Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
DYCHOVÉ ODDELENIE AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE KLAVÍRNE ODDELENIE SPEVÁCKE ODDELENIE KEYBOARDOVÉ ODDELENIE STRUNOVÉ ODDELENIE HUDOBNÁ NÁUKA VÝTVARNÝ ODBOR FOTOGRAFICKÉ ODDELENIE TANEČNÝ ODBOR

ODBORY A ODDELENIA ZUŠ

DYCHOVÉ ODDELENIE

 

 

 

 

ODDELENIE 

HRA NA DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOCH

 

VYUČUJÚCI

VEDÚCI PREDMETOVEJ KOMISIE :

VYUČOVACÍ PREDMET

PROFIL PEDAGÓGA

KONTAKT: mail

Jana Vidová

priečna flauta

zobcová flauta

profil pedagóga

vidova66@gmail.com

ČLENOVIA  PREDMETOVEJ KOMISIE :

 

 

 

Mgr. art.

Jozef  Baláž

klarinet

saxofón

profil pedagóga

 

zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk

Mgr.art.Marek Bakyta

hoboj

spev

profil pedagóga bakytam@gmail.com

Mgr.art.Stanislav Mokrý

klarinet

saxofón

profil pedagóga

mokrys@mail.t-com.sk

Bc.Lenka Balážová 

klarinet

saxofón

profil pedagóga

lenka.balazova94@gmail.com

Henrieta Nechalová

priečna flauta

zobcová flauta

profil pedagóga

flautaenator@gmail.com

Eleonóra Hudecová

priečna flauta

zobcová flauta

profil pedagóga

norikah18@gmail.com

Bc.Tatiana Tonhajzerová 

priečna flauta

zobcová flauta

profil pedagóga

tonhajzerovatatiana@gmail.com

Mária Boháčová DiS.art. 

zobcová flauta

profil pedagóga

mbohacova@centrum.sk

Denisa Javorková

priečna flauta, zobcová flauta, saxofón

profil pedagóga

denisa.durcekova@gmail.com

Mgr.Andrea Vážanová

hoboj

profil pedagóga

andrea.vazanova@gmail.com

Anton Pös

plechové dychové nástroje

profil pedagóga

anton.pos57@gmail.com

Miroslav Barta  plechové dychové nástroje profil pedagóga

mirecbarta@gmail.com

Marian Chlpek

trúbka

profil pedagóga

chlpekmarian@gmail.com

Andrej Rázga

trúbka

profil pedagóga

andrej.razga@gmail.com

Dušan Beňadik

bicie nástroje

profil pedagóga

benadik.dusan@gmail.com
       

Oznamy

PODUJATIE: CELOŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V HRE NA DYCHOVÉ NÁSTROJE
11.4. 2017: HRA NA PLECHOVÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE
HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU
10.4. 2017: DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE