Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011

 

 

ČINNOSŤ VYUČUJÚCICH a ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE

v školskom roku 2010/2011

 

269.

14.8.2011

Dychová hudba Maguranka- Hody -Prievidza

 •  

6.8.2011

Dychová hudba Maguranka- Drietomá- festival

 •  

31.7-6.8

2011

DĽH Malý Vtáčnik -Medzinárodný detský folklórny festival Zielona Gora  Poľsko

 •  

12.7.-15.7.   2011

Dychová hudba Maguranka – Francúzsko- festival

 •  

10.7.2011

Big Band Slovakia a Felix Slováček - Trstená -festival

 •  

9.7.2011

Dychová hudba Maguranka- Trstená -festival

 •  

4.7-9.7 2011

DĽH Malý Vtáčnik -Medzinárodný hudobný festival Bydgoszcz ,  Poľsko

 •  

2.7.2011

Dychová hudba Maguranka- Veľké Uherce -festival

 •  

2.7.2011

Akordeonika – Oreské- koncert kultúrneho leta

 •  

2.7.2011

Akordeonika- Kúpele Smrdáky- koncert kultúrneho leta

 •  

2.7.2011

Kanianske dni - účin. Lenka Piešová a Nikola Píšová z triedy vyuč. Zdenky Pipíškovej

 

 •  

28.6.2011

Vyučujúci Ľuboš Hrdý –účin.-Rozlúčka s predškolákmi - OcÚ Opatovce nad Nitrou

 •  

26.6.2011

Lenka Piešová –vystúpenie na Charitatívnej akcii onkológie-  Prievidza- Minigolf, vyuč.Zdenka Pipíšková

 •  

25.6-26.6

2011

DĽH Malý Vtáčnik -Hornonitrianske slávnosti  Lesopark Prievidza

 •  

24.6.2011

Na  Jánskych ohňoch v Opatovciach nad Nitrou -vystup. žiaci z triedy Márie Pračkovej,vyučujúci Ľuboš Hrdý ,žiak Mário Hrdý z triedy Mgr.Ota Mellu

 •  

23.6.-27.6.

2011

Dychová hudba Maguranka - Villefranche de Rouergue pri Lyone – Francúzsko -zájazd

 •  

22.6.2011

Výchovný koncert –Rudnianska Lehota –vyučujúci a žiaci z Nitrianskeho Rudna

 •  

19.6.2011

Dychová hudba Maguranka - Pečeňady

 •  

19.6.2011

DĽH Malý Vtáčnik  - Medzinárodný folklórny festival Myjava

 •  

16.6.2011

Besiedka MŠ tanečný odbor N.Ročkárová

 •  

16.6-18.6

2011 

DĽH Malý Vtáčnik - Medzinárodný folklórny festival   Kunovice,  Česká republika

 •  

14.6. 2011

Na koncerte v obchodnom centre Korzo spievala Lucia Mazúrová z triedy Silvie Jadroňovej

 •  

13.6.2011

Triedny koncert – vyuč.Beáta Balážová , Mgr.art. Marek Bakyta

 •  

12.6.2011

Dychová hudba Maguranka ,Dychová hudba Maguranka Junior ,Big Band Slovakia –hosť -Festival DH v Nitrianskom Pravne .

 •  

12.6.2011

Akordeonika - Galakoncert v KC Bojnice, spoluúčinkovali- tanec Dárius Štrba a Nikoleta Ročkárová, bicie vyuč. Mgr.Ľubomír Pavelka , spev Zuzana Hepnerová, Veronika Hepnerová z tr.Beáty Balážovej.

 •  

10.6-12.6

2011

DĽH Malý Vtáčnik - VII. Medzinárodný folklórny festival „ Světlovský bál“    Bojkovice   Česká   republika

 •  

9.6.2011

Uskutočnený koncert žiakov v triede HN Nitrianske Rudno

 •  

8.6.-9.6.

2011

Žiaci akordeónového oddelenia vynikajúco reprezentovali ZUŠ Bojnice  na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Rajeckých Tepliciach Euromusette a Goldentango 2011

 •  

8.6.2011

Tanečné talentárium- účasť žiakov z TO z tried Bc. Jany Klečánekovej, Dáriusa Štrbu, Nikolety Ročkárovej.,zvuk-Boris Korec

 •  

6.6.2011

Triedny koncert- vyuč. Mgr. Ľubomír  Pavelka, Boris Korec

 •  

4.6-5.6

2011

DĽH Malý Vtáčnik- Detský folklórny festival - celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských  folklórnych súborov v  Likavke 

 •  

4.6.2011

Galaprogram - Otvorená elektráreň – ENO  Zemianske Kostoľany – účin. spev R.Kúdelka, Z.Hepnerová z triedy Beáty Balážovej

 •  

3.6.2011

Galaprogram Tanečného odboru ZUŠ Bojnice - KC Bojnice, účinkovali žiaci z tried Bc. Jany  Klečánekovej, Dáriusa Štrbu, Bc.Márie Pračkovej, Nikolety Ročkárovej,konferans Mária Pračková

 •  

1.6.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru ku Dňu detí na Plážovom kúpalisku

 •  

Výtvarný odbor

Jún

Výstava prác  žiakov výtvarného odboru ZUŠ Bojnice - "Obchodný dom Korzo Prievidza“- Mgr. Irena Karaková

Vyuč.A.Hercegová zaslala práce na súťaž Mladé talenty-RKC Prievidza

 •  

31.5.-2.6. 2011

Na koncertoch víťazov súťaže „Rajecká hudobná jar“  v Rajci, vo Viedni a v Bratislave účinkovala Lucia Jakubisová z triedy Henriety Nechalovej, klavírne korepetície vyučujúca Jana Fajerová

 •  

31.5.2011

Výchovný koncert v zariadení Nový domov, na Severe v Prievidzi- vyučujúci Silvia Jadroňová L. Hrdý, I. Bakšová, H.Nechalová, S. Gondová.

 •  

30.5.-8.6. 2011

Dychová hudba Maguranka Junior –koncertný zájazd Vodice /Chorvátsko/

 •  

27.5.2011

Triedny koncert – Soňa Gondová ,Henrieta Nechalová- korepetície vyuč.Soňa Gondová

 •  

27.5.2011

Dychová hudba Maguranka Junior  - výchovný koncert č.4 v Trenčíne

 •  

27.5.2011

Dychová hudba Maguranka Junior  - výchovný koncert č.3 v Trenčíne

 •  

27.5.2011

DĽH Malý Vtáčnik ,žiaci TO /z tr. D.Štrbu, N.Ročkárovej/–vystúpenie- Deň detí na  Plážovom kúpalisku  Bojnice

 •  

27.5.2011

Zvolen - Tanečné pódium  celoslov súť.-  účasť žiakov z tr.Bc.Klečánekovej, Dáriusa Štrbu a Nikolety Ročkárovej,TS Girls crazy mouse /Bc.J.Klečáneková/získala Cenu, pohár a diplom za  choreografické stvárnenie a námet

 •  

27.5.2011

V programe pre Celoslovenský kongres geriatrických sestier účinkovalo - Harmony trio – vyučujúci Ida Bakšová, Mgr.Tomáš Kozák, žiačka Lucia Jakubisová

 •  

26.5.2011

Tanečný festival v Handlovej - účasť žiakov z tr.Bc.Klečánekovej, Dáriusa Štrbu a Nikolety Ročkárovej- TS Elastic- Maska/Klečáneková/cena za showman a výraz /Hanka Jurenková/

získala diplom za estetické stvárnenie choreografií.

 •  

25.5.2011

Triedny večierok- vyučujúce Denisa Javorková, Zdenka Pipíšková, korepetície Soňa  Petáková - Kanianka

 •  

25.5.2011

Akordeonika  Baby - výchovný koncert ZŠ Kanianka

 •  

24.5.2011

Triedny večierok –vyuč. Silvia Schniererová

 •  

22.5.2011

Akordeonika –koncert vo Varíne pri Žiline

 •  

20.5.2011

Usporiadali sme  Celoslovenskú súťaž „Piano v modernom rytme Bojnice 2011“

 •  

20.5.2011

Dychová hudba Maguranka Junior  - výchovný koncert č.2 v Trenčíne

 •  

20.5.2011

Dychová hudba Maguranka Junior  - výchovný koncert č.1 v Trenčíne

 •  

20.5.2011

DĽH Malý Vtáčnik- vystúpenie na Mestských dňoch v Prievidzi na  námestí

 •  

19.5.2011

Triedny koncert – vyučujúci Mária Boháčová, Ľuboš Hrdý, Denisa Javorková

 •  

18.5.2011

Absolventský koncert Nitrianske Rudno

 •  

17.5.2011

Vystúpenie detí z tanečného odboru MŠ v Kanianke ku Dňu matiek -vyučujúca Bc.Mária Pračková

 •  

17.5.2011

Triedny koncert v Porube – vyučujúci Anton Pös, Zdenka Pipíšková

 •  

16.5.2011

Absolventský koncert  Bojnice-Dubnica

 •  

15.5.2011

Deň matiek v KD Opatovce nad Nitrou- vystúpili žiaci z tr .Bc.Márie Pračkovej, vyuč. Ľuboš Hrdý a žiak Mário Hrdý.

 •  

14.5.2011

Tanečný odbor – Romantická show KC Bojnice, spev Michaela Pösová z tr.Silvie Schniererove,Dychové kvinteto,

 •  

13.5.2011

Dychová hudba Maguranka  a DH Fryštácka Javorina - výchovný koncert pre ZŠ Bojnice v KC Bojnice

 •  

13.5.2011

Dychová hudba Maguranka  a DH Fryštácka Javorina - výchovný koncert pre ZŠ v Kanianke

 •  

13.5.2011

Vernisáž KC Bojnice –účinkujú žiaci z tr.D.Chlpekovej

 •  

13.5.2011

Akordeonika -  koncert Bojnice kúpele

 •  

12.5.2011

na  slávnostnom akte odmeňovania na OÚ v Nitrianskom Rudne  účinkovali žiaci z triedy Jany Svitkovej: Lucia Hvojníková, Patrícia Šimorová, Michal Cvíčela 

 •  

12.5.2011

vystúpenie v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi  - akordeónové Martins Trio- Martin Beseda, Martin Kršák, Martin Hollý,

 •  

12.5.2011

Vystúpenie v Klube dôchodcov v Kanianke

 •  

11.5.2011

Absolventský koncert 2. Bojnice

 •  

10.5.2011

Dychová hudba Maguranka -Prievidza - Deň matiek

 •  

9.5.2011

Absolventský koncert 1. Bojnice

 •  

8.5.2011

Deň matiek v Lehote pod Vtáčnikom - v programe účinkovali žiaci z triedy  Mariána Chlpeka

 •  

8.5.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na Festivale strašidiel - KC Bojnice  z tr.Bc.Klečánekovej, Dáriusa Štrbu, Bc.Márie Pračkovej a Nikolety Ročkárovej ,vystúpenie a konferans vyuč.Silvie Schniererová

 •  

8.5.2011

Akordeonika  Baby - Deň matiek Kultúrny dom Dubnica/Bojnice/

 •  

8.5.2011

Lucia Mazúrová z tr.Silvie Jadroňovej – vystúpenie -  Deň matiek v Šútovciach

 •  

7.5.2011

 Lucia Mazúrová z tr.Silvie Jadroňovej vystúpila  na spoločenskom večere  pri príležitosti "Dňa majstrovstiev sveta kynologie"-

 •  

7.5.2011

Na celoslovenskej súťaži zobcových fláutZahraj že nám píšťalôčka v Nových Zámkochsa zúčastnila vyučujúca Eleonóra Hudecová so žiakmi: Margarétou Kluvancovou a Jakubom Kunovským, klavírne korepetície Mgr.Kristína Vrecková

 •  

7.5.2011

Koncert Felix Slováček a Big Band Slovakia ZUŠ Bojnice- KC Bojnice, spievali žiačky Veronika Špeťková a Lenka Piešová z triedy Zdenky Pipíškovej

 •  

7.5.2011

Usporiadali sme :Celoslovenskú súťaž v populárnom speve „ Bojnická Perla 2011“

 •  

6.5.2011

Vystúpenie ku Dňu matiek pre Elektrárne v Zemianskych Kostolanoch -Enel – akordeónové oddelenie –Martins trio- Martin Beseda, Martin Kršák, Martin Hollý,

 •  

6.5.2011

Vystúpenie pre Hornonitrianske múzeum - Akordeonika, spev

 •  

4.5.2011

Na speváckej súťaži v ZUŠ Vrútky sa zúčastnila žiačka Veronika Špeťková z triedy Zdenky Pipíškovej, korepetície vyuč. Soňa Petáková

 •  

4.5.2011

Zájazd na koncert Symfon.orchestra VŠMU v Bratislave,Mgr.art Ján Strmenský

 •  

3.5.2011

žiak Ján Kozák z triedy Márie Boháčovej sprevádzal na husliach žiačku zo ZŠ Bojnice na speváckej súťaži Slávik v Prievidzi .

 •  

1.5.2011

Ľudový súbor ZUŠ Bojnice vystúpil na námestí v Bojniciach- v rámci  Festivalu duchov a strašidiel - konferans vyučujúca Zdenka Pipíšková

 •  

1.5.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru z triedy Dáriusa Štrbu  – Oslavy  mesta DK Prievidza .

 •  

1.5.2011

DĽH Malý Vtáčnik – Hudobný 1.máj vystúpenie v Handlovej

 •  

1.5.2011

Na podujatí v ZOO Bojnice spievala Lucia Mazúrováz triedy vyuč. S. Jadroňovej

 •  

1.5.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na Festivale strašidiel - KC Bojnice  z tr.Bc.Klečánekovej, Dáriusa Štrbu, Bc.Márie Pračkovej a Nikolety Ročkárovej ,vystúpenie a konferans vyuč.Silvie Schniererová

 •  

Výtvarný odbor máj 2011

Žiaci z tr. Mgr. Ireny Karakovej sa zapojili do súťaže Ševtu – Grafický návrh na obal žiackej knižky

vyučujúca Hercegová zaslala práce na medzinárodnú súťaž "Lidice2011",nainštalovala výstava výtvarných prác na absolventskom koncerte v Nitrianskom Rudne

 

vyučujúca Mgr. Irena Karaková - namaľovala výtvarné rekvizity na súťaž pre tanečný,

zapojila žiakov do výtvarnej súťaže "S rozžiarenými očami pozerajte okolo seba, pretože najväčšie tajomstvá sa vždy skrývajú na tých najnečakanejších miestach"" Ronald Dahl

 

Ing.Linda Dominiková zaslala práce na celoslovenskú súťaž fotografii na tému "Mláďatá", kde získala tretie miesto Katarína Šimkovičová.

Mgr. Irena Karaková a Ing. Linda Domniková - výstava prác - galéria Velvet Prievidza.

 

 •  

30.4.2011

Dychová hudba Maguranka-Poruba - Stavanie mája,koncert

 •  

30.4.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na Festivale strašidiel - KC Bojnice  z tr.Bc.Klečánekovej, Dáriusa Štrbu, Bc.Márie Pračkovej a Nikolety Ročkárovej ,vystúpenie a konferans vyuč.Silvie Schniererová

 •  

30.4.2011

Dychová hudba Maguranka-Poruba - Stavanie mája

 •  

30.4.2011

DĽH Malý Vtáčnik Krajská súťaž Detských folklórnych súborov a skupín "Deti deťom" Zemianske   Kostoľany

 •  

30.4.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na otvorení golfového ihriska v Sebedraží ,z triedy Dáriusa Štrbu.

 •  

29.4.2011

Stavanie mája  v ZŠ  Lehota pod Vtáčnikom   - vyučujúci Marián Chlpek

 •  

29.4.2011

Usporiadali sme: Festival moderného tanca Bojnice 2011,KC Bojnice, v prestávkach účinkovali speváčky Michaela Pösová, Barbora Rumanová z tr.Silvie Schniererovej,

 •  

28.4.2011

Prehrávky žiakov klavírneho oddelenia na celoslovenskú súťaž  Piano v modernom rytme

 •  

26.4.2011

Tanečný odbor – skúška na súťaž v KC Bojnice

 •  

20.4.2011

sa uskutočnili prehrávky akordeónového  oddelenia na súťaž Goldentango a Euromusette-Rajecké Teplice (8.-9.júna 2011)Postupujúci žiaci - sólisti:

Roland Čiscoň, Mário Hrdý, Martin Beseda, Martin Hollý, Martin Kršák, Márián Púčik, Martin Gatial, Dominik Krpelan

komorná hra: Akordeónové trio:  Martin Beseda, Martin Kršák, Martin Hollý

Akordeónové trio:  Katarína Korcová, Lucia Jakubisová, Martin Gatial

 •  

20.4.2011

Speváčka Hanka Pauleová z triedy Beáty Balážovej sa stala laureátkou 11.ročníka speváckej súťaže v ľudovom speve "PIESEŇ LÝDIE FAJTOVEJ" v Trenčíne

Akordeónový sprievod vyučujúci Ľuboš Hrdý

 •  

19.4.2011

Spoločný triedny večierok Nitrianske Rudno 15,30h

 •  

18.4.2011

Tanečný odbor – skúška na súťaž v KC Bojnice

 •  

18.4.2011

Na Prievidzských Veľkonočných dňoch vystupovali: Michaela Pösová, Barbora Rumanová z tr.Silvie Schniererovej,Monika Pösová, Katarina Lajtmanová z tr.Zdenky Pipíškovej

 •  

18.4.2011

Triedny koncert žiakov - p.zást.Jana Vidová a Katarína Ondovčinová

 •  

17.4.2011

DĽH Malý Vtáčnik-Vynášanie Moreny v Prievidzi

 •  

17.4.2011

 

Vo finále regionálnej súťaže populárnej piesne  Studnička v Novákoch sa umiestnili  žiačky: v A kategórii na 1.mieste Michaela Pösová z triedy Silvie Schniererovej,v A. kat. 2. miesto Karin Šimorová, 3. miesto Radka Macková 2. kat. 2. miesto Patrícia Šimorová z triedy Jany Svitkovej,zúčastnila sa Júlia Kramárová z triedy Silvie Jadroňovej

 •  

15.4.2011

Vernisáž výstavy Naša tvorba 2011-KC Bojnice

 •  

15.4.2011

Vystúpenie žiakov tanečného odboru na Prievidzských dňoch v Prievidzi ,z triedy Dáriusa Štrbu.

 •  

14.4.2011

Prehrávky speváckeho oddelenia na celoslovenskú súťaž Bojnická perla 2011

 •  

11.4.2011

Prehliadka Dychového oddelenia- Dubnica 15.00h

 •  

21.4.24.4.

2011

Dychová hudba Maguranka- nahrávka DVD

 •  

8.4.2011

Trio – Ida Bakšová, Mgr.Tomáš Kozák, Lucia Jakubisová, vyučujúci Katarína Ondovčinová, Mgr.Ján Strmenský účinkovali v programe ku 50.výročiu založenia Nemocnice v Bojniciach, KC Bojnice

 •  

8.4.2011

Dychová hudba Maguranka –výchovný koncert vo Fryštáku

 

 •  

8.4.2011

Akordeonika-koncert Kúpele Bojnice

 •  

7.4.-9.4.

2011

Dychová hudba Maguranka - účasť na Seminári „Valašské setkání DH“ vo Fryštáku

 •  

6.4.-7.4.

2001

Usporiadali sme :Celoslovenskú gitarovú súťaž Bojnice 2011 s medzinárodnou účasťou

 •  

6.4.2011

Účasť žiakov akordeónového oddelenia na súťaži V rytme swingu a boogie woogi  v Kysuckom Novom Meste - umiestnenie je uvedené v časti – Ocenení na súťažiach.

 •  

4.4.2011

Prehliadka kyeboardového oddelenia

 •  

2.4.2011

DĽH Malý Vtáčnik -Okresná súťaž Detských folklórnych súborov a skupín "Deti deťom" Nováky

 •  

1.4.2011

Akordeonika sa zúčastnila na Celoslovenskej prehliade Akordeónových orchestrov vo Zvolene

 •  

Výtvarný odbor

Apríl 2011

15.4.2011 Vernisáž výstavy Naša tvorba 2011-KC Bojnice

Alena Hercegová –účasť na seminári Výtvarné alternatívy

-jarná výzdoba tried v Nitrianskom Rudne,

 •  

31.3.2011

Účasť žiačok  z triedy S.Petákovej na Celoslovenskej klavírnej súťaži v Trnave

 •  

30.3.2011

Interný koncert-vyučujúci.Mgr.art.M.Bakyta,Gondová Soňa,Mgr.D.Chlpeková,K.Ondovčinová

 •  

29.3.2011

Na speváckej súťaži Dilong Star v ZŠ Nitrianske Rudno získali ocenenia žiačky z triedy Jany Svitkovej: v 3. kat. - 1. miesto LUCIA HVOJNÍKOVÁ - postúpila do celoslovenského kola v Trstenej

Ďalšie umiestnenia:

1. kat. - 2. miesto BIANKA PETRISKOVÁ, 3. miesto - ROMANA SMOLKOVÁ

2. kat. - 2. miesto PATRICIA ŚIMOROVÁ, SIMONA RENDEKOVÁ, 3. miesto BARBORA KOŠIANOVÁ

3. kat -1. miesto KRISTÍNA VRECKOVÁ, 2. miesto Dominika Iliášová

 •  

28.3.2011

Dychová hudba Maguranka-koncert v Novákoch-Mestské oslavy Dňa učiteľov

 •  

28.3.2011

TO generálka v KC Bojnice na súťaž Festival moderného tanca

 •  

27.3.2011

V OC Korzo na podujatí „Beuty day“ spievali žiaci : Kudelka, Bakajová, Pračková, Poliaková, Balková z triedy Beáty Balážovej

 •  

27.3.2011

žiačka Dorota Dragulová z triedy Beáty Balážovej postúpila do 2.kola Semifinále speváckej súťaže Česko Slovenská superstár 2011

 •  

25.3.2011

žiačka Dominika Levandovská z tr. Zdenky Pipíškovej spievala ku dňu učiteľov na ZŠ Mariánska

 •  

25.3.2011

Husľová súťaž- Kremnica –Mgr.art.J.Strmenský,K.Ondovčinová-korepetície.

 •  

25.3.2011

Deň učiteľov DK Prievidza – tanečný odbor tr. Dárius Štrba

 •  

25.3.2011

Na slávnostnom programe v Základnej škole v Kanianke účinkovala Akordeonika Baby a žiaci tanečného oddelenia z tried vyuč.Nikolety Ročkárovej, Bc.Jany Klečánekovej,

 •  

25.3.2011

DĽH Malý Vtáčnik vystúpenie pre Združenú školu obchodu a služieb Prievidza

 •  

24.3.2011

na speváckej súťaži Stančekova Prievidza získali: 3. miesto  Natália Jacková - vyuč.Zdenka Pipíšková a čestné uznanie Michal Cvičela –vyuč. Jana Svitková.

Zúčastnili sa Viktória Kasperkevičová- vyuč. Silvia Jadroňová, Anna Hepnerová –vyuč.Silvia Schniererová.

korepetície Soňa Petáková, Mgr. Kristína Vrecková

 •  

21.3.2011

Triedny koncert – Soňa Petáková

 •  

20.3.2011

Na oslave MDŽ v Opatovciach nad Nitrou vystupoval vyuč.Ľuboš Hrdý

 •  

19.3.2011

Dychová hudba Maguranka -koncert vo Veľkom Meziříčí/CZ/

 •  

18.3.2011

Dychová hudba Maguranka - koncert s Pernštejnkou v Pardubiciach

 •  

11.3.-13.3.

2011

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- pracovné sústredenie Bajč bojnice

 •  

11.3-12.3.

2011

Dychová hudba Maguranka-nahrávka CD

 •  

9.3.2011

Vystúpenie k MDŽ Dom Dôchodcov –Mgr.D.CHlpeková ,Mgr.art.Bakyta ,B.Balážová, M.Boháčová a Mgr.I.Karaková

 •  

8.3.2011

Vystúpenie žiačok TO z tr.D.Štrbu na oslave MDŽ –Kabaret v KD Prievidza

 •  

4.3.2011

Na obecnom plese v Kanianke vystupovala Michaela Pösová z triedy Silvie Schniererovej

 •  

4.3.2011

Akordeonika –koncert Kúpele Bojnice

 •  

4.3.2011

Prehrávky žiakov akordeónového oddelenia na súťaž do Rajeckých Teplíc

 •  

Výtvarný odbor marec 2011

Vyučujúce Mgr.I.Karaková a A.Hercegová zaslali práce žiakov do súťaží: Celoslovenské „Záhradka akú by som chcel“, Vesmír očami detí, Medzinárodná výtvarná súťaž Lidice 2011,

Výstava prác výtvarného odboru ZUŠ Bojnice, vyuč. I. Karaková, v Korze Prievidza- marec 2011

* v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže "Detská mapa sveta 2011" získal Tomáš Hrdý z triedy Aleny Hercegovej Pochvalný list za ocenenú prácu v III.kategórii do 12.rokov.

 •  

28.2.2011

Prehliadka mladých huslistov pod vedením prof. Stanislava Muchu

 •  

26.2.2011

žiačka Lenka Piešová z triedy Zdenky  Pipíškovej účinkovala na  otvorení plesu v Nitrianskom Pravne.

 •  

26.2.2011

sa zúčastnili konkurzu speváckej súťaže Studnička 2011 žiačky z tr. Zdenky Pipíškovej , Silvie Schniererovej,S.Jadroňovej,J.Svitkovej,B.Balážovej; do finále postúpili: Michaela Pösová z tr. Silvie Schniererovej , Júlia Kramárová z tr.S.Jadroňovej,Radka Macková, Karin Šimorová, Patrícia Šimorová z tr.Jany Svitkovej,Bianka Poliaková z tr.B.Balážovej

 •  

25.2.2011

na farskom plese v Kanianke spievali  žiačky: Katarína Lajtmanová, Monika Pösová a Veronika Špeťková z tr. Zdenky Pipíškovej a Veronika Píšová z tr. Silvie Schniererovej

 •  

25.2.2011

v Galaprograme k  645.výročiu mesta Bojnice účinkovali: Akordeonika,Akordeonika Baby, Maguranka Junior,Dychové kvinteto,Ľudový súbor,a žiaci z tr.B.Balážovej, Z.Pipíškovej, Š.Vidu, S.Petákovej, S.Jadroňovej,Mgr.D.Chlpekovej,D.Štrbu,zvuk A.Rázga,

 •  

25.2.2011

Vystúpenie žiačok z TO - vyhodnotenie športovcov v DK  Prievidza ,vyuč. Dárius Štrba, fitness J.Klečáneková

 •  

24.2.2011

 Vystúpenie žiakov na výročnej schôdzi dôchodcov v DK Kanianka,vyuč.Petáková, Javorková, Schniererová

 •  

19.2.2011

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- vystúpenie v Poluvsí - Pamätnica Jozefa Strečanského 

 •  

13.2.2011

žiačka Lenka Piešová z tr.Zdenky Pipíškovej vystupovala v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti sviatku sv.Valentína.

 •  

13.2.2011

na speváckej súťaži Hrdlička sa umiestnili žiaci: 1.miesto Zuzana Hepnerová vyučujúca Beáta Balážová, 2.miesto Patrícia Šimorová vyučujúca Jana Svitková, zúčastnila sa Michaela Pösová  vyuč.S.Schniererová,Lucia Hvojníková a Radka Macková vyuč.J.Svitková

 •  

12.2.2011

žiačka Lenka Piešová z tr. Zdenka Pipíškovej vystupovala v OD Korzo pri príležitosti Valentínskeho sviatku

 •  

11.2.2011

Dychová hudba Maguranka - Ples s Vladom Kumpanom a jeho muzikantmi v Gbeloch

 •  

11.2.2011

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik – vystupovala v programe Ocenenia v oblasti kultúry za rok 2010 v KC Bojnice

 •  

11.2.2011

Vystúpenie žiačok z TO v Dome  dôchodcov Prievidza ,vyuč.Dárius Štrba

 •  

10.2.2011

sa uskutočnil Koncert v MŠ Poruba - účinkovali žiaci z tried Antona  Pössa, Zdenky Pipíškovej, Ľuboša  Hrdého ,Márie Boháčovej a Borisa Korca.

 •  

5.2.2011

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik účinkovala na Zimných slávnostiach Hornej Nitry  v Pravenci

 •  

5.2.2011

žiačky Lenka Piešová a Veronika Svitková z tr.Zdenky Pipíškovej spievali na oslave 50. -tky

 •  

29.1.2011

Dychová hudba Maguranka -Ples muzikantov v Kanianke

 •  

29.1.2011

Žiačka Lenka Piešová z triedy Zdenky Pipíškovej spievala na maškarnom podujatí na klzisku pri OC Korzo Prievidza

 •  

28.1.2011

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik pripravila Novoročný program pre CVČ Spektrum Prievidza,Mgr.art J.Strmenský

 •  

28.1.2011

Akordeonika –koncert v Kúpeľoch Bojnice -LD Lysec

 •  

28.1.2011

Vystúpenie žiačok z TO  pre deti z Detských domovov v DK Bánovce nad Bebravou ,vyuč.Dárius Štrba

 •  

28.1.2011

na Vyhodnotení športovcov v  KC Bojnice vystupovali žiaci: Radovan Kúdelka ,Andrea Čiscoňová a  Andrea Mokrá z triedy Beáty Balážovej

 •  

28.1.2011

žiačka Lenka Piešová z triedy Zdenky Pipíškovej spievala na študentskom plese v Športovej hale v  Prievidzi

 •  

21.1.2011

Vystúpenie žiačok z TO pre Gymnázium Prievidza v DK Prievidza  ,vyuč.Dárius Štrba

 •  

14.1-16.1. 2011

Akordeonika  vystúpila v Poľsku - v  meste Nysa na koncerte Višegrádskych krajín

 •  

8.1.2011

Dychová hudba Maguranka -ples - Bludov /CZ/

 •  

3.1.2011

Akordeonika Partizánske mestský nový rok

 •  

Január 2011

Výtvarný odbor

Mgr.Irena Karaková zaslala práce žiakov na výtvarnú súťaž organizovanú mestom Bojnice a Mestskou knižnicou Bojnice, na tému „Bojnice mojimi očami“.

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Vianočná pohľadnica 2010, organizovanou CVČ Junior Bojnice 3. miesto, v kategórii 1.-4. ročník, získala Tatiana Rudinská a Silvia Gajdošíková, z triedy vyučujúcej Mgr. I. Karakovej.

 •  

December 2010

Výtvarný odbor

Mgr. I.Karaková -Vianočné pozdravy pre školu, pre Dom dôchodcov v Bojniciach, výstavka –dolná budova-Očami detí – vyhodnotenie regionálnej súťaže Moje najkrajšie Vianoce organiz. Priebojom- 2.miesto Natália Lajtmanová,4.miesto Martin Bielik.

V súťaži Vianočná  pohľadnica 2010,poriadanej v  CVČ Bojnice, sa umiestnili  na 3.mieste Tatiana Rudinská a Silvia Gajdošíková z triedy Mgr.I.Karakovej

 •  

31.12.2010

Dychová hudba Maguranka - Silvestrovská zabíjačka v Kanianke

 •  

28.12.2010

Odovzdanie historickej listiny Kúpele Bojnice-trio I.Bakšová.T.Kozák,L.Jakubisová

 •  

26.12.2010

Koncert v kostole sv. Martina Bojnice - Bakšová

 •  

26.12.2010

Žiačka Dominika Levandovská spievala so zborom Roveň na vianočnom koncerte v Porube – kostole,vyuč.Z.Pipíšková

 •  

25.12.2010

Jasličková pobožnosť-Opatovce n.Nitrou ,Bc.M.Pračková

 •  

22.12.2010

Vianočný koncert-ZŠ Lehota pod Vtáčnikom

 •  

21.12.2010

Gala program –tanečný odbor, Štrba,Klečáneková,KC Bojnice,spev Dominika Levandovská z tr.Z.Pipíškovejaj Michaela Pösová z tr. S.Schniererovej

 •  

21.12.2010

Vianočný koncert - Nitrianske Rudno - Bistro Rock

 •  

20.12.2010

Vianočný koncert – pod záštitou primátora mesta Františka Táma, účinkuje Big Band Slovakia-hostia:Ľudo Kuruc,Lenka Piešová,Zuzana Hepnerová.

 •  

19.12.2010

Žiačka Lenka Piešová spievala na vianočno – charitatívnom  koncerte Vianočný medovníček v športovej hale v Prievidzi,vyuč.Z.Pipíšková

 •  

19.12.2010

Posedenie pod jedličkou-KD Dubnica-účinkovanie v programe

 •  

18.12.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-Výchovný koncert KD Prievidza

 •  

18.12.2010

Dychová hudba Maguranka -Vianočné koncerty - Moravský Sv. Ján,Borský Svätý Jur

 •  

17.12.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-Výchovný koncert KD Prievidza

 •  

17.12.2010

Triedny večierok-Chlpeková

 •  

17.12.2010

Akordeonika -Vianočný koncert –Banícke učilište Prievidza , /Wünstenrot/

 •  

17.12.2010

Vystúpenie v OD Korzo-žiačky Líšková,Šimorová z tr.J.Svitkovej, Katarína  Lajtmanová, Monika Pösová z triedy Zdenky Pipíškovej

 •  

16.12.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-2 Výchovné koncerty KD Prievidza-2

 •  

16.12.2010

Mikulášska besiedka MŠ Opatovce n. Nitrou,Bc.M.Pračková

 •  

16.12.2010

Vianočný koncert v KD Kanianka

 •  

15.12.2010

Dom dôchodcov Bojnice – koncert

 •  

15.12.2010

Vianočný koncert - Nitrianske Rudno - Bistro Rock

 •  

15.12.2010

Výchovný koncert MŠ Clementisa Prievidza - Mgr.art.Strmenský

 •  

15.12.2010

Triedny večierok-Jadroňová

 •  

14.12.2010

Dychové kvinteto účinkovalo v Bratislave

 •  

14.12.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-vystúpenie v Bratislave

 •  

14.12.2010

Vianočný koncert pre Zväz invalidov- v KD Kanianka

 •  

13.12.2010

Tanečný odbor-zájazd na predstavenie Luskáčik SND Bratislava

 •  

11.-12.12.

Korzo-prezentácia-Mgr.I. Karaková, A.Hercegová,Mgr.K.Vrecková,J.Fajerová,R.Vážan

 •  

9.12.2010

Vianočný koncert – Nitrianske Rudno- teória

 •  

8.12. 2010

Triedny večierok-Bakšová,Vida

 •  

8.12.2010

Výchovný koncert - Poruba

 •  

6.12.2010

Vianočný koncert s príchodom Mikuláša,KC Bojnice

 •  

4.12.2010

Klavírne oddelenie - Vianočný večierok v Kúpeľoch Bojnice,

 •  

4.12.2010

V kine Baník Handlová na koncerte účinkovali žiaci z triedy B.Balážovej-Mokrá,Čiscoňová,Kúdelka

 •  

2.12.2010

Vystúpenie žiakov tanečného odboru MŠ Bojnice

 •  

November

Výtvarný odbor

-Vo foto súťaži Zoner získala 1.miesto Renáta Dominiková z tr. Ing.L.Dominikovej

-Vyučujúca  Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavu keramiky v dolnej budove na tému Anjelik a Šperkovnica, kresba Zvieratká,Krajina a v Ms knižnici – na tému Zátišie s kyticou a ovocím, poslala práce na celoslovenskú súťaž vyhlásenú firmou“ Wagon Slovakia Košice a.s.“, výzdoba dolnej budovy téma Mikuláš, výroba vianočných pohľadníc do Domu dôchodcov v Bojniciach ,6.12.2010 na Vianočnom koncerte-maľovanie čertov a výzdoba javiska

-Na súťaž“ Vianočná pohľadnica 2010“ do Dolného Kubína poslali prácevyuč.Alena  Hercegová,I.Karaková

-do súťaže “Moje najkrajšie Vianoce“ a na regionálnu prehliadku AMA sa zapojili žiaci   z tried  L.Dominikovej a I.Karakovej

 •  

27.11.2010

Na otvorení obchodného domu Mirage v Žiline účinkovala L.Piešová z tr.Z.Pipíškovej

 •  

26.11.2010

Akordeonika - Koncert Kúpele Bojnice

 •  

25.11.2010

Účasť žiakov z tried Bc.R.Vážana, A.Rázgu, P.Bielického na 2.ročníku regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch v Trenčíne

 •  

25.11.2010

Koncert v dome dôchodcov v Kanianke

 •  

21.11.2010 

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik –vystúpenie na 7. výročí DFS Hviezdička z Hriňovej

 •  

21.11.2010

Maguranka Junior vystupovala v KD Lazany

 •  

21.11.2010

Akordeonika –vystúpenie v Kocúranoch

 •  

19.11.2010

JAZZMÍNOVÝ VEČER - Koncert Jazzovej a populárnej hudby v intrepretácii žiakov ZUŠ Bojnice ,hosť : Zdenko Huszárik - jazzový klavír ; KC Bojnice, B.Korec,Ľ.Pavelka

 •  

19.11.2010

Výchovný koncert v MŠ Bojnice:konfer.M.Boháčová., účinkovali žiaci z tr.:J.Vidová, H.Nechalová,K.Ondovčinová, I.Bakšová,L.Hrdý,S.Jadroňová,S.Petáková, S.Gondová,A.Rázga P.Bielický a žiaci z tr.O.Mellu

 •  

16.11.2010

Na výročí školy ZŠ Mariánska v Prievidzi účinkovali žiačky Levandovská a Piešová z tr.Z.Pipíškovej

 •  

14.11.2010

"HISTÓRIA DYCHOVÝCH HUDIEB NA HORNEJ NITRE" a uvedenie prvého DVD DH Maguranka "TAM POD TATRAMI" o 15.00h v Dome kultúry Kanianka

 •  

12.11.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-vystúpenie v Kúpeľoch Bojnice 

 •  

8.11.2010

Na konkurze  speváckej súťaže MY POPSTAR v Považskej Bystrici postúpili do semifinále  žiaci  z triedy Jany Svitkovej-Patrícia Šimorová a Romana Lišková, z tr.Beáty Balážovej-Radovan Kúdelka a Dorota Dragulová

 •  

4.11.2010

H.Pauleová, R.Macková z tr.Mgr.J.Strmenského vystupovali na podujatí -Halloweensky večierok s Yamahou  v KaSS Prievidza

 •  

30.10.2010

Minigolf- koncert-A.Mokrá a A.Čiscoňová z triedy B.Balážovej,

 •  

29.10.2010

Akordeonika-vystúpenie v KC Bojnice  pre dôchodcov ENO Nováky

 •  

29.10.2010

Akordeonika –koncert kúpele Bojnice

 •  

27.10.2010

Vystúpenie v Dome dôchodcov v Kanianke pripravili vyučujúci S.Schniererová a Bc.R.Vážan

 •  

26.10.2010

Mesiac úcty k starším spievali - Alžbeta  a  Ľudmila  Kramárové z tr.S.Jadroňovej

 •  

24.10.2010

Opatovce nad Nitrou-koncert Úcta k starším-vystupovali žiaci Ľ.Hrdého a Mgr.O.Mellu

 •  

23.10.2010

Na konkurze speváckej súťaže Hrdlička postúpili žiaci z tr.Jany Svitkovej/Patrícia Šimorová, Lucia Hvojníková, Radka Macková/ a M.Pösová z tr.S.Schniererovej

 •  

23.10.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- vystúpenie Diviacka nová Ves

 •  

22.10.2010

Na koncerte v Handlovej vystupovala A.Mokrá z triedy B.Balážovej

 •  

21.10.2010

Na koncerte  pre lekárov v KC Bojnice vystupovali žiačkyA.Mokrá a A.Čiscoňová z triedy B.Balážovej a z tanečného odboru z tr.D.Štrbu

 •  

17.10.2010

Ľudový súbor - vystúpenie v KD Dubnici - podujatie Našim starkým, vyučujúci Ľ.Hrdý,M.Boháčová

 •  

17.10.2010

V semifinále súťaže Česko - Slovensko má talent sa zúčastnila žiačka Lenka Piešová z triedy Zdenky  Pipíškovej

 •  

16.10.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik -20.výročie DFS Malý Vtáčnik,CVČ Prievidza

 •  

15.10.2010

Kúpele Bojnice –koncert-vystupovali A.Mokrá a A.Čiscoňová z triedy B.Balážovej,

 •  

15.10.2010

Opatovce nad Nitrou -Výstava plodov záhrad-účinkovala Akordeonika baby ,vyuč.Mgr.T.Kozák ,Ľ.Hrdý,

 •  

14.10.2010

Trio I. Bakšová ,Mgr.T.Kozák,L.Jakubisová -Vystúpenie pre sestričky KC Bojnice

 •  

14.10.2010

Žiačky z tanečného odboru z tr.D.Štrbu účinkovali v DK Zrkadlový háj- Bratislava, Petržalka

 •  

10.10.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-vystúpenie v Lehote pod Vtáčnikom

 •  

10.10.2010

Vo finále speváckej súťaže Tri ruže v Bánovciach získala 1.miesto M.Pösová z tr.S.Schniererovej a zúčastnila sa žiačka J.Svitkovej

 •  

9.10.2010

V  zariadení pre seniorov v Bojniciach pripravili program  k Úcte starším vyučujúci:Mgr.D.Chlpeková,B.Balážová,M.Boháčová,Mgr.M.Bakyta.

 •  

9.10.2010

Minigolf- koncert-vystupovali A.Mokrá a A.Čiscoňová z triedy B.Balážovej

 •  

8.10.2010

Žiačky z tanečného odboru z tr.D.Štrbu účinkovali v programe –Výročie Mažoretiek Trend Prievidza v DK PD

 •  

2.10.2010

Vystúpenie žiačok z tanečného odboru z tr.D.Štrbu –Americké autá Prievidza

 •  

7.10.2010

Na uvítaní prvákov v ZŠ Poruba účinkovali žiačky z tr.Z.Pipíškovej

 •  

Výtvarný odbor

Október 2010

Výstavy -vo výtvarnej triede v Nitrianskom Rudne-téma –Stromy,vyuč.A.Hercegová a jesenná výzdoba školy

-v budove ul.J.Kráľa Bojnice- Zátišie s ovocím, vyuč.Mgr.I.Karaková

-v súťaži ŠeVT-Návrh na žiacku knižku získala cenu žiačka Lenka Baranová z tr.Mgr.I.Karakovej

 •  

Výtvarný odbor

September 2010

Výstava žiackych prác z tr.Mgr.Ireny Karakovej v MsÚ Bojnice ,v Mestskej knižnici Bojnice,v budove ul.J.Kráľa na témy Zvieratká,Kytica,

Účasť na vernisáži výstavy „Na krídlach“- bývalej žiačky Veroniky Púchyovej

 •  

30.9.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - vystúpenie v Kúpeľoch Bojnice

 •  

28.9.2010

Akordeonika Baby –koncert v RKC Prievidza

 •  

25.9.2010

Účasť žiakov na konkurze speváckej súťaži Krištálová váza v RKC Prievidzaz tried Silvie Jadroňovej, Beáty Balážovej,Z.Pipíškovej,S.Schniererovej

 •  

25.9.2010

Na koncerte v KC Bojnice - Chopin most - účinkovali  Martin Krupčík z triedy Kataríny Ondovčinovej a Mária Barninová z tr.Mgr.Daniely Chlpekovej

 •  

24.9.2010

Akordeonika  - koncert –Kúpele Bojnice , LDBaník

 •  

15.9.2010

KD Dubnica –oslavy 10.výročie vysvätenie kaplnky-na podujatí  sa zúčastnili: Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik ,vyučujúci Mgr.J.Strmenský, Z.Pipíšková /konferans/, Mgr.D.Chlpeková, K.Ondovčinová,

 •  

11.9.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- vystúpenie na Prievidzskom jarmoku

 •  

11.9.2010

Dychová hudba Maguranka – Koncert Lazany

 •  

8.9.2010

Akordeonika  - koncert v KC Bojnice – kongres lekárov

 •  

5.9.2010

Dychová hudba Maguranka-Slávnostný koncert 60. výročie DH Maguranka –Kanianka, konferans S.Schniererová

 •  

5.9.2010

Detská dychová hudba Maguranček Junior 10.výročie-vystúpenie na Slávnostnom koncerte 60. výročie DH Maguranka - Kanianka

 •  

4.9.2010

Dychová hudba Maguranka – Senec  - festival

 •  

4.9.2010

Kanianske dni-vystupovali žiačky z tried B.Balážovej,Z.Pipíškovej,S.Schniererovej,J.Idrányiovej

 •  

1.9.2010

Do semifinále súťaže Československo má talent postúpili:Zuzana Hepnerová z  triedy Beáty Balážovej, Lenka Piešová z tr. Zdenky Pipíškovej,