Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Školský rok 2011/2012 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2009/2010 Školský rok 2008/2009

Video odkazy

Školský rok 2016/2017

Festival moderného tanca 2017 - 7.4.2017

 

Videozáznamy vyhotovil žiak ZUŠ Bojnice - Tomáš Rakús

 

 

***********************************

 

Maguranka Junior - Festival dychoviek Bojnice 6.5.2017

 

 

 

***********************************

 

 

 

Odbor multimediálnej tvorby:

Superhrdina - krátky film, autor- žiak Tomáš Rakús

 

 

***********************************

 

Akordeónový festival v Giraltovciach 2017

 

 

 

 

 

***********************************

 

 

Koncert Katarína Lekýrová a band

16.12.2016 KC Bojnice

 

 

---------------------------------------------------------------

VIANOČNÝ KONCERT

5.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************

 

 

MAGURANKA JUNIOR - Celoslovenská súťaž detských a mládežníckych dychových orchestrov 

Dolná Súča 8.-9.10.2016