Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BOJNICE

Sládkovičova 12, 972 01 BOJNICE, kontakt: 0902 913 203

 

email:zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  http://zusbojnice.edupage.org/

 

 

Stretnutie mladých huslistov 2018

 

pod vedením profesora Konzervatória v Bratislave 

Stanislava Muchu

XI. ročník

 

 

Termín: 19.marca 2018
Miesto: ZUŠ v Bojniciach, Sládkovičova 12

 

 

Cieľ stretnutia:

·          prezentácia žiakov rôznych kategórií

·          poskytnutie odborných konzultácií učiteľom ZUŠ

·          zlepšovanie úrovne žiakov v hre na husliach

 

 

Program:

  9.00   Príchod účastníkov, nácvik účinkujúcich s korepetítormi

10.00  Otvorenie stretnutia

10.15   I. Koncert prihlásených žiakov

12.00  Obed účastníkov

13.00   II. Koncert prihlásených žiakov

15.45  Ukončenie stretnutia, prípadné konzultácie s prof. S.Muchom

 

Organizačné pokyny:


- žiak si pripraví 1. alebo 2. skladby v celkovom trvaní max. 5 min.


- účastnícky poplatok za každú zúčastnenú osobu (žiak, učiteľ, korepetítor, pozorovateľ...) je
12,- €. V cene poplatku je zarátaný obed a bufetové občerstvenie počas celého dňa.


- účastnícky poplatok je možné vrátiť do 9.3.2018. Po tomto termíne je účastnícky poplatok nevratný.


- počet účastníkov z jednotlivých ZUŠ je neobmedzený.


- záväzné prihlášky treba vyplniť elektronicky do 1.3.2018 v odkaze:

Link - prihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmfJrWRQcwoFaBGtSKYrW0-WUBiJeNwyZQYW3gCLWhEgJPuQ/viewform

 

 

- kópiu o úhrade prosím zasielajte mailom na jstrmensky@gmail.com do 1.3.2018 


- peniaze za účastnícky poplatok zasielajte na č.účtu: SK40 0900 0000 0003 7168 9994


- cestovné hradí vysielajúca organizácia.

 

Vybavuje: Ján Strmenský 0915 777 110 jstrmensky@gmail.com

 

Mgr.art. Jozef Baláž
riaditeľ ZUŠ Bojnice

 
 
     
 
 
     

Základné informácie

TERMÍN: 19.3.2018
MIESTO: ZUŠ Bojnice
KONTAKT: Mgr.art.Ján Strmenský
0915 777 110;
jstrmensky@gmail.com