Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 BOJNICKÁ PERLA 2017 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2017/18

STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2017

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BOJNICE

Sládkovičova 12, 972 01 BOJNICE, kontakt: 0902 913 203

 

email:zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  http://zusbojnice.edupage.org/

 

 

Stretnutie mladých huslistov

 

pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave 

Stanislava Muchu

X. ročník

 

 

Termín: 3.apríla 2017
Miesto: ZUŠ v Bojniciach, Sládkovičova 12

 

 

 

Cieľ stretnutia:

·          prezentácia žiakov rôznych kategórií

·          poskytnutie odborných konzultácií učiteľom ZUŠ

·          zlepšovanie úrovne žiakov v hre na husliach

 

 

Program:

  9.00   Príchod účastníkov, nácvik účinkujúcich s korepetítormi

10.00  Otvorenie stretnutia

10.15   I. Koncert prihlásených žiakov

12.00  Obed účastníkov

13.00   II. Koncert prihlásených žiakov

15.45  Ukončenie stretnutia, prípadné konzultácie s prof. S.Muchom

 

Organizačné pokyny:


- žiak si pripraví 1. alebo 2. skladby v celkovom trvaní max. 5 min.


- účastnícky poplatok za každú zúčastnenú osobu (žiak, učiteľ, korepetítor, pozorovateľ...) je
12,- €. V cene poplatku je zarátaný obed a bufetové občerstvenie počas celého dňa.


- účastnícky poplatok je možné vrátiť do 20.3.2017. Po tomto termíne je účastnícky poplatok nevratný.


- počet účastníkov z jednotlivých ZUŠ je neobmedzený.


- záväzné prihlášky treba vyplniť elektronicky do 6.3.2017 v odkaze:

 

 

 PRIHLÁŠKA

 

 

- kópiu o úhrade prosím zasielajte mailom na jstrmensky@gmail.com do 6.3.2017 


- peniaze za účastnícky poplatok zasielajte na č.účtu: SK40 0900 0000 0003 7168 9994


- cestovné hradí vysielajúca organizácia.

 

Vybavuje: Ján Strmenský 0915 777 110 jstrmensky@gmail.com

 

Mgr.art. Jozef Baláž
riaditeľ ZUŠ Bojnice

 
 
     
 
 
     

Základné informácie

TERMÍN: 3.apríl 2017
MIESTO: ZUŠ Bojnice
KONTAKT: Mgr.art.Ján Strmenský
0915 777 110;
jstrmensky@gmail.com