Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018


 

 

ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV  ZUŠ BOJNICE


v školskom roku

2017/2018

 

 

 1.  

29.6.2018

MUZIKÁL  predstavenie v exteriéri  – areál sokoliarov pri Bojnickom zámku – v spolupráci so Združením sokoliarov Aquila Bojnice

 1.  

17.6.2018

MUZIKÁL - 2 predstavenia pre verejnosť - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

16.6.2018

MUZIKÁL -  PREMIÉRA - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

15.6.2018

MUZIKÁL - Predstavenie pre základné školy a rodičov - Kultúrne centrum  Bojnice

 1.  

24.5.2018

PIANO V MODERNOM RYTME BOJNICE 2018

 1.  

20.5.2018

DH Maguranka - Nahrávka DVD

 1.  

5.5.2018

Dychový orchester Maguranka Junior -účinkovanie na Festivale dychoviek v Bojniciach

 1.  

5.5.2018

DH Maguranka - účinkovanie na Festivale dychoviek v Bojniciach

 1.  

5.5.2018

DH Maguranka - Lehota pod Vtáčnikom - pochod obcou

 1.  

4.5.2018

DH Maguranka - Koncert v Lehote pod Vtáčnikom - Vatra

 1.  

10.5.2018

BOJNICKÁ PERLA 2018

 1.  

1.5.2018

Dychový orchester Maguranka Junior - Koncert v Handlovej

 1.  

26. 4. 2018

Triedny koncert  - Mgr.P.Čertík

 1.  

21.4.2018

Dychový orchester  Maguranka Junior Pochod mestom Bojnice - Podujatie strašidlá na zámku Bojnice

 1.  

20.4.2018

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA BOJNICE 2018

 1.  

18.4.2018

Školská súťaž z hudobnej náuky

 1.  

4.4.2018

DO Maguranka Junior -  Koncert v Lehote pod Vtáčnikom - Námestie SNP

 1.  

27.3.2018

Školská súťaž v hre na zobcové flauty, plechové dychové a bicie hudobné nástroje, korepetície K.Ondovčinová, Z.Matulayová

 1.  

26.3.2018

Školská súťaž v hre na drevené hudobné nástroje, korepetície K.Ondovčinová, Z.Matulayová

 1.  

24.3.2018

Detská ľudová hudba ZUŠ Bojnice, DĽH Malý Vtáčnik  a DĽH spod Rokoša - účasť na súťaži Detských ľudových hudieb  Deti deťom v Prievidzi

 1.  

23.3.2018

žiak Kamil Kulich z triedy Mgr.D. Chlpekovej sa zúčastní na Klavírnej súťaži Trenčianskeho kraja v ZUŠ K.Pádivého Trenčín

 1.  

23.3.2018

Vyučujúci Mgr.art. J.Strmenský vystúpenie na podujatí - 35. výročie MŠ Mišúta v Prievidzi

 1.  

21.3.2018

Zájazd na koncert do Slovenskej filharmónie v Bratislave

 1.  

19.3.2018

Stretnutie mladých huslistov 2018 pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave Stanislava Muchu XI. ročník,

účasť žiakov z tried Mgr.art.J.Strmenského, M.Boháčovej DiS.art. - klavírne korepetície vyučujúce K.Ondovčinová, S.Gondová

 1.  

18.3.2018

DĽH Malý Vtáčnik  -  "Vynášanie moreny" Prievidza

 1.  

11.3.2018

 Skúška muzikálu Kto dostane Bojnický zámok ?  v KC Bojnice

 1.  

11.3.2018

účasť tanečných skupín z triedy Bc.J.Klečanekovej na súťaži Festival moderného tanca v Prievidzi

 1.  

10. 3. 2018

 sa uskutočnilo nahrávanie CD Akordeonika 10,  vyučujúci Mgr.O.Mello, Ľ Hrdý DiS.art.

 1.  

10.3.2018

účasť tanečných skupín z triedy Bc.J.Klečanekovej na súťaži Pohyb bez bariér v Žiline

 1.  

9.3.2018

Naša tvorba - vernisáž a výstava prác žiakov výtvarného odboru a fotografického oddelenia, hudobný program žiaci z triedy B.Balážovej a Mgr.D.Chlpekovej.

 1.  

8.3.2018

na podujatí k MDŽ v Kanianke vystúpili žiačky z triedy S.Schniererovej - S. Minichová a I. Pekárová.

 1.  

5.3.-14.3. 2018

Dychový orchester Maguranka Junior sa zúčastnil medzinárodného festivalu  v Španielsku vo Valencii.

 1.  

4.3.2018

žiačka Lucia Gocoliaková z triedy Ľ.Hrdého DiS.art. a žaci z triedy J.Svitkovej vystúpili  na podujatí k MDŽ v  Nitrianskom Rudne

 1.  

2.3.-9.3.-

16.3. 2018

sa uskutočnila séria prehrávok, žiakov akordeónového oddelenia, na festivaly v Kysuckom  Novom Meste a v Ostrave.

 1.  

1.3.2018

sa uskutočnila vernisáž výstavy „Stále spolu“ v Kultúrnom inštitúte Alternatíva v Zlíne, pripravená v rámci projektu k 100. Výročiu založenia Československa. Na výstave sa predstavili aj práce žiakov ZUŠ Bojnice výtvarného a fotografického oddelenia. Do podujatia boli zapojené aj ZUŠ Morava, Brezová pod Bradlom a Rajec. Na vernisáži sa zúčastnil pán riaditeľ Mgr. J.Baláž a vyučujúce výtvarného odboru so žiakmi

 1.  

Výtvarný odbor marec 2018

vyučujúca Mgr.I.Karaková:

nainštalovala výstavy:

 •  na ul. J. Kráľa s témami: Ovocie, Absolventské práce, Rozprávky
 1.  
 
 • v Mestskej knižnici Bojnice na tému Jar
 1.  
 
 • 4. 3. 2018 zúčastnila sa na  školení nových  výtvarných techník
 1.  
 
 • žiacke práce zapojila do celoslovenskej súťaže:  V ríši divov - Pod morskou hladinou
 1.  
 

vyučujúca A.Hercegová DiS.art. vytvorila jarnú výzdobu priestorov ZUŠ v Nitrianskom Rudne

 1.  

18.2.-21.2.

2018

CD nahrávka Muzikálu -  Kto dostane Bojnický zámok?

 1.  

17.2.2018

účasť žiakov z tried Mgr.art.J. Strmenského a  M.Boháčovej DiS.art. na podujatí Pamätnica J.Strečanského v Poluvsí-súťaž v speve ľudových piesní

 1.  

16.2.2018

na podujatí Kultúra 2017 v Dome Kultúry v Prievidzi, bol pri príležitosti 40.výročia založenia ocenený DĽS Malý Vtáčnik a Detská Ľudová hudba Malý Vtáčnik, ktorá pracuje pod vedením Mgr.art. Jána Strmenského

 1.  

15.2.2018

účasť žiakov z triedy S.Schniererovej na vokálnej súťaži Stančekova Prievidza v ZUŠ Prievidza

 1.  

13.2.2018

Vyučujúci klavírneho  oddelenia usporiadali školskú klavírnu súťaž

 1.  

11.2.2018

Skúška muzikálu

 1.  

7.2.2018

Účasť vyučujúcich gitarového oddelenia na Metodickom dni v  ZUŠ Prievidza

 1.  

28.1.2018

Skúška muzikálu

 1.  

27.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej účinkovali na Benefičnom plese v Opatovciach

 1.  

27.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej vystupovali na  Športovom plese v  Kanianke

 1.  

27.1.2018

v Bratislave, v Inchebe  na prezentácii regiónu Horná Nitra vystupovali Mgr.art. J.Baláž, Ľ.Hrdý DiS.art., M.Chlpek

 1.  

24.1.2018

Spoločný gitarový koncert - vyuč. I.Nikmonová DiS.art.

 1.  

20.1.2018

Žiaci tanečného oddelenia z triedy Bc.Jany Klečanekovej vystupovali na  Hádzanárskom plese v Bojniciach.

 1.  

6.1.2018

Skúška k muzikálu

 1.  

2.1.2018

Vinšovanie - obecné úrady

 1.  

2.1.2018

Akordeonika - koncert v Partizánskom

 1.  

1.1.2018

Akordeonika - koncert v Kúpeľoch Bojnice,LD Lysec

 1.  

Výtvarný odbor január 2018

Mgr.I.Karaková: Výstava výtvarných prác v  Nemocnici Bojnice

 1.  
 

Výstava výtvarných prác ZUŠ Bojnice - ul . J. Kráľa - téma - Podmorský svet

 1.  
 

Výstav výtvarných prác - Zimná krajina, Hry detí cez zimu.

 1.  

21.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 koncerty pri príležitosti 40.výročia DFS Malý Vtáčnik

 1.  

20.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 výchovné koncerty v KaSS Prievidza

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Opatoviec n.Nitrou pripravili so žiakmi  Vianočný koncert pre rodičov v Kúpeľoch Bojnice

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Lazian pripravili so žiakmi  vianočný koncert

 1.  

19.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili so žiakmi  vianočný koncert

 1.  

19.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik 2 výchovné koncerty v KaSS Prievidza

 1.  

17.12.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert v Rajci

 1.  

17.12.2017

účinkovanie žiakov z triedy B.Balážovej na koncerte v kostole v Bojniciach

 1.  

17.12.2017

vyučujúci v Kanianke pripravili so žiakmi program na podujatie Vianoce starej matere v DK Kanianka

 1.  

16.12.2017

Ľudový súbor  a žiaci speváckeho oddelenia - Bojnický Kračúň KC Bojnice

 1.  

15.12.2017

DĽH Malý Vtáčnik - Vianočné trhy v CVČ Prievidza

 1.  

15.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Mgr.D.Chlpeková

 1.  

15.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Bc.T.Tonhajzerová

 1.  

14.12.2017

Koncert DĽH z Bojníc pre deti z MŠ v Bojniciach

 1.  

14.12.2017

vyučujúca J.Svitková - Vítanie detí -  OÚ Nitrianske Rudno

 1.  

13.12.2017

vyučujúca Z.Rázgová - Vianočná ulička - ZŠ Lazany

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna uskutočnili  -  Výchovný koncert vo Valaskej Belej

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili   -  Výchovný koncert pre žiakov MŠ v Rudnianskej Lehote

 1.  

13.12.2017

Triedny koncert - vyučujúca Ida Nikmonová DiS.art

 1.  

13.12.2017

Vyučujúci so žiakmi z Nitrianskeho Rudna pripravili Vianočný koncert - na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne

 1.  

10.12.2017

žiaci z triedy Beáty Balážovej a Márie Boháčovej  DiS.art. vystupovali  na podujatí Dáriusa Štrbu v KD Prievidza, klav.korep. Mgr.D.Chlpeková

 1.  

8.12.2017

DĽH spod Rokoša - Vianočný večierok pre Okresný súd v Prievidzi

 1.  

5.12.2017

Vianočný koncert s príchodom Mikuláša v KC Bojnice

 1.  

3.12.2017

Maguranka Junior - koncert v kostole  v Nitrianskom Rudne

 1.  

3.12.2017

Ľudový súbor a spevácke oddelenie - účin. - Rozsvietenie vianočného stromčeka  pred KC v Bojniciach

 1.  

2.12.2017

účinkovanie žiakov z triedy B.Balážovej na koncerte v Kúpeľoch Bojnice Pod  platanom

 1.  

1.12.2017

na otvorení telocvične v ZŠ Lazany spievala žiačka Vaneska Čavojská z triedy Zdenky Rázgovej

 1.  

Výtvarný odbor

vyučujúca Mgr.I.Karaková :

5.12. Vianočný koncert - Výzdoba opony , maľovanie detí, zimná výzdoba.

 1.  
 

Školenie - CVČ Junior Bojnice - Výtvarná technika - akvarel -prednášajúca - Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 1.  
 

namaľovanie vianočných pozdravov - 50 kusov

 1.  
 

Ms Knižnica  Bojnice - výstavka - zima

 1.  

30.11.2017

Klavírne oddelenie - koncert v Kúpeloch Bojnice

 1.  

30.11.2017

Fotografické oddelenie - Exkurzia v Bratislave,

 1.  

29.11.2017

Účasť vyučujúcich a žiakov na Gitarovej  súťaži v ZUŠ  Prievidza

 1.  

26.11.2017

Skúška k muzikálu - orchester

 1.  

25.11.2017

 Podujatie Katarínsky koncert vážnej hudby v Kostole v Kanianke - účinkoval Dychový orchester Maguranka Junior, študenti Konzervatórií, VŠMU Bratislava, žiaci a učitelia ZUŠ Bojnice

 1.  

24.11.2017

žiačka Monika Oboňová z triedy Zdenky Rázgovej vystupovala na Uvítaní detí do života v Obecný úrad Lazany

 1.  

24.11.2017

žiačka Kasperkevičová Viktória spievala na Stužkovej slávnosti  na Gymnázium V..B.Nedožerského Prievidza

 1.  

23.11.2017

žiaci z triedy Bc.D.Štrbu vystúpenie pre ZŠ Bojnice - Pasovanie prvákov

 1.  

23.11.2017

účasť žiakov na celoslovenskej súťaži drevených dychových nástrojov Čarovná flauta v ZUŠ Nižná;  Sebastián Ricker klarinet, Maximilián Kasperkevič z odboru kompozície - autor skladby pre klarinet a aj korepetítor -  z triedy Mgr.art.J.Baláža, Lea Mátychová - saxofón z triedy Bc. Lenky Balážovej , klavírne korepetície Katarína Ondovčinová

 1.  

23.11.2017

sa zúčastnili žiaci speváckeho oddelenia na súťaži populárnej piesne Jesienka v ZUŠ Prievidza

 1.  

21.11.2017

Interný koncert klavírneho oddelenia

 1.  

12.11.2017

Skúška k muzikálu - herci

 1.  

10.-12. 11.2017

Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik - sústredenie v RS Púšť

 1.  

10.11.2017

Uhráková Barbora z triedy Silvie Jadroňovej účinkovala na Stužkovej slávnosti na Obchodnej akadémii v Prievidzi

 1.  

7.11.2017

účasť žiakov z triedy Bc.J.Klečanekovej na  Okresnom stredoškolskom maratóne aerobicu a tanca na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi

 1.  

4.11.2017

účinkovali žiaci z triedy Bc. Jany Klečánekovej a Silvie Schniererovej na podujatí Krasa A klubu v DK Kanianka

 1.  

3.11.-5.11. 2017

Akordeonika a sólisti z akordeo.oddelenia - účasť na Medzinárodných  akordeónových dňoch Prahe

 1.  

FOTOGRAFICKÉ oddelenie

3. 11.  - 5. 11.  2017 žiačky Adriana Valková  a Daria Zasidkovyč účasť v celoštátnom kole   AMFO 2017 v Nitre.

 1.  
 

žiačka Agáta Čurná účasť na Medzinárodnej súťaži v Luxembursku FIAP 2017

 1.  
 

Exkurzie na fotografické výstavy v Prievidzi: Evla Vlasičová: Medzi vrstvami, Dušan Valovič: Tváre sveta, RKC Prievidza.

 

 1.  

Výtvarný odbor

žiaci z triedy  Mgr.Ireny Karakovej vytvorili  50 ks Vianočných pohľadníc

 1.  
 

vyučujúca Mgr.Irena Karaková nainštalovala:

 • na ul. J. Kráľa - Výstavku na témy: Mesto , Hra s písmenkami, študijné práce - Hmyz,Krajina
 1.  
 
 • Mestská Knižnica - Bojnice - výstava - Krajinka
 1.  
 
 • Mestský úrad Bojnice - výstavka - výber prác
 1.  
 
 • Nemocnica Bojnice - výstavka - výber prác
 1.  
 

vyučujúca A.Hercegová DiS.art.:

 •  so žiakmi vytvorila 70.ks vianočných pohľadníc
 1.  
 
 •  naaranžovala zimnú výzdobu v elok.prac. v Nitrianskom Rudne
 1.  

26.10.2017

Žiacke práce fotografického oddelenia  sa predstavia v spoluúčasti na výstave fotografií  Za zlatou bránou v Art galérii v Prievidzi, vernisáž - štvrtok 26. októbra 2017 o 17h

 1.  

25.10.2017

vystúpenie pre dôchodcov   v DK Kanianka pripravili vyučujúci: Mgr.P.Čertík, Bc.J.Klečáneková, Z.Rázgová, S.Schniererová.

 1.  

25.10.2017

Žiaci fotografického oddelenia - návšteva na výstave v RKC Prievidza

 1.  

24.10.2017

žiaci z tried Ľ. Hrdého DiS.art. , Mgr. O.Mellu a O.Turas účinkovali na podujatí - Uvítania detí do života Opatovce nad Nitrou

 1.  

22.10.2017

Akordeonika a sólisti akordeónového oddelenia - Koncert v  kostole  sv. Martina v Bojniciach

 1.  

22.10.2017

Maguranka Junior vystúpenie na sv. omši v Kostole  v Kanianke

 1.  

22.10.2017

Skúška k pripravovanému muzikálu

 1.  

21.10.2017

Dychová hudba Maguranka - festival Senec

 1.  

21.10.2017

Detská ľudová hudba  spod Rokoša - účinkovanie v programe  "Mesiac úcty k starším" v Čavoji

 1.  

20.10.2017

tanečné skupiny z triedy Bc.Jany Klečánekovej vystúpili na oceňovaní občanov v KD Kanianka

 1.  

18.10.2017

sme usporiadali výchovný koncert pre žiakov Materskej  škôlky v Bojniciach

 1.  

17.10.2017

žiaci tanečného odboru z triedy Bc.Jany Klečánekovej sa zúčastnia na tanečnom workshope  lyric- jazz-muzikal, lektorka Lucia Drenková z  Bratislavy v KD Kanianka

 1.  

15.10.2017

sa uskutočnil v DK Opatovce nad Nitrou program pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Účinkovali  žiaci z triedy Mgr. O. Mellu - Mário Hrdý a Michal Hrdý a z triedy  Ľ.Hrdého DiS.art. - Lenka Púčiková.

 1.  

14.10.2017

vyučujúci z Nitrianskeho Rudna pripravili so žiakmi program na podujatie Mesiac úcty k starším v Kostolnej Vsi

 1.  

14.10.2017

Detská ľudová hudba  spod Rokoša -  účinkovanie v programe  "Mesiac úcty k starším" v Temeši

 1.  

13.10.2017

akordeónové trio, L. Hollá, M. Hrdý, V. Belancová - žiaci z tried Mgr.O. Mellu, a  PaedDr.T. Kozáka vystúpili na podujatí v SOŠ Obchodu a služieb v Prievidzi

 1.  

12.10.2017

žiaci z tried J.Svitkovej a E.Hudecovej účinkovali v programe Vítanie detí - Obecný úrad  Nitrianske Rudno

 1.  

11.10.2017

žiaci tanečného odboru z triedy Bc.Jany Klečánekovej sa zúčastnili na tanečnom workshope Street dance v KD Kanianka pod vedením lektorky Moniky Buvalovej z Martina

 1.  

9.10.2017

Detská ľudová hudba  Malý Vtáčnik  účinkovala v programe “Jubilanti mesta” v KC Bojnice

 1.  

5.10.-6.10.2017

vyučujúca Mgr. A.Blahová - účasť na Medzinárodnej konferencii: Problematika súčasného fotografického umenia

 1.  

1.10.2017

Skúška k pripravovanému školskému muzikálu

 1.  

Výtvarný odbor október

Mgr.Irena Karaková:

 • Zaslanie 47 žiackych prác na súťaž s enviromentálnym zameraním - Osamelá plechovka túlajúca sa svetom.
 • Účasť v Mestskej knižnici v Bojniciach na krste knihy: Úsmev na dobrú noc - od Lucie Benkovej - našej bývalej žiačky + výstava výtvarných prác zaslaných na súťaž a ich hodnotenie

 Inštalácia výstav výtvarných prác:

 •  na MsÚ Bojnice - téma Jeseň
 •  v Mestskej knižnici Bojnice - výber prác
 • na ulici J. Kráľa - Z rozprávky do rozprávky

 

Výzdoba  budov na ul. Sládkovičovej a J. Kráľa v Bojniciach  s  jesennou témou 

 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  

29.9 2017

Žiaci z triedy Mgr.O.Mellu vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

28.9.2017

Žiaci z triedy L.Hrdého  vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

28.9.2017

DĽH Malý Vtáčnik - Knižné hody v Hornonitrianskej knižnici Prievidza

 1.  

26.9.2017

Žiaci z triedy Mgr.D.Chlpekovej  vystupovali na podujatí Slovenského Červeného kríža - Oceňovanie darcov krvi - v Huňadyho sále na zámku v Bojniciach

 1.  

16.9.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert v Bánovciach nad Bebravou

 1.  

16.9.2017

Dychová hudba Maguranka - koncert  v Nitrianskom Pravne

 1.  

15.9.2017

DĽH spod Rokoša - "270. výročie sklárni v Gápli

 1.  

10.9.2017

Dychová hudba Maguranka koncert v Kocúranoch

 1.  

9.9.2017

Akordeonika - koncert v Mojmírovciach

 1.  

9.9.2017

žiačka Monika Oboňová z triedy Z.Rázgovej vystupovala na hodovej slávnosti v  Lazanoch

 1.  

7.9.2017

DĽH Malý Vtáčnik Deň otvorených dverí v CVČ Prievidza

 1.  

Výtvarný odbor

Výstava - Nemocnica Bojnice

 1.  

Výtvarný odbor

Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže: 6. ročník - Rodina bez cigariet

 1.  

Výtvarný odbor

Zaslanie žiackych prác do výtvarnej súťaže s enviromentálnym zameraním - O zatúlanej plechovke