Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010

 

 

 

 ČINNOSŤ VYUČUJÚCICICH a ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE

v školskom roku 2009/2010

 

 

 258.

podujatí v šk.roku 2009/2010 

 

29.8.2010

Dychová hudba Maguranka – Strání - festival

 

22.8.2010

Dychová hudba Maguranka-Vištuk – Dychfest - festival

 

21.8.2010

Dychová hudba Maguranka-Hostie/SK/

 

20.8.2010

Akordeonika – koncert - kúpele Bojnice

 

15.8.2010

Žiačka Lenka Piešová postúpila na castingu Česko - Slovensko má talent, vyuč.Zdenka Pipíšková

 

7.8.2010

Dychová hudba Maguranka-Mošovce - 2 koncerty

 

1.8.2010

Dychová hudba Maguranka –Pawlowice/PL/ - koncert

 

31.7.2010

Dychová hudba Maguranka-natáčanie DVD

 

25.7.2010

Dychová hudba Maguranka - Krušovce - festival

 

18.7.2010

Dychová hudba Maguranka –Zdounky/CZ/ - festival

 

11.7.2010

Akordeonika – koncert - Nováky

 

10.7.-11.7.

2010

Dychová hudba Maguranka – Trstená - festival

 

4.7.2010

Dychová hudba Maguranka - Rajec

 

4.7.2010

Dychová hudba Maguranka -Hradište pri Partizánskom-festival

 

3.7.2010

Dychová hudba Maguranka –Jeseník- festival,koncert,zábava

 

5.7.-6.7.

2010

Akordeonika - nahrávanie CD

 

29.6.2010

Vystúpenie žiaka J.Kozáka z triedy M.Boháčovej v programe ZŠ Bojnice –rozlúčka s deviatakmi v KC Bojnice, korepetície S.Petáková

 

27.6.2010

DH Maguranka -Festival majstrov dychových hudieb-Kanianka

 

26.6.2010

Dychová hudba Maguranka –Žarnovica-festival

 

26.6.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik –Hornonitrianske Slávnosti PD

 

25.6.2010

Dychová hudba Maguranka –Kanianka-koncert

 

24.6.2010

Dychová hudba Maguranka-nahrávanie TV

 

23.6.2010

Výchovný koncert MŠ Poruba

 

22.6.2010

Výchovný koncert v Kanianke – účinkujú súbory zo SZUŠ  Zlín

 

20.6.2010

Dychová hudba Maguranka –Podolí u Brna /CZ/- festival

 

20.6.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- Detský festival Partizánske

 

18.6.2010

Akordeonika –koncert LD Baník Bojnice

 

15.6.2010

Triedny koncert – B.Balážová

 

14.6.2010

Gala program Tanečného odboru- KC Bojnice , vystúpenie speváčok z tr.Z.Pipíškovej

 

13.6.2010

Dychová hudba Maguranka -Trenčín

 

12.6.2010

Akordeonika- vystúpenie v Eno - Zemianske Kostolany

 

9.6.-10.6.

2010

Medzinárodná akordeónová súťaž  Goldentango a Euromusette 2010 Rajecké Teplice –účasť akordeonistov z tried vyuč .Mgr.Ota Mellu ,Ľ.Hrdého,T.Kozáka a L.Blašku.

Orchester Akordeonika  Profi účinkoval ako hosť na večernom koncerte.

 

8.6.2010

Tanečné talentárium KC Bojnice –účasť žiakov z tr.J.Idrányiovej

 

7.6.2010

Triedny koncert – Bc.R.Vážan,A.Rázga,P.Bielický, korepetície S.Petáková

 

6.6.2010

Akordeonika –slávnostný koncert –KC Bojnice

 

1.6.-2.6.

2010

Big Band Junior – výmenný zájazd do SZUŠ Zlín - výchovný koncert

 

30.5.2010

Dychová hudba Maguranka- Pečeňady- koncert

 

28.5.2010

Piano v modernom rytme Bojnice 2010

 

26.6.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik – Hornonitrianske Slávnosti PD

 

26.5.2010

Triedny koncert – Mgr.M.Bakyta

 

24.5.2010

Na krajskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Dorota Dragulová z triedy B.Balážovej

 

24.5.2010

Absolventské skúšky HO,VO,TO

 

22.5.-23.5.

2010

Detská dychová hudba Maguranka Junior na Celoslovenskej súťaži v – Dolnej  Súči získala 3.miesto -Strieborné pásmo a Cenu za najlepší spevácky výkon –speváčky V. Vážanová a D. Pösová

 

21.5.-23.5.

2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - Recipročný zájazd do Českej republiky s viacerými vystúpeniami s DFS Jánošíček z Brna

 

21.5.2010

Vystúpenie žiakov tanečného odboru v programe Romantická show v KC Bojnice

 

21.5.2010

Výchovný koncert –v Handlovej

 

21.5.2010

Triedny koncert –zást.J.Vidová,K.Ondovčinová

 

21.5.2010

Akordeonika- koncert Kúpele Bojnice

 

21.5.2010

DH Maguranka – Handlová-koncert 

 

20.6.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - Detský festival Partizánske

 

19.5.2010

Absolventský koncert v Nitrianskom Rudne spojený s výstavou absolv.prác žiakov výtvarného odboru

 

19.5.2010

Triedny koncert –S.Gondová, H.Nechalová

 

19.5.2010

Výchovné koncerty pre ZŠ Bojnice , návšteva z partnerskej SZUŠ Zlín

 

18.5.2010

Triedny koncert -Ľ.Pavelka,B.Korec

 

17.5.2010

Triedny koncert –S.Schniererová-Kanianka

 

14.5.2010

Na vernisáži výstavy „Kreativita priestoru 2010“ - vystupovali žiaci z tr. K.Ondovčinovej

 

14.5.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-vystúpenie na Mestských dňoch v Prievidzi

 

14.5.2010

Akordeónové trio - MsÚ Bojnice

 

14.5.2010

DH Maguranka –Podbrezová -koncert

 

14.5.2010

Vystúpenie v programe Prievidzské dni – D.Štrba

 

14.5.2010

Absolventský koncert 2-Bojnice

 

13.5.2010

Absolventský koncert -Kanianka

 

12.5.2010

Absolventský koncert 1-Bojnice

 

10.5.2010

Deň matiek- program v dome dôchodcov v Bojniciach

 

9.5.2010

Účinkovanie v programe ku Dňu matiek v KD Dubnica

 

9.5.2010

Deň matiek- v Opatovciach nad Nitrou, účinkovali :vyučujúci Ľ.Hrdý, J.Strmenský ,K.Ondovčinová a žiaci z tried B.Balážovej a M.Pračkovej

 

9.5.2010

Deň matiek – Lehota pod Vtáčnikom, v programe účinkovali žiaci z triedy M.Chlpeka

 

9.5.2010

Deň matiek v Kanianke

/Schniererová,Petáková,Pipíšková,Javorková,Idranyiová,Bielický,Vážan, Štrba,Rázga./

 

7.5.2010

Akordeonika- koncert Kúpele Bojnice

 

6.5.2010

Triedny koncert – vyuč.M.Boháčová,D.Javorková,Ľ.Hrdý

 

5.5.2010

Triedny koncert – Bc.J.Strmenský –Prievidza – Sever,korep.K.Ondovčinová

 

4.5.2010

Prehliadka dychového oddelenia/Dubnica 15.00h/

 

2.5.2010

Dychová hudba Maguranka – Bojnice,koncert

 

1.5.2010

Usporiadali sme  :Bojnická perla –celoslovenská súťaž v populárnom speve žiakov ZUŠ

 

1.5.2010

Koncert  Sisa Sklovska -Big Band Slovakia –18.30h KC Bojnice

 

Výtvarný

Odbor-máj

Ing.L.Dominiková- zaslané foto žiakov na súťaž Zoner.

-v súťaži „Moja planéta“- získala žiačka V.Sobotová 3.miesto vyuč.A.Hercegová,T.Rudinská -1.miesto Dorota Drozdová 2.miesto-vyuč.Mgr.I.Karaková,

Vyuč.Mgr.I.Karaková-nainštalovala výstavu absolventov VO,

na výstavu prác v Bruseli zaslala prácu Rebeky Drozdovej,

 

 

30.4.2010

Prehrávky žiakov klavírneho oddelenia na celosl.súťaž  Piano v modernom rytme

 

30.4.2010

DH Maguranka –koncerty v Kanianke a v Porube

 

29.4.2010

Akordeónové oddelenie- školské kolo súťaže- Golden Tango a Euromusette

 

28.4.2010

Triedny  koncert- vyučujúca S.Jadroňová

 

27.4.2010

Triedny  koncert-D.Javorková,M.Pračková –Kanianka,korep.S.Petáková

 

27.4.2010

Spoločný triedny koncert – v Nitrianskom Rudne – Bistro Rock

 

24.4.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik – účasť na Krajskej  súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov spevákov a inštrumentalistov v KD Zemianske Kostoľany

 

23.4.2010

Na speváckej súťaži Slávik Slovenska v okr.kole sprevádzala na husliach žiakov ZŠ Šafárika vyuč.M.Boháčová a žiakov ZŠ Bojnice J.Kozák.,vyuč.J.Svitková doprovod 3deti

 

22.4.2010

Spoločný triedny koncert – v Nitrianskom Rudne – v triede HN

 

22.4.2010

Vyučujúca A.Hercegová  sa zúčastnila na XIII-celoslovenskom seminári  pre pedagógov výtvarnej vých.v Považskej Bystrici

 

21.4.-26.4.

2010

Akordeonika a sólisti – 35.ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže v Pule - Chorvátsko

 

21.4.2010

Prehliadka keyboardového oddelenia

 

21.4.2010

Vyuč. Alena Hercegová –účasť na seminári

 

18.4.2010

Fitness detí Bojnice 2010–súťaž v KC Bojnice

V prestávkach súťaže spievali žiačky z triedy S.Schniererovej a tancovali z tr.J.Idrányiovej.

 

18.4.2010

Na  Festivale pop.piesne  „Studnička“ v Novákoch  sa zúčastnili  žiaci z tried B.Balážovej,Z.Pipíškovej,J.Svitkovej

 

15.4.2010

Spevácke oddelenie uskutoční prehrávky na súťaž „Bojnická Perla 2010“/

 

15.4.2010

Klavírny seminár v Nitre- účasť vyučujúce- S.Petáková,K.Ondovčinová,

 

14.4.2010

Žiaci LDO vystúpili s predstavením pani Zima  na krajskom  kole súťaže detských divadelných súborov "Rozprávkové vretienko" v Považskej Bystrici,vyuč.Mgr.art.Anna Gürtlerová

 

14.4.2010

Krajská klavírna súťaž v Trenčíne –účasť žiakov z tr.Mgr.D.Chlpekovej,

 

14.4.2010

Triedny  koncert–vyučujúca S.Petáková

 

13.4.2010

Prehrávky akordeónového oddelenia na súťaž Golden Tango a Euromusette  v Rajeckých Tepliciach

 

13.4.2010

Spevácka súťaž - Slávik Slovensko-školské kolo v ZŠ Malonecpalská-1.miesto získala Alexandra Gaherová z triedy

Z.Pipíškovej

 

10.4.2010

Sa zúčastnili žiaci TO na súťaži Zvolenské tanečné pódium,vyuč.J.Idrányiová

 

10.4.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik –účasť na Okresnej  súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín ,sólistov spevákov a inštrumentalistov RKC Prievidza

 

9.4.2010

Festival moderného tanca- celoslovenská súťaž -vyhlásená Ministerstvom školstva SR

V prestávkach súťaže  účinkovali žiačky speváckeho oddelenia z triedy Z.Pipíškovej

 

9.4.2010

Husľová súťaž  R.Orságha  v Kremnici- J.Strmenský,korep.K.Ondovčinová

 

9.4.2010

Akordeonika – koncert v Kúpeľoch Bojnice, LD Baník

 

8.4.-13.4.

2010

Dychová hudba Maguranka- Francúzsko -Paríž- koncertný zájazd

 

4.4.2010

Kaniansky  talent-3.roč.regionálnej speváckej súťaže v populárnom speve

 

Výtvarný odbor

apríl

V okresnom kole  súťaže Vesmír očami detí bolo ocenených 10 žiakov spoločne z Bojníc a Nitrianskeho Rudna

Vyuč.Mgr.I.Karaková nainštalovala výstavu v Ms knižnici pod názvom Zátišie s kyticou

Do súťaží :Modrá planéta, Môj kamarát zaslali práce žiakov vyučujúce Mgr.I.Karaková a A .Hercegová

Do súťaže Ševtu „Návrh na obal žiackej knižky“ poslala práce

Mgr.I.Karaková,

V celoslovenskej fotografickej súťaži „Premeny  vody“

Získala 2.miesto Laura Weiterschutcová od vyuč.Ing.L.Dominiková

 

 

31.3.2010

Spoločný triedny koncert – v Nitrianskom Rudne

 

28.3.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik- Vítanie Jari - Vynášanie Moreny pred kinom Baník  v Prievidzi

 

28.3.2010

na súťaži Divadelná jar J. Roháča v Nitrianskom Pravne sa stali jej Laureátkami žiačky Literárno dramatického oddelenia s autorským divadlom :Internátne čriepky,naštudovala vyučujúca Mgr.art.Anna Gürtlerová

 

26.3.2010

Moja tvorba – Vernisáž  Výtvarného odboru ZUŠ Bojnice usporiadaná v KC Bojnice /16.30/,program žiačky z tr.Mgr.D.Chlpekovej

 

26.3.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - koncert Kúpele Bojnice

 

24.3.2010

V Krajskom kole klavírnej súťaže v Trenčíne sa zúčastnili žiaci z tried Mgr .D.Chlpekovej a S.Petákovej

 

24.3.2010

Akordeonika -Akordeónový festival Kysucké Nové Mesto,vyučujúci Mgr.O.Mello,Ľ.Hrdý,Bc.T.Kozák,L.Blaško

 

21.3.2010

Sa zúčastnila na konkurze speváckej súťaže La Sophia žiačka Klaudia Štrbová z triedy Z.Pipíškovej

 

21.3.2010

Kaniansky talent - konkurz -do 2.kola postúpila žiačka Mazúrová z tr.S.Jadroňovej, z tr.Z.Pipíškovej-Katarína Lajtmanová, Lenka Piešová, Barbora Piešová, Nikola Píšová a Veronika Špeťková,Z TR. B.Balážovej-R.Kúdelka,Z.Hepnerová ,Andrea Mokrá,z tr.S.Schniererovej-M.Pösová,L.Pernišová,K.Chudá,R.Košťál

 

20.3.2010

Na speváckej súťaži Dilongstar v Trstenej získali ocenenie žiačky z tr.J.Svitkovej-2.miesto Kristína Vrecková, 3.miestoLíšková Romana

 

19.3.2010

Akordeonika –koncert v Kúpeľoch Bojnice, LD Baník

 

19.3.2010

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - koncert Kúpele Bojnice

 

18.3.2010

Účasť žiakov na speváckej súťaži Stančekova Prievidza z tried Z.Pipíškovej , korep.-K. Ondovčinová

 

15.3.2010

Žiačka Pračková z triedy Mgr.D.Chlpekovej účinkovala v Knižnici v Prievidzi- krst knihy

 

12.3.-14.3.

2010

Dychová hudba Maguranka - Kanianka - Nahrávka CD

 

12.3.2010

Žiaci LDO – postúpili na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti "Rozprávkové javisko", RKC Prievidza ,

do krajského kola v Púchove, vyučujúca Mgr.art Anna Gürtlerová

 

10.3.2010

Vystúpili na zasadnutí ZŤP v Prievidzi pri príležitosti sviatku Dňa žien žiačky z triedy Zdenky Pipíškovej: Piešová, Levandovská, Svitková a Adamčeková .

 

 

8.3.2010

MDŽ-vystúpenie v KC Bojnice, vyuč.-Ľ.Hrdý, M.Boháčová, D.Javorková,K.Ondovčinová

 

7.3.2010

Dychová hudba Maguranka-koncert Lazany

 

7.3.2010

Akordeonika –koncert v KD Lehota pod Vtáčnikom

 

6.3.2010

Akordeonika –koncert v Malinovej

 

5.3.2010

Akordeonika –koncert v Kúpeľoch Bojnice, LD Baník

 

2.3.2010

spievala žiačka Martina Camastralová z triedy Silvie Jadroňovej

v DK Prievidza v programe pre obchodnú akadémiu

 

Výtvarný odbor

marec

Do celoslovenského kola súťaže Európa v škole postúpila kolektívna práca žiakov  “Čarovný svet“- z tr.Mgr.I.Karakovej.

Vyučujúca A.Hercegová vytvorila so žiakmi Jarnú výzdobu  tried v Nitr.Rudne a zaslala výtv.práce na súťaž- Zvieratká

v záhrade

 

26.2.2010

Vyhodnotenie najlepších športovcov KC Bojnice -v programe účinkovali žiaci z tr.B Balážovej a žiačka D.Schniererová -fitness

 

20.2.2010

Konkurz populárnej piesne Studnička - úč.žiakov z triedy B.Balážovej,Z.Pipíškovej,S.Schniererovej

 

20.2.2010

Dychová hudba Maguranka- Trenčín - Stretnutie priateľov dychovky - ples

 

19.2.2010

Na karnevale v ZŠ Malonecpalská -  spievala Alexandra Gaherová z tr.Z.Pipíškovej

 

19.2.2010

Prehrávky žiakov  akordeónového oddelenia- na súťaž Golden Tango v Rajeckých Tepliciach.

 

19.2.2010

Na vernisáži v KC Bojnice účin. vyučujúca Katarína Ondovčinová so žiačkou

 

18.2.2010

Spevácke oddelenie –prehrávky na súťaž Stančekova Prievidza

15.30h v budove na ul. J.Kráľa

 

13.2.2010

Na obecnom plese v Kanianke spievala žiačka Diana Schniererová z triedy Zdenky Pipíškovej

 

  13.2.2010

Dychová hudba Maguranka -Mošovce - Ples

 

  13.2.2010

Dychová hudba Maguranka -Mošovce - Fašiangový sprievod

 

12.2.2010

Akordeonika –koncert v Kúpeľoch Bojnice, LD Baník

 

10.2.2010

výchovný koncert v MŠ Poruba - účin. žiaci z tried Ľ.Hrdého, A.Pösa, Z. Pipíškovej,M.Boháčovej,B.Korca

 

8.2.2010

Stretnutie mladých huslistov s prof.S.Muchom, usporiadali

vyuč.J.Strmenský,M.Boháčová,korepetície K.Ondovčinová

 

8.2.2010

v  postupovom kole speváckej súťaže Dilongstar uskutočnenej v ZŠ Nitrianske Rudno sa zúčastnili žiačky z tr.Jany Svitkovej: Karin Šimorová ,Jessika Zatlkajová,Bianka Petrisková,

Patrícia Šimorová,Dominika Iliašova, Kristína Vrecková,Romana Líšková,Lucia Hvojníková

 

6.2.2010

Na podujatí Spievala mi stará mať účinkovali žiaci Mgr.Daniely Chlpekovej

 

4.2.2010

Na Výročnú schôdzu dôchodcov v Kanianke, pripravili

 program vyučujúci S. Schniererová,S.Petáková D.Javorková,J.Idraniyova,Bc.Vážan,A.Rázga,P.Bielický.

 

Výtvarný odbor

február

-vyučujúca A.Hercegová zaslala práce žiakov na súťaž

Malé grafické formy - vo Vrútkach,

-na celoslovenskej výtvarnej súťaži Talent-umenie-kumšt v Hodruši Hámre postúpil Adrian Čepl do 2.kola/s možnosťou prijatia na štúdium/ - vyuč.  A.Hercegová,

-zapojenie sa do súťaže Vesmír očami detí, výstava Zima-vyuč.Mgr.I.Karaková

-Na fotosúťaži Zoner Farby Jesene získala 3.miesto Eva Cibulková –vyuč.Ing.L.Dominiková,ktorá a zaslala foto do ďalšieho kola súťaže Premeny vody.

 

31.1.2010

na speváckej súťaži Hrdlička získali: 2.miesto Lucia Hvojníková z tr.Jany Svitkovej a 3.miesto -žiačka Nikola Píšová,z triedy Zdenky Pipíškovej,zúč.žiaci z tr.S.Schniererovej

 

  30.1.2010

na Plese muzikantov v KD Kanianka spievala žiačka Diana Schniererová z triedy Zdenky Pipíškovej

 

30.1.2010

Dychová hudba Maguranka  - Kanianka - Ples muzikantov

 

29.1.-31.1.

2010

Muzikálový kurz Xandu v Bratislave -účasť vyučujúca B. Balážová

 

29.1.2010

Vystúpenie na Plese učiteľov v Kanianke

Trio - Bakšová, Kozák, Jakubisová

 

22.1.2010

Akordeonika – koncert –Kúpele Bojnice, LD Baník

 

17.1.2010

Akordeonika – koncert v Lazanoch

 

  9.1.2010

Dychová hudba Maguranka –Bludov /CZ/ -Ples

 

    8.1.2010

Na vernisáži  v KC-Bojnice účin. žiačky  z triedy Mgr.D.Chlpekovej: Mária Barninová a Sylvia Pračková

 

31.12.2009

Dychová hudba Maguranka  - Kanianka - Silvestrovské dopoludnie

 

29.12.2009

Vystupovala Michaela Pösová z tr. S. Schniererovej pre zdravotne postihnutých v Prievidzi

 

29.12.2009

Vystupovala v Dome dôchodcov v Nitrianskom Rudne –

B.Petrisková z tr.J.Svitkovej

 

25.12.2009

Vystúpenie žiakov z triedy Bc. M. Pračkovej v kostole v Opatovciach nad Nitrou/v rámci programu ZŠ/

 

22.12.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik 2 Vianočné koncerty o 15:00 18:00 v MsKS Prievidza

 

21.12.2009

LDO vystúpenie v MŠ Bojnice

 

21.12.2009

Vystúpenie v ZŠ Kanianka  – tanečný vyuč.J.Idrányiová

 

21.12.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - 2 výchovné koncerty

 v  MsKS Prievidza o 9:00 a o 11:00

 

19.12.2009

Vianočný koncert usporiadaný Mestom Bojnice v KC- príspevky do programu - J.Idrányiová, Bc.T.Kozák, I.Bakšová

 

19.12.2009

Vianočný koncert Kanianka -účinkovalo Dychové kvinteto

 

17.12.2009

vystúpenie v Klube dôchodcov v Kanianke/S. Schniererová 15.00/

 

17.12.2009

Dychová hudba Maguranka –Plzeň /CZ/-koncert

 

17.12.2009

Spoločný vianočný koncert v Bistre Rock v Nitrianskom Rudne

 

16.12.2009

Vianočný koncert – Poruba/Z.Pipíšková,A.Pös/

 

15.12.2009

Spoločný vianočný koncert v Bistre Rock v Nitrianskom Rudne

 

15.12.2009

Vianočný koncert - DK Kanianka /Z.Pipíšková,Javorková,Petáková,Bc.Pračková,Schniererová,

 

14.12.2009

Vianočná besiedka –MŠ Opatovce n Nitrou/Bc.M.Pračková/

 

14.12.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik -Vystúpenie pre Patria I.

 

13.12.2009

Akordeonika - koncert Kľačno

 

11.12.2009

Akordeonika -Kúpele Bojnice- koncert, LD Baník

 

10.12.2009

Spoločný vianočný koncert v Bistre Rock v Nitrianskom Rudne

 

10.12.2009

My Popstar v Trenčíne –Finále- víťazka v1.kategórii Kristína Vrecková vyuč.J.Svitková

 

  9.12.2009

Triedny koncert- vyučujúci Ida Bakšová a Štefan Vida            

 

8.12.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik -Vystúpenie pre Slovenskú sporiteľňu v  Prievidzi

 

7.12.2009

Vianočný koncert v MŠ v Kanianke/M.Pračková/

 

6.12.2009

Akordeonika -Mikulášsky koncert -Kocúrany

 

4.12.2009

Autogramiáda Emy Tekelyovej - Vínny Dom Bojnice vystupovali vyučujúci I.Bakšová,T. Kozák.

 

4.12.-6.12.

2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik-Sústredenie na vianočný koncert –Bajč  Bojnice

 

  4.12.2009

Sme usporiadali Vianočný koncert s príchodom Mikuláša v KC Bojnice

 

3.12.2009

Koncert v Domove dôchodcov v Bojniciach –program pripravili Mgr.D.Chlpeková,M.Boháčová,Mgr.M.Solárik,Mgr.I.Karaková,

Z.Pipíšková

 

  2.12.2009

Koncert klavírneho oddelenia v Kúpeľoch Bojnice-LD Baník

 

December

 

Výtvarný

odbor

do regionálnej súťaže Betlehem o „Zlatú hviezdu“ poriadanú

v RKC Prievidza sa zapojili žiaci z tr.Mgr.Ireny Karakovej s kolektívnou prácou-keramický Betlehem a maľby Betlehemu. Vyučujúca Mgr.Karaková nainštalovala výstavy: v Ms knižnici

Bojnice- pod názvom Zima, v dolnej budove a v MsÚ Bojnice-Betlehemy, a zaslala práce žiakov do celoslovenskej súťaže-Vianočný pozdrav.

Vyhotovenie vianočných pozdravov -pre školu,MsÚBojnice,do Domova dôchodcov Mgr.I.Karaková,A.Hercegová.

V celoslovenskej súťaži digitálnej fotografie získal 3.miesto Richard Dominik z triedy Ing.L.Dominikovej

 

27.11.2009

Triedny koncert Mgr.D.Chlpeková

 

25.11.2009

RKC Prievidza – na vernisáži výstavy účinkovali žiaci z triedy Mgr.D.Chlpekovej

 

25.11.2009

Sa zúčastnia v semifinále speváckej súťaže My Popstar v Považskej Bystrici Veronika Sobotová z triedy

 Silvie Jadroňovej

 

21.11.2009

Súťaž v populárnom speve Krištálová váza- do finále postúpili Monika Pösová, Veronika Špeťková z triedy Zdenky Pipíškovej a Romana Kocúrová z triedy Jany Svitkovej, v záverečnom hodnotení získala Veronika Špeťková 3.miesto z triedy Zdenky Pipíškovej zúčastnili sa Terézia Píšová z tr.S.Schniererovej a Lucia Bakaiová z tr.B.Balážovej,

 

21.11.2009

sa zúčastnili  v Žiline na Konkurze do TV súťaže
"MINI TALENT SHOW" speváčky Pösová Michaela a Pernišová Lucia z triedy S.Schniererovej a Alexandra

 Gahérova z triedy Zdenky Pipíškovej

 

20.11.2009

televízna relácia STV Bratislava Mini talent show-

 účinkoval Martin Hollý- akordeón z triedy Mgr.Ota Mellu.

 

20.11.2009

Akordeonika –Koncert –Kúpele Bojnice

 

19.11.2009

Výchovný koncert  v MŠ Bojnice –vystupovali žiaci z tried:

M. Boháčovej, S. Petákovej,  K. Ondovčinovej ,S.Jadroňovej ,  Mgr.D.Chlpekovej,I.Bakšovej, A.Rázgu,Mgr.O..Mellu,

Mgr.K.Mederová - konferans.

 

18.11.2009

Regionálna Gitarová súťaž v ZUŠ Prievidza-zúčastnili sa žiaci z triedy vyučujúcej I.Bakšovej - Matúš Matejov-získal zlaté pásmo, Michaela Blahová-strieborné pásmo,

 

15.11.2009

Slávnostný koncert - 35. výročie ZUŠ Bojnice

 

15.11.2009

Otvorenie výstavy-20.výročie nežnej revolúcie-účin.

Trio –I.Bakšová,T.Kozák,L.Jakubisová ,KC Bojnice

 

14.11.2009

Dychová hudba Maguranka -Nováky – Jarmok-–koncert

 

13.11.2009

Spevácka  súťaž "Bead forum" – ZUŠ Gbely - na 1.mieste sa umiestnila Diana Schniererová z triedy Zdenky  Pipíškovej

 

7.11.2009

Dychová hudba Maguranka- koncert vo Fryštáku/CZ/ pri príležitosti Osláv 20. výročia DH Fryštácká Javořina

 

7.11.2009

H.Nechalová – účasť na seminári zobcovej  flauty-
Flauto dolce, v Bratislave

 

7.11.2009

Akordeonika+Profi koncert v Nitrianskych Sučanoch

 

6.11.2009

Akordeonika- koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

6.11.2009

Na stretnutí podnikateľov mesta Bojnice v Hoteli pod zámkom vystupovali žiaci z triedy Mgr.D.Chlpekovej

 

 5.11.-7.11

2009

Zlatá Lutna v Třinci/CZ/ - medzinárodná súťaž v populárnej, jazzovej a folkovej piesni- účasť žiakov speváckeho oddelenia z tried B.Balážovej, J.Svitkovej a Z.Pipíškovej.

 

November

 

Výtvarný

odbor

Vyučujúca Mgr.Irena Karaková nainštalovala výstavy žiackych prác: v Mestskej knižnici Bojnice na tému „Jeseň“ a v budove ZUŠ na ulici Janka Kráľa s témou „Zátišie s kyticou“.

V novembri sa uskutočnila Regionálna prehliadka AMA 2009,na ktorú zaslali práce žiakov vyučujúce –

Ing. Linda Dominiková a Mgr.Irena Karaková

 

 

30.10.1.11.

2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik - nahrávka CD ,DK Prievidza-vyuč .Bc.Ján Strmenský

 

Október

 

Výtvarný

odbor

Výroba Vianočných  pozdravov pre vojakov, Výstavy: budova J.Kráľa, Knižnica a MsÚ Bojnice - vyučujúca Mgr.I.Karaková

Práce žiakov zaslané  do fotosúťaže Krása pohybu/Zoner foto/vyuč.Ing.Linda Dominiková
Výstava prác žiakov v triede,Jesenná výzdoba školy
v Nitrianskom Rudne-vyuč. Alena Hercegová.

 

30.10.2009

televízna relácia STV Bratislava Mini talent show-účin. speváčka Zuzana Hepnerová z triedy Beáty Balážovej.

 

28.-30.10 2009

účasť členov Akordeoniky Profi na medzinárodnej akordeónovej súťaži „Pražské dni harmoniky v Prahe“.

 

26.10.2009

Regionálna prehliadka v speve My Popstar- súťaž – zúčastnili sa žiačky Lucia Mazúrová, Martina Camastralová,Veronika Sobotová z triedy S.Jadroňovej,Ovčiariková Žofia z triedy

Mgr.art.M.Bakytu

 

25.10.2009

Vystúpenie v programe pre dôchodcov v KD Dubnici -
žiaci z triedy Soni Petákovej, Márie Boháčovej, Jany Idrányiovej,

 Ivety Idrányiovej, , Mgr.art. Anny Gürtlerovej, Mgr. Daniely Chlpekovej.

 

25.10.2009

Vystúpenie k mesiacu úcty k starším v Opatovciach n Nitrou-vyučujúci Ľuboš Hrdý

 

24.10.2009

V programe  pre dôchodcov KC Bojnice vystupovala

 žiačka Martina Camastralová z triedy Silvie Jadroňovej

 

24.10.2009

Na Plese Organizácie pre pomoc závislým spievala D.Schniererová z triedy Z.Pipíškovej

 

24.10.2009

na "Plese pre dôchodcov" v KC Bojnice vystupovala
Ovčiariková Žofia z triedy Mgr. M.Bakytu

 

23.10.2009

koncertovalo v Kúpeľoch Bojnice Trio
Ida Bakšová violončelo, Bc. Tomáš Kozák akordeón,
 Lucia Jakubisová –flauta.

 

23.10.2009

účinkovala Akordeonika v SOU Kalinčiaka v Prievidzi v slávnostnom programe pri príležitosti výročia založenia školy.

 

22.10.2009

Akordeonika Baby  /výber/ koncert -mesiac úcty k starším v Opatovciach nad Nitrou, Bc.Tomáš Kozák

 

22.10.2009

vystupovali v Klube dôchodcov v Kanianke žiaci
z tried Silvie Schniererovej, Soni Petákovej, Bc. Márie Pračkovej, Zdenky Pipíškovej, Denisy Javorkovej,
Petra Bielického a Bc.Róberta Vážana.

 

22.10.2009

žiaci akordeónového oddelenia účinkovali v programe
 pre firmu Enel v stredisku Púšť Prievidza,Mgr.O.Mello,Ľ.Hrdý

 

21.10.2009

Na Prezentácii základných  škôl v Prievidzi – vystupovali  žiačky Veronika Adamčeková  a Nikola Žovinová z triedy Zdenky Pipíškovej

 

20.10.2009

sa podieľali na príprave vystúpenia v Klube dôchodcov
v Bojniciach vyučujúci Katarína Ondovčinová,
Mgr.art.Jozef Baláž, Ida Bakšová ,Silvia Jadroňová, Mgr.art. Marek Bakyta         a Bc. Tomáš Kozák.

 

19.10.2009

v Necpaloch Prievidza vystupovala k Mesiacu úcty k starším žiačka  Alexandra Gahérová z triedy Zdenky Pipíškovej

 

18.10.2009

Vystupovala na Dňoch Českej a Slovenskej kultúrnej vzájomnosti v Akadémii Umení  v Banskej Bystrici speváčka Andrea Mokrá z triedy Beáty Balážovej

 

18.10.209

Vystúpenie Dychového orchestra  v Lehote pod Vtáčnikom

 k Mesiacu úcty k starším - vyučujúci Marián Chlpek

 

17.10.2009

nás reprezentovali na Celoslovenskej súťaži Fitness v Trenčíne a získali ocenenia: v kategórii 13.-15.rokov Diana Schniererová 1.miesto, v kategórii 9.-10.rokov Viktória Hamaľová -3.miesto, v kategórii 6.-8.rokov Hepnerová Anna - 4.miesto,Gréta Pročková - 3.miesto.

 

17.10.2009

postúpili do finále speváckej súťaže pop.piesne Hrdlička žiačky - Michaela Pösová z triedy Silvie Schniererovej, Zuzana Hepnerová z triedy Beáty Balážovej, Nikola Píšová z triedy Zdenky Pipíškovej, Dominika Iliášová a Lucia Hvojníková z triedy Jany Svitkovej.

 

16.10.2009

úspešne účinkovala v televíznej relácii STV Bratislava Mini talent show speváčka Dorota Dragulová z triedy
Beáty Balážovej.

 

15.10.2009

sa uskutočnil Kongres  lekárov v KC Bojnice , kde účinkovali: Dychové kvinteto ZUŠ, Mgr.art.
Marek Bakyta            , Akordeonika

 

14.10.2009

vystupovali v Zariadení pre seniorov Bojniciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším  žiaci tried Mgr.D.Chlpekovej, B.Balážovej, M.Boháčovej,Mgr.art.A. Gürtlerovej,Mgr.Karakovej

 

14.10.2009

Účinkovala v Źiari nad Hronom na vernisáž  fotografií  Andrey Zeroly Blahovej speváčka Andrea Mokrá z triedy Beáty Balážovej

 

11.10.2009

Žiačky tanečného odboru sa zúčastnili na Medzinárodnej súťaži vo  Fitness detí v Maďarsku v Budapešti,v silnej konkurencii sa Diana Schniererová  umiestnila na 10.mieste.

 

10.10.2009

Žiačky tanečného odboru vystupovali v ŠH Prievidza /prestávka v basketbale/ TS FREE s choreografiou HI-SCHOOL a sólo dance fitness Grétka Pročková

 

9.10.2009

Akordeonika – Bojnice kúpele -  koncert

 

2.10.2009

úspešne účinkovala v televíznej relácii STV Bratislava Mini talent show speváčka Diana Schniererová z triedy Zdenky Pipíškovej.

 

2.10.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik pod vedením Jána Strmenského -vystúpenie v Kúpeľoch Bojnice

 

30.9.-2.10.

2009

riaditeľ školy Mgr.art. Jozef Baláž a vyučujúci
Bc. Róbert Vážan     absolvovali exkurziu na hudobnom gymnáziu v Nemeckom meste Husun.

 

29.9.2009

Vyučujúci Ján Strmenský a žiačka Hana Pauleová vystupovali v Uniklinike Prievidza- 1.výročie otvorenia

 

28.9.2009

Akordeonika – Bojnice kúpele -  koncert

 

27.9.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik pod vedením Jána Strmenského –vystúpenie v Nitrici- výročie obce

 

26.9.2009

sa zúčastnila na  konkurze Speváckej súťaže Krištálová váza  Dorota Dragulová z triedy Beáty Balážovej  a ďalšie žiačky z tried Zdenky Pipíškovej a Jany Svitkovej 

 

26. 9.2009

Žiačky tanečného odboru účasť na súťaži: FITNESS DETÍ v ŽILINE 

 

25.9.2009

Ľudová hudba DFS Malý Vtáčnik pod vedením Jána Strmenského –vystúpenie námestie Prievidza -Cestovný ruch Hornej Nitry

 

24.9.2009

na imatrikuláciách prvákov v ZŠ Poruba vystupovali žiačky z triedy Zdenky Pipíškovej

 

19.9.2009

Akordeonika – Pažiť -  koncert

 

18.9.2009

Akordeonika – Bojnice kúpele -  koncert

 

18.9.2009

na Vyhodnotení literárno-výtvarnej súťaže
„Mladé talenty 2009“ v RKC Prievidza vystupovali vyučujúci Ján Strmenský  a žiačka Lucia Bakaiová z triedy Beáty Balážovej.

 

13.9.2009

Dychová hudba Maguranka -Hostie-koncert

 

12.9.2009

Dychová hudba Maguranka -Tužina-zábava

 

12.9.2009

na podujatí „Kanianske dni“ v Kanianke vystupovali žiačky z tanečného odboru z triedy Jany Idrányiovej  a speváckeho oddelenia z triedy S.Schniererovej,

 

11.9.2009

v kultúrnom programe v ZOO Bojnice - účinkovala
žiačka Lucia Mazúrová z triedy S. Jadroňovej

 

8.9.2009

na otvorení komplexu Slnečné nábrežie v Bojniciach vystupovala vyučujúca Katarína Ondovčinová

 

4.9.2009

Trio- vyučujúci Ida Bakšová, Tomáš Kozák a žiačka
Lucia Jakubisová účinkovali na vernisáži v KC Bojnice

 

4.9.2009

Akordeonika – Bojnice kúpele -  koncert

258.

podujatí v šk.roku 2009/2010

september
2009
Výtvarný odb.

 

Vyučujúca Mgr. Irena Karaková nainštalovala výstavky prác žiakov v priestoroch MsÚ Bojnice, v Mestskej knižnici a v budove na ulici J.Kráľa.

Vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže „Mladé talenty 2009“-v časti- Ocenení na súťažiach.