Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

PIANO V MODERNOM RYTME 2018

 

 

 

 

Základná umelecká škola Bojnice

 

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

kontakt: 0902 913 203

e mail: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk,

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

 

 

Organizuje v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Celoslovenskú klavírnu súťaž  modernej - populárnej hudby

pre žiakov základných umeleckých škôl

PIANO V MODERNOM RYTME

BOJNICE 2018

 

Súťaž sa uskutoční pod záštitou  primátora mesta Bojnice  PhDr.Františka Táma

 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice, Rodičovské združenie pri 
ZUŠ Bojnice

 

 

Termín: 24.máj 2018- štvrtok

 

 

 

 

PROPOZÍCIE.docx_(1).docx

 

 

 

 

Sólo hra  -  prihláška

 

 

 

Štvorručná hra  -  prihláška

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM_PIANO_2018.docx

 

 

VYHODNOTENIE

 

Sólo hra

 

I.kategória .docx

 

 

II.kategória.docx
 

 III.kategória .doc

 

 

IV.kategória.doc
 

 

Štvorručná hra

 

I.kategória doc

 

II._a_III.kategória docx

 

 

Absolútna laureátka súťaže

II. Kategória - sólo hra

Gabániová Magdaléna - ZUŠ Bernolákova Košice 

 

 

Základné informácie

Termín : 24.máj 2018
Miesto: ZUŠ Bojnice
Uzávierka prihlášok: 6.4.2018
Zmeny možno uskutočniť: do 18.4.2018
Storno účasti s možnosťou vrátenia financií: do 30.4.2018
Kontakt: Katarína Ondovčinová: 0905 977 322