Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
KLARINETIÁDA BOJNICE 2018 FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018 BOJNICKÁ PERLA 2018 PIANO V MODERNOM RYTME 2018 STRETNUTIE MLADÝCH HUSLISTOV 2018 CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 2017 Organizačné poriadky súťaží, platné od 5.9.2017, schválené MŠVVaŠ SR

Súťaže 2018

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA 2018

 

Základná umelecká škola Bojnice

Sládkovičova 12, 972 01 Bojnice

kontakt: 0902 913 203; 

email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk;  

www.zusbojnice.edupage.org

 

 

PRIPRAVUJEME

„FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2019“

12.4.2019

 

Organizuje v školskom roku 2017/2018

 

Celoslovenský súťažný  festival v tanečných choreografiách

pre žiakov základných umeleckých škôl

 

 

„FESTIVAL  MODERNÉHO  TANCA BOJNICE 2018“

 

Súťaž sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma
 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Bojnice, Mesto Bojnice,Rodičovské združenie pri ZUŠ Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice

 

Termín a miesto : 20. apríl  2018

Kultúrne centrum Bojnice

 

 

PROPOZÍCIE

 

HARMONOGRAM

 

 

VYHODNOTENIE

 

 

TERMÍN ODOSLANIA PRIHLÁŠOK A ZAPLATENIA POPLATKU

do 16.3.2018!

 

Je nutné  vyplniť obidva formuláre  prihlášky!!!.

PRIHLÁŠKA - Tanečná skupina

 

PRIHLÁŠKA - Celkový zoznam zúčastnených za ZUŠ

 

UPOZORNENIE!!!  

V záujme zabezpečenia bezproblémového chodu súťaže z hľadiska bezpečnosti a počtu súťažiacich,  Vás Vážení pedagógovia  žiadame o nasledovné:

  • obmedziť Váš príchod podľa možnosti najskôr 2 hodiny pred Vašim štartom
  • po vyhlásení výsledkov Vašej kategórie opustiť priestory KC a tým sprístupniť miesto ďalším súťažiacim.
  • sprísniť bezpečnosť detí

 

Návrh časového harmonogramu zverejňujeme už teraz, aby ste si mohli presnejšie naplánovať príchod. /Po uzávierke prihlášok, si vyhradzujeme právo na miernu úpravu časov./

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

 

UPOZORNENIE !!!

Tanečné skupiny sa môžu zdržiavať v priestoroch Kultúrneho centra, len po zaregistrovaní podľa časového harmonogramu!

 

 

 

Tie tanečné skupiny, ktoré budú vyhodnotené, žiadame opustiť Kultúrne centrum.

Prosíme vedúcich TS o prísne dodržanie upozornenia.

Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné informácie

Termín : 20. apríla 2018
Miesto: ZUŠ Bojnice, KC Bojnice
Uzávierka prihlášok: 16.3.2018
Zmeny je možné uskutočniť: do 20.3.2018
Kontakt: Bc. Jana Klečáneková 0908 578 697