• FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2019

     •      Základné informácie

      Termín :12. apríla 2019
      Miesto:ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
      Uzávierka prihlášok:
      Zmeny je možné uskutočniť:
      Kontakt:Bc. Jana Klečáneková 0908 578 697
    • Základná umelecká škola Bojnice

     Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

     kontakt: 0902 913 203; 

     email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  

     www.zusbojnice.edupage.org

      

      

     PRIPRAVUJEME

     „FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2019“

     12.4.2019

      

      

     **********************************************************************************************

      

      

     Organizuje v školskom roku 2017/2018

      

     Celoslovenský súťažný  festival v tanečných choreografiách

     pre žiakov základných umeleckých škôl

      

      

     „FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2018“

      

     Súťaž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma
      

     Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice,Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice

      

     Termín a miesto : 20. apríl  2018

     Kultúrne centrum Bojnice

      

      

     PROPOZÍCIE

      

     HARMONOGRAM

      

      

     VYHODNOTENIE

      

      

     TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK A ZAPLATENIA POPLATKU

     do 16.3.2018!

      

     Je nutné  vyplniť obidva formuláre  prihlášky!!!.

     PRIHLÁŠKA - Tanečná skupina

      

     PRIHLÁŠKA - Celkový zoznam zúčastnených za ZUŠ

      

     UPOZORNENIE!!!  

     V záujme zabezpečenia bezproblémového chodu súťaže z hľadiska bezpečnosti a počtu súťažiacich,  Vás Vážení pedagógovia  žiadame o nasledovné:

     • obmedziť Váš príchod podľa možnosti najskôr 2 hodiny pred Vašim štartom
     • po vyhlásení výsledkov Vašej kategórie opustiť priestory KC a tým sprístupniť miesto ďalším súťažiacim.
     • sprísniť bezpečnosť detí

      

     Návrh časového harmonogramu zverejňujeme už teraz, aby ste si mohli presnejšie naplánovať príchod. /Po uzávierke prihlášok, si vyhradzujeme právo na miernu úpravu časov./

     Ďakujeme Vám za porozumenie.

      

      

     UPOZORNENIE !!!

     Tanečné skupiny sa môžu zdržiavať v priestoroch Kultúrneho centra, len po zaregistrovaní podľa časového harmonogramu!

      

      

      

     Tie tanečné skupiny, ktoré budú vyhodnotené, žiadame opustiť Kultúrne centrum.

     Prosíme vedúcich TS o prísne dodržanie upozornenia.

     Ďakujeme.