Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019

 

ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE


v školskom roku  2018/2019

 

 

 

 1.  

24.12.2018

dychová hudba Maguranka a Maguranka Junior účinkovali na polnočnej svätej omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke.

 1.  

22.12.2018

účinkoval Ľudový súbor  ZUŠ Bojnice na podujatí  Bojnický  Kračúň   KC  Bojnice

 1.  

19.12.2018

vystupovali žiaci z tried Miroslava Bartu, Mgr. Oleny Turas a Jany Herákovej na vianočnom koncerte v Kúpeľoch  Bojnice.

 1.  

18.12.2018

Triedny koncert - vyučujúca Bc. Tatiany Tonhajzerová

 1.  

18.12.2018

vyučujúci so žiakmi  v Nitrianskom Rudne uskutočnili pre rodičov spoločný vianočný koncert

 1.  

17.12.2018

Triedny koncert -  Zuzana Matulayová, Henrieta Nechalová

 1.  

17.12.2018

účinkovali žiaci z tried Beáty Balážovej, Jany  Vidovej, Mgr.art. Mareka  Bakytu  a  Mgr. Daniely Chlpekovej na koncerte v Domove dôchodcov Bojnice

 1.  

16.12.2018

vyučujúca Jana Svitková pripravila vystúpenie so žiakmi pri príležitosti otvorenia Kultúrneho domu v Nitrianskom Rudne.

 1.  

16.12.2018

dychový orchester Maguranka Junior, žiaci speváckeho a tanečného oddelenia účinkovali na podujatí Vianoce starej matere a na Vianočnom bazáre v DK Kanianka

 1.  

15.12.2018

Akordeonika - Vianočný koncert Ráztočno

 1.  

13.12.2018

uskutočnili vyučujúci klavírneho oddelenia so žiakmi  vianočný koncert v Kúpeľoch  Bojnice

 1.  

12.12.2018

Vianočný koncert v kostole Narodenia Panny Márie v Kostolnej Vsi - pripravili vyučujúci a  žiaci z  Nitrianskeho Rudna

 1.  

12.12.2018

Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Diviaky nad Nitricou - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

 1.  

12.12.2018

Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Kostolná Ves - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

 1.  

10.12.2018

Výchovný  koncert pre žiakov   MŠ Valaská Belá  - účin. žiaci z Nitrianskeho Rudna

 1.  

9.12.2018

Akordeonika a žiaci akordeónového oddelenia vystupovali na koncerte v Mestskom divadle Zlín,  ku 100. výročiu vzniku Československa, v rámci spoločného projektu „Stále spolu“.

 1.  

7.12.2018

Triedny koncert - Mgr.D.Chlpeková

 1.  

5.12.2018

VIANOČNÝ KONCERT v KC Bojnice

 1.  

2.12.2018

Vystúpenie Ľudového súboru ZUŠ Bojnice na námestí v Bojniciach pri rozsvietení stromčeka

 1.  

2.12.2018

vyučujúci so žiakmi pripravili Adventný koncert v kostole sv. Andreja -Svorada a Benedikta v Nitrianskom Rudne.

 1.  

VO december 2018

vyučujúca Alena Hercegová DiS. -  vianočne  vyzdobila  budovu ZUŠ  v Nitrianskom Rudne, pripravila plagáty  na adventný koncert v kostole v Nitrianskom Rudne a  vianočné pohľadnice.

Vyučujúci akad.soch. Jaroslav Priehoda vytvoril výzdobu na vianočnom koncerte 5.12. v KC Bojnice a so žiakmi pripravil vianočné pozdravy.

 1.  

29.11.2018

žiak A. D´Orsi z triedy Bc.Š.Vidu sa zúčastnil na Gitarovej súťaži v ZUŠ Prievidza

 1.  

29.11.2018

Účasť žiakov dychového oddelenia na regionálnej súťaži v hre na plechové dychové nástroje v ZUŠ K.Pádivého v Trenčíne.

 1.  

29.11.2018

Klavírne oddelenie - prehrávky na vianočný koncert v Kúpeľoch Bojnice

 1.  

24.11.2018

Koncert vážnej hudby v Kostole Božského srdca Ježišovho v Kanianke, účin. dychový orchester Maguranka Junior, pedagógovia, súčasní a bývalí žiaci ZUŠ Bojnice. Hovorené slovo - pán farár Gerhard Glazer - Opitz

 1.  

23.11.2018

Vyučujúca Mgr. A.Blahová sa zúčastnila so žiakmi na exkurzii v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca fotografie

 1.  

22.11.2018

Vernisáž výstavy žiakov fotografického oddelenia v Dome služieb - súčasť projektu „Hornonitrianskeho mesiaca fotografie“, účinkuje Ľudový súbor ZUŠ Bojnice.

 1.  

18.11.2018

tanečná skupina Princesz Mozart účasť na medzinárodnej súťaži Wintershou v Leviciach,vyučujúca Bc.Jana Klečáneková

 1.  

17.11.2018

Účasť žiakov z triedy Z.Rázgovej na súťaži Krištálová Váza

 1.  

16.11.2018

sa uskutočnilo v DK Opatovce nad Nitrou Uvítanie detí do života a  Jubilejné sobáše -v programe účinkoval vyučujúci Ľuboš Hrdý so žiačkou Magdalénou Lakatošovou z triedy Márie Boháčovej DiS.art.

 1.  

16.11.-18.11. 2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - Sústredenie v RS Púšť Prievidza

 1.  

15.11.2018

Mário Hrdý vystupoval na Ocenení autorov najlepších Diplomových prác a úspešných účastníkov chemickej olympiády v  Hoteli Gate One v Bratislave.

 1.  

13.11.2018

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ KLARINETIÁDA BOJNICE 2018

 1.  

10.11.2018

Dychový orchester Maguranka Junior - účasť na Celoslovenskej súťaži dychových orchestrov v Dolnej Súči

 1.  

9.11.2018

Účasť žiakov fotografického oddelenia na súťaži AMFO 2018 v Nitre

 1.  

29.10.2018

Žiačky Kotulová a Sládkayová z triedy Jany Svitkovej účinkovali na podujatí Mesiac úcty k starším

 1.  

28.10.2018

Dychové orchestre Maguranka a Maguranka Junior - pietny akt a  koncert k 100.výročiu vzniku Československa  v Brezovej pod Bradlom v rámci celoročného česko-slovenského cezhraničného projektu „Stále spolu" pod záštitou základných umeleckých škôl zo Zlína, Bojníc, Rajca a Brezovej pod Bradlom.

 1.  

27.10.2018

Dychová hudba Maguranka - koncert v Malej Čausi

 1.  

26.10.-27.10. 2018

Veronika Belancová  sa zúčastnila na súťaži Medzinárodné akordeónové dni v Prahe, vyučujúci PeadDr.Tomáš Kozák

 1.  

25.10.2018

Žiaci z tried Márie Boháčovej DiS.art., Mgr.Daniely Chlpekovej účinkovali  v Domove dôchodcov  v Bojniciach, v rámci  Mesiaca úcty k starším

 1.  

25.10.2018

žiaci z tried Z. Rázgovej a S.Schniererovej sa zúčastnili na speváckej  súťaži Jesienka v ZUŠ Prievidza

 1.  

25.10.2018

Detská ľudová hudba spod Rokoša vystupovala na podujatí Knižné hody v Prievidzi

 1.  

24.10.2018

Sára Gajdošíková z triedy Mgr.D.Chlpekovej účinkovala na koncerte k Mesiacu úcty k starším na Gymnáziu V.B.Nedožerského  v Prievidzi

 1.  

19.10.-21.10.

2018

Dychový orchester  Maguranka Junior - sústredenie v rekreačnom stredisku Remata, ako predpríprava na celoslovenskú súťaž v Dolnej Súči

 1.  

19.10.2018

Žiačka Soňa Findorová z triedy Beáty Balážovej účinkovala na podujatí Deň tekvíc v KC Bojnice

 1.  

18.10.2018

Kiara Sládkayová z triedy Jany Svitkovej sa zúčastnila finále súťaže MY POPSTAR v Považskej Bystrici

 1.  

18.10.2018

Žiaci z tried Z. Rázgovej, B.Balážovej, S.Schniererovej, J.Svitkovej sa zúčastnili na Celoslovenskej speváckej  súťaži Handlovský zlatý mikrofón v ZUŠ Handlová

 1.  

16.10.2018

Výchovný koncert pre MŠ Bojnice

 1.  

12.10.2018

Žiaci z tried Bc.Jany Klečánekovej, Silvie Schniererovej a Detská ľudová hudba  spod Rokoša účinkovali v DK Kanianka na podujatí Mesiac úcty k starším a oceňovanie občanov

 1.  

11.10.2018

Žiaci z triedy A.Rázgu sa zúčastnili na stretnutí s vynikajúcim umelcom-hráčom na trúbku Jurajom Bartošom v SZUŠ Akord Hradište

 1.  

13.10.2018

Žiaci tanečného odboru absolvovali workshop s Patriciou Mindokovou lektorkou z Bratislavy, v KC Kanianka

 1.  

12.10.2018

Žiaci Silvia Mendelová a Samo Michalovič z triedy Oleny Turas vystupovali v Šútovciach k  Mesiacu úcty k starším

 1.  

10.10.-14.10. 2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účasť na Medzinárodnom  folklórnom festivale  - Artiče-Brežice v Slovinsku

 1.  

7.10.2018

Vystúpenie Ľudového súboru - Mesiac úcty k starším v KD v Dubnici

 1.  

6.10.2018

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik vystúpenie na podujatí Šarkan šou v Prievidzi

 1.  

4.10.2018

Žiačka Ševčíková z triedy Jany Svitkovej účinkovala na Uvítaní detí - Obecný úrad  Nitrianske Rudno

 1.  

3.10.2018

Žiaci tanečného odboru absolvovali tanečný workshop  v štýle stree dance , hip hop s lektorkou Monikou Buvalovou  z Martina

 1.  

VO október 2018

Vyučujúca A.Hercegová DiS. vytvorila  jesennú výzdobu priestorov  školy v Nitrianskom Rudne a  nainštalovala triednu výstavu na tému - Dinosaury

Poďakovanie pre žiakov z triedy Mgr.A.Blahovej: Silviu Dubcovú a Tomáša Rakúsa od organizátorov medzinárodnej súťaže pre deti a mládež
"Múzejné stretnutia s fotografiou", z Múzea v Koszalíne v Poľsku.

 1.  

30.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik  vystupovala v Nitrici

 1.  

29.9.2018

Žiačka Martina Balážová z triedy Zdenky Rázgovej  postúpila do finále speváckej súťaže Krištáľová váza

 1.  

27.9.2018

Žiaci z klavírnej triedy Mgr.Daniely Chlpekovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

26.9.2018

Žiaci z klavírnej triedy Mgr.Petra Čertíka účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

25.9.2018

Žiaci z klavírnej triedy Kataríny Ondovčinovej účinkovali v programe pre Slovenský Červený kríž Prievidza, na udeľovaní ocenení darcom krvi v  Bojnickom zámku

 1.  

25.9.-30.9.2018

Akordeonika  a sólisti akordeónového oddelenia sa zúčastnili na Medzinárodnej akordeónovej súťaž v Taliansku v meste Lanciano

 1.  

23.9.2018

Detská ľudová hudba spod Rokoša vystupovala  v Kúpeľnej kaviarničke v Bojniciach

 1.  

13.-17.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik absolvovala  Zájazd do družobného mesta Zator v Poľsku

 1.  

9.9.2018

Dychová hudba  Maguranka absolvovala hodové vystúpenie v Kocuranoch

 1.  

9.9.2018

Akordeonika účinkovala na Baníckych dňoch v Prievidzi

 1.  

8.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  “Pri Trenčanskej bráne” v  Trenčín

 1.  

8.9.2018

Dychová hudba  Maguranka účinkovala na festivale v Predmieri

 1.  

6.9.2018

Dychový  orchester  Maguranka Junior - výchovný koncert pre žiakov  ZŠ Kanianka

 1.  

6.9.2018

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik účinkovala na podujatí  Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

 1.  

2.9.2018

Dychová hudba  Maguranka Poľsko -koncert

 1.  

Výtvarný odbor

Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavu  žiackych prác z výtvarnej súťaže  Podmorský svet v priestoroch MsÚ Bojnice

 1.  
 

Žiacke práce výtvarného odboru boli vystavené v  Brezovej pod Bradlom na Výstave k 100. výročiu založenia Československa