeciálnej ZŠ v Prievidzi

 1.  

9.4.2018

sa uskutočnila vernisáž výstavy „Stále spolu“ v Zámku Bojnice, pripravená v rámci projektu k 100. Výročiu založenia Československa. Na výstave sa predstavili práce žiakov ZUŠ Bojnice výtvarného a fotografického oddelenia,  ZUŠ Morava, Brezová pod Bradlom a Rajec. V rámci programu účinkoval žiak z triedy Bc.Štefana Vidu.

 1.  

9.4.2018

Účasť vyučujúcich a  žiakov na Akordeónovej súťaži v Kysuckom Novom Meste

 1.  

8.4.2018

Skúška muzikálu “Kto dostane Bojnický zámok”

 1.  

8.4.2018

Tanečné skupiny z triedy Bc. J.Klečanekovej sa zúčastnili na súťaži Majstrovstvá SR Schowtime v Leviciach.

 1.  

6.4.2018

sa zúčastnila Ester Planková z triedy Márie Boháčovej na  Celoslovenskej husľovej súťaži R.Országa v Kremnici, klavírne korepetície Soňa Gondová

 1.  

6.4.2018

DO Maguranka Junior -  kladenie vencov - v Lehote pod Vtáčnikom - Námestie SNP

 1.  

5.4.2018

Prehrávky žiakov klavírneho oddelenia na súťaž Piano v modernom rytme 2018

 1.  

Foto oddelenie apríl 2018

Mgr. Andrea Blahová

5. 4. 2018        CINEAMA celoslovenská postupová súťaž filmovej tvorby

6. 4. 2018        Vystavenie fotografií na chodbách ZUŠ v Dome služieb

8. 4. 2018        Natáčanie video-projekcie k muzikálu na Bojnickom zámku

10. 4. 2018      Vernisáž spoločnej výstavy Zelený objektív, na tému „Les“ Drevárske a lesnícke múzeum vo Zvolene

18. 4. 2018      Spoločná výstava fotografií pri príležitosti medzinárodnej konferencie v Prievidzi. „Križovatka histórie a súčasných trendov cestovného ruchu na hornej Nitre“

 1.  

Výtvarný odbor apríl 2018

vyučujúca Mgr.I.Karaková:

 • pripravila výstavu žiackych prác v budove ul.J.Kráľa na témy: Kvety , Motýle, Zvieratká, Rozprávky
 1.  
 
 • 8.4. sa zúčastnila v CVČ na školení výtvarnej techniky - suchý pastel
 1.  

27.3.2018

Školská súťaž v hre na zobcové flauty, plechové dychové a bicie hudobné nástroje, korepetície K.Ondovčinová, Z.Matulayová, Mgr.K.Vrecková, Mgr.P.Čertík,

 1.  

26.3.2018

Školská súťaž v hre na drevené hudobné nástroje, korepetície K.Ondovčinová, Z.Matulayová, Mgr.K.Vrecková,

 1.  

24.3.2018

Detská ľudová hudba ZUŠ Bojnice, DĽH Malý Vtáčnik  a DĽH spod Rokoša - účasť na súťaži Detských ľudových hudieb  Deti deťom v Prievidzi

 1.  

23.3.2018

žiak Kamil Kulich z triedy Mgr.D. Chlpekovej sa zúčastnil na Klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja v ZUŠ K.Pádivého Trenčín

 1.  

23.3.2018

sa zúčastnili tanečné skupiny a žiaci z triedy  Bc.Jany Klečanekovej na Celoslovenskej tanečnej súťaži Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch

 1.  

23.3.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik vystúpenie na Veľkonočných trhoch v  CVČ Prievidza

 1.  

23.3.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik vystúpenie na podujatí - 35. výročie MŠ Mišúta v Prievidzi

 1.  

21.3.2018

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

 1.  

19.3.2018

Stretnutie mladých huslistov 2018 pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave Stanislava Muchu XI. ročník,

účasť žiakov z tried Mgr.art.J.Strmenského, M.Boháčovej DiS.art. - klavírne korepetície vyučujúce K.Ondovčinová, S.Gondová

 1.  

18.3.2018

 na speváckej súťaži Spievala mi stará mať v KC Bojnice sa zúčastnili  žiaci z tried: Silvie Schniererovej, Beáty Balážovej a Mgr.art.Mareka Bakytu.

 1.  

18.3.2018

DĽH Malý Vtáčnik  -  "Vynášanie moreny" Prievidza

 1.  

11.3.2018

 Skúška muzikálu Kto dostane Bojnický zámok ?  v KC Bojnice

 1.  

11.3.2018

účasť tanečných skupín z triedy Bc.J.Klečanekovej na okresnej súťaži Festival moderného tanca v Prievidzi

 1.  

10. 3. 2018

 sa uskutočnilo nahrávanie CD Akordeonika 10,  vyučujúci Mgr.O.Mello, Ľ Hrdý DiS.art.

 1.  

10.3.2018

účasť tanečných skupín z triedy Bc.J.Klečanekovej na súťaži Pohyb bez bariér v Žiline

 1.  

10.3.2018

žiačka Bibiana  Rajčová z triedy Jany Vidovej účinkovala na podujatí  pre dôchodcov v Šútovciach

 1.  

9.3.2018

Naša tvorba - vernisáž a výstava prác žiakov výtvarného odboru a fotografického oddelenia, hudobný program žiaci z triedy B.Balážovej a Mgr.D.Chlpekovej.

 1.  

8.3.2018

na podujatí k MDŽ v Kanianke vystúpili žiačky z triedy S.Schniererovej - S. Minichová a I. Pekárová a TS z tr.Bc.J.Klečanekovej

 1.  

5.3.-14.3. 2018

Dychový orchester Maguranka Junior sa zúčastnil medzinárodného festivalu  v Španielsku vo Valencii.

 1.  

4.3.2018

žiačka Lucia Gocoliaková z triedy Ľ.Hrdého DiS.art. a žaci z triedy J.Svitkovej vystúpili  na podujatí k MDŽ v  Nitrianskom Rudne

 1.  

2.3.-9.3.-

16.3. 2018

sa uskutočnila séria prehrávok, žiakov akordeónového oddelenia, na festivaly v Kysuckom  Novom Meste a v Ostrave.

 1.  

1.3.2018

sa uskutočnila vernisáž výstavy „Stále spolu“ v Kultúrnom inštitúte Alternatíva v Zlíne, pripravená v rámci projektu k 100. Výročiu založenia Československa. Na výstave sa predstavili aj práce žiakov ZUŠ Bojnice výtvarného a fotografického oddelenia. Do podujatia boli zapojené aj ZUŠ Morava, Brezová pod Bradlom a Rajec. Na vernisáži sa zúčastnil pán riaditeľ Mgr. J.Baláž a vyučujúce výtvarného odboru so žiakmi. V rámci programu účinkoval aj Mário Hrdý, žiak z akordeónovej triedy Mgr. Ota Mellu.

 1.  

Foto oddelenie marec 2018

vyučujúca Mgr. Andrea Blahová zaslala  žiacke práce do súťaží:

- 3. 2018 Medzinárodná fotografická súťaž „Když voda promluví“ Centrum ekologické výchovy Viana pri Schole humanitas v Litvínove

- 23. 3. 2018  Fotomaratón 2018 „Krásy Prievidze a hornej Nitry očami mladých fotografov“ usporiadaný CVČ Junior v Prievidzi

 1.  

Výtvarný odbor marec 2018

vyučujúca Mgr.I.Karaková:

nainštalovala výstavy:

 •  na ul. J. Kráľa s témami: Ovocie, Absolventské práce, Rozprávky
 1.  
 
 • v Mestskej knižnici Bojnice na tému Jar
 1.  
 
 • 4. 3. 2018 zúčastnila sa na  školení nových  výtvarných techník
 1.  
 
 • žiacke práce zapojila do celoslovenskej súťaže:  V ríši divov - Pod morskou hladinou
 1.  
 
 • žiacke práce zapojila do celoslovenskej súťaže: Zelený svet 2018
 1.  
 
 • žiacke práce zapojila do medzinárodnej  súťaže: Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom
 1.  
 

vyučujúca A.Hercegová DiS.art. vytvorila jarnú výzdobu priestorov ZUŠ v Nitrianskom Rudne

 1.  

18.2.-21.2.

2018

CD nahrávka Muzikálu -  Kto dostane Bojnický zámok?

 1.  

17.2.2018

účasť žiakov z tried Mgr.art.J. Strmenského a  M.Boháčovej DiS.art. na podujatí Pamätnica J.Strečanského v Poluvsí-súťaž v speve ľudových piesní

 1.  

16.2.2018

na podujatí Kultúra 2017 v Dome Kultúry v Prievidzi, bol pri príležitosti 40.výročia založenia ocenený DĽS Malý Vtáčnik a Detská Ľudová hudba Malý Vtáčnik, ktorá pracuje pod vedením Mgr.art. Jána Strmenského

 1.  

15.2.2018

účasť žiakov z triedy S.Schniererovej na vokálnej súťaži Stančekova Prievidza v ZUŠ Prievidza

 1.  

13.2.2018

Vyučujúci klavírneho  oddelenia usporiadali školskú klavírnu súťaž

 1.  

11.2.2018

Skúška muzikálu

 1.  

7.2.2018

Účasť vyučujúcich gitarového oddelenia na Metodickom dni v  ZUŠ Prievidza

 1.  

28.1.2018

Skúška muzikálu

 1.  

27.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej účinkovali na Benefičnom plese v Opatovciach

 1.  

27.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej vystupovali na  Športovom plese v  Kanianke

 1.  

27.1.2018

v Bratislave, v Inchebe  na prezentácii regiónu Horná Nitra vystupovali Mgr.art. J.Baláž, Ľ.Hrdý DiS.art., M.Chlpek

 1.  

24.1.2018

Spoločný gitarový koncert - vyuč. I.Nikmonová DiS.art.

 1.  

20.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej vystupovali na  Hádzanárskom plese v Bojniciach.

 1.  

6.1.2018

Skúška k muzikálu

 1.  

2.1.2018

Vinšovanie - obecné úrady

 1.  

2.1.2018

Akordeonika - koncert v Partizánskom

 1.  

1.1.2018

Akordeonika - koncert v Kúpeľoch Bojnice,LD Lysec

 1.  

Výtvarný odbor január 2018

Mgr.I.Karaková: Výstava výtvarných prác v  Nemocnici Bojnice

 1.  
 

Výstava výtvarných prác ZUŠ Bojnice - ul . J. Kráľa - téma - Podmorský svet

 1.  
 

Výstav výtvarných prác - Zimná krajina, Hry detí cez zimu.

 1.  

21.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 koncerty pri príležitosti 40.výročia DFS Malý Vtáčnik

 1.  

20.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 výchovné koncerty v KaSS Prievidza

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Opatoviec n.Nitrou pripravili so žiakmi  Vianočný koncert pre rodičov v Kúpeľoch Bojnice

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Lazian pripravili so žiakmi  vianočný koncert

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili so žiakmi  vianočný koncert

 1.  

19.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 výchovné koncerty v KaSS Prievidza

 1.  

17.12.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert v Rajci

 1.  

17.12.2017

účinkovanie žiakov z triedy B.Balážovej na koncerte v kostole v Bojniciach

 1.  

17.12.2017

vyučujúci v Kanianke pripravili so žiakmi program na podujatie Vianoce starej matere v DK Kanianka

 1.  

16.12.2017

Ľudový súbor  a žiaci speváckeho oddelenia - Bojnický Kračúň KC Bojnice

 1.  

15.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik - Vianočné trhy v CVČ Prievidza

 1.  

15.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Mgr.D.Chlpeková

 1.  

15.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Bc.T.Tonhajzerová

 1.  

14.12.2017

Koncert DĽH z Bojníc pre deti z MŠ v Bojniciach

 1.  

14.12.2017

vyučujúca J.Svitková - Vítanie detí -  OÚ Nitrianske Rudno

 1.  

13.12.2017

vyučujúca Z.Rázgová - Vianočná ulička - ZŠ Lazany

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna uskutočnili  -  Výchovný koncert vo Valaskej Belej

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili   -  Výchovný koncert pre žiakov MŠ v Rudnianskej Lehote

 1.  

13.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Ida Nikmonová DiS.art

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci so žiakmi z Nitrianskeho Rudna pripravili Vianočný koncert - na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne

 1.  

10.12.2017

žiaci z triedy Beáty Balážovej a Márie Boháčovej  DiS.art. vystupovali  na podujatí Dáriusa Štrbu v KD Prievidza, klav.korep. Mgr.D.Chlpeková

 1.  

8.12.2017

DĽH spod Rokoša - Vianočný večierok pre Okresný súd v Prievidzi

 1.  

5.12.2017

Vianočný koncert s príchodom Mikuláša v KC Bojnice

 1.  

3.12.2017

Maguranka Junior - koncert v kostole  v Nitrianskom Rudne

 1.  

3.12.2017

Ľudový súbor a spevácke oddelenie - účin. - Rozsvietenie vianočného stromčeka  pred KC v Bojniciach

 1.  

2.12.2017

účinkovanie žiakov z triedy B.Balážovej na koncerte v Kúpeľoch Bojnice Pod  platanom

 1.  

1.12.2017

na otvorení telocvične v ZŠ Lazany spievala žiačka Vaneska Čavojská z triedy Zdenky Rázgovej

 1.  

Výtvarný odbor

vyučujúca Mgr.I.Karaková :

5.12. Vianočný koncert - Výzdoba opony , maľovanie detí, zimná výzdoba.

 1.  
 

Školenie - CVČ Junior Bojnice - Výtvarná technika - akvarel -prednášajúca - Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 1.  
 

namaľovanie vianočných pozdravov - 50 kusov

 1.  
 

Ms Knižnica  Bojnice - výstavka - zima

 1.  

30.11.2017

Klavírne oddelenie - koncert v Kúpeloch Bojnice

 1.  

30.11.2017

Fotografické oddelenie - Exkurzia v Bratislave,

 1.  

29.11.2017

Účasť vyučujúcich a žiakov na Gitarovej  súťaži v ZUŠ  Prievidza

 1.  

26.11.2017

Skúška k muzikálu - orchester

 1.  

25.11.2017

 Podujatie Katarínsky koncert vážnej hudby v Kostole v Kanianke - účinkoval Dychový orchester Maguranka Junior, študenti Konzervatórií, VŠMU Bratislava, žiaci a učitelia ZUŠ Bojnice

 1.  

24.11.2017

žiačka Monika Oboňová z triedy Zdenky Rázgovej vystupovala na Uvítaní detí do života v Obecný úrad Lazany

 1.  

24.11.2017

žiačka Kasperkevičová Viktória spievala na Stužkovej slávnosti  na Gymnázium V..B.Nedožerského Prievidza

 1.  

23.11.2017

žiaci z triedy Bc.D.Štrbu vystúpenie pre ZŠ Bojnice - Pasovanie prvákov

 1.  

23.11.2017

účasť žiakov na celoslovenskej súťaži drevených dychových nástrojov Čarovná flauta v ZUŠ Nižná;  Sebastián Ricker klarinet, Maximilián Kasperkevič z odboru kompozície - autor skladby pre klarinet a aj korepetítor -  z triedy Mgr.art.J.Baláža, Lea Mátychová - saxofón z triedy Bc. Lenky Balážovej , klavírne korepetície Katarína Ondovčinová

 1.  

23.11.2017

sa zúčastnili žiaci speváckeho oddelenia na súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ Prievidza

 1.  

21.11.2017

Interný koncert klavírneho oddelenia

 1.  

12.11.2017

Skúška k muzikálu - herci

 1.  

10.-12. 11.2017

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - sústredenie v RS Púšť

 1.  

10.11.2017

Uhráková Barbora z triedy Silvie Jadroňovej účinkovala na Stužkovej slávnosti na Obchodnej akadémii v Prievidzi

 1.  

7.11.2017

účasť žiakov z triedy Bc.J.Klečanekovej na  Okresnom stredoškolskom maratóne aerobicu a tanca na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi

 1.  

4.11.2017

účinkovali žiaci z triedy Bc. Jany Klečánekovej a Silvie Schniererovej na podujatí Krasa A klubu v DK Kanianka

 1.  

3.11.-5.11. 2017

Akordeonika a sólisti z akordeo.oddelenia - účasť na Medzinárodných  akordeónových dňoch Prahe

 1.  

FOTOGRAFICKÉ oddelenie

3. 11.  - 5. 11.  2017 žiačky Adriana Valková  a Daria Zasidkovyč účasť v celoštátnom kole   AMFO 2017 v Nitre.

 1.  
 

žiačka Agáta Čurná účasť na Medzinárodnej súťaži v Luxembursku FIAP 2017

 1.  
 

Exkurzie na fotografické výstavy v Prievidzi: Evla Vlasičová: Medzi vrstvami, Dušan Valovič: Tváre sveta, RKC Prievidza.

 

 1.  

Výtvarný odbor

žiaci z triedy  Mgr.Ireny Karakovej vytvorili  50 ks Vianočných pohľadníc

 1.  
 

vyučujúca Mgr.Irena Karaková nainštalovala:

 • na ul. J. Kráľa - Výstavku na témy: Mesto , Hra s písmenkami, študijné práce - Hmyz,Krajina
 1.  
 
 • Mestská Knižnica - Bojnice - výstava - Krajinka
 1.  
 
 • Mestský úrad Bojnice - výstavka - výber prác
 1.  
 
 • Nemocnica Bojnice - výstavka - výber prác
 1.  
 

vyučujúca A.Hercegová DiS.art.:

 •  so žiakmi vytvorila 70.ks vianočných pohľadníc
 1.  
 
 •  naaranžovala zimnú výzdobu v elok.prac. v Nitrianskom Rudne
 1.  

26.10.2017

Žiacke práce fotografického oddelenia  sa predstavia v spoluúčasti na výstave fotografií  Za zlatou bránou v Art galérii v Prievidzi, vernisáž - štvrtok 26. októbra 2017 o 17h

 1.  

25.10.2017

vystúpenie pre dôchodcov   v DK Kanianka pripravili vyučujúci: Mgr.P.Čertík, Bc.J.Klečáneková, Z.Rázgová, S.Schniererová.

 1.  

25.10.2017

Žiaci fotografického oddelenia - návšteva na výstave v RKC Prievidza

 1.  

24.10.2017

žiaci z tried Ľ. Hrdého DiS.art. , Mgr. O.Mellu a O.Turas účinkovali na podujatí - Uvítania detí do života Opatovce nad Nitrou

 1.  

22.10.2017

Akordeonika a sólisti akordeónového oddelenia - Koncert v  kostole  sv. Martina v Bojniciach

 1.  

22.10.2017

Maguranka Junior vystúpenie na sv. omši v Kostole  v Kanianke

 1.  

22.10.2017

Skúška k pripravovanému muzikálu

 1.  

21.10.2017

Dychová hudba Maguranka - festival Senec

 1.  

21.10.2017

Detská ľudová hudba  spod Rokoša - účinkovanie v programe  "Mesiac úcty k starším" v Čavoji

 1.  

20.10.2017

tanečné skupiny z triedy Bc.Jany Klečánekovej vystúpili na oceňovaní občanov v KD Kanianka

 1.  

18.10.2017

sme usporiadali výchovný koncert pre žiakov Materskej  škôlky v Bojniciach

 1.  

17.10.2017

žiaci tanečného odboru z triedy Bc.Jany Klečánekovej sa zúčastnia na tanečnom workshope  lyric- jazz-muzikal, lektorka Lucia Drenková z  Bratislavy v KD Kanianka

 1.  

15.10.2017

sa uskutočnil v DK Opatovce nad Nitrou program pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Účinkovali  žiaci z triedy Mgr. O. Mellu - Mário Hrdý a Michal Hrdý a z triedy  Ľ.Hrdého DiS.art. - Lenka Púčiková.

 1.  

14.10.2017

vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili so žiakmi program na podujatie Mesiac úcty k starším v Kostolnej Vsi

 1.  

14.10.2017

Detská ľudová hudba  spod Rokoša -  účinkovanie v programe  "Mesiac úcty k starším" v Temeši

 1.  

13.10.2017

akordeónové trio, L. Hollá, M. Hrdý, V. Belancová - žiaci z tried Mgr.O. Mellu, a  PaedDr.T. Kozáka vystúpili na podujatí v SOŠ Obchodu a služieb v Prievidzi

 1.  

12.10.2017

žiaci z tried J.Svitkovej a E.Hudecovej účinkovali v programe Vítanie detí - Obecný úrad  Nitrianske Rudno

 1.  

11.10.2017

žiaci tanečného odboru z triedy Bc.Jany Klečánekovej sa zúčastnili na tanečnom workshope Street dance v KD Kanianka pod vedením lektorky Moniky Buvalovej z Martina

 1.  

9.10.2017

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik  účinkovala v programe “Jubilanti mesta” v KC Bojnice

 1.  

5.10.-6.10.2017

vyučujúca Mgr. A.Blahová - účasť na Medzinárodnej konferencii: Problematika súčasného fotografického umenia

 1.  

1.10.2017

Skúška k pripravovanému školskému muzikálu

 1.  

Výtvarný odbor október

Mgr.Irena Karaková:

 • Zaslanie 47 žiackych prác na súťaž s enviromentálnym zameraním - Osamelá plechovka túlajúca sa svetom.
 • Účasť v Mestskej knižnici v Bojniciach na krste knihy: Úsmev na dobrú noc - od Lucie Benkovej - našej bývalej žiačky + výstava výtvarných prác zaslaných na súťaž a ich hodnotenie

 Inštalácia výstav výtvarných prác:

 •  na MsÚ Bojnice - téma Jeseň
 •  v Mestskej knižnici Bojnice - výber prác
 • na ulici J. Kráľa - Z rozprávky do rozprávky

 

Výzdoba  budov na ul. Sládkovičovej a J. Kráľa v Bojniciach  s  jesennou témou 

 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  

29.9 2017

Žiaci z triedy Mgr.O.Mellu vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

28.9.2017

Žiaci z triedy L.Hrdého  vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

28.9.2017

DĽH Malý Vtáčnik - Knižné hody v Hornonitrianskej knižnici Prievidza

 1.  

26.9.2017

Žiaci z triedy Mgr.D.Chlpekovej  vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

16.9.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert v Bánovciach nad Bebravou

 1.  

16.9.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert  v Nitrianskom Pravne

 1.  

15.9.2017

DĽH spod Rokoša - "270. výročie sklárni v Gápli

 1.  

10.9.2017

Dychová hudba Maguranka koncert v Kocúranoch

 1.  

9.9.2017

Akordeonika - koncert v Mojmírovciach

 1.  

9.9.2017

žiačka Monika Oboňová z triedy Z.Rázgovej vystupovala na hodovej slávnosti v  Lazanoch

 1.  

7.9.2017

DĽH Malý Vtáčnik Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

 1.  

Výtvarný odbor

Výstava - Nemocnica Bojnice

 1.  

Výtvarný odbor

Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže: 6. ročník - Rodina bez cigariet

 1.  

Výtvarný odbor

Zaslanie žiackych prác do výtvarnej súťaže s enviromentálnym zameraním - O zatúlanej plechovke