Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2018/2019 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009ČINNOSŤ  VYUČUJÚCICH  A  ŽIAKOV ZUŠ BOJNICE
v školskom roku 2008/2009
1.      

30.8.2009

Akordeonika – koncert Radobica

 

 

2.      

30.8.2009

DFS Malý Vtáčnik – Dolné Vestenice

 

 

3.      

29.8.2009

DFS Malý Vtáčnik - Malinová

 

 

4.      

29.8.2009

Trio -vyučujúci Ida Bakšová, Tomáš Kozák a žiačka Lucia Jakubisová

účinkovali na Výročí hádzanárov v KC Bojnice

 

 

5.      

28..8.2009

DFS Malý Vtáčnik –Kúpele Bojnice

 

 

6.      

30.8.2009

Dychová hudba Maguranka –Nemšová -festival

 

 

7.      

29.8.2009

Dychová hudba Maguranka –Krušovce -festival

 

 

8.      

28.8.2209

Dychová hudba Maguranka –Bojnice -koncert

 

 

9.      

22.8.2009

Dychová hudba Maguranka –Kanianka -festival

 

 

10.            

16.8.2009

Dychová hudba Maguranka – Topoľčany-koncert

 

 

11.            

15.8.2009

Akordeonika – koncert Oslany

 

 

12.            

9.8.2209

Dychová hudba Maguranka – Smolinské -koncert

 

 

13.            

7.8.2009

Akordeonika –koncert Kúpele  Bojnice

 

 

14.            

2.8.2009

Dychová hudba Maguranka -Turčianske Teplice-koncert

 

 

15.            

1.8.2009

Dychová hudba Maguranka –Senec - festival

 

 

16.            

27.7.2009

Dychová hudba Maguranka –Nemecko-

 

 

17.            

25.7.2009

Dychová hudba Maguranka - Kanianka

 

 

18.            

19.7.2009

Dychová hudba Maguranka -Rajec -koncert

 

 

19.            

18.7.2009

Dychová hudba Maguranka -Dolná Štubňa – záb.

 

 

20.            

18.7.2009

Dychová hudba Maguranka -Dolná Štubňa - koncert

 

 

21.            

12.7.2009

Dychová hudba Maguranka – Trstená - festival

 

 

22.            

11.7.2009

Dychová hudba Maguranka – Trstená - koncert

 

 

23.            

3.7.2009

Akordeonika –koncert Kúpele  Bojnice

 

 

24.            

3.7.- 6.7.

2009

Dychová hudba Maguranka -Poľsko   koncertný zájazd

 

 

 

25.            

3.7.- 5.7.

2009

DFS Malý Vtáčnik –Festival vo Východnej

 

 

26.            

28.6.2009

Dychová hudba Maguranka -Nedanovce -festival

 

 

27.            

28.6.2009

DFS Malý Vtáčnik -  Folklórny festival v Heľpe

 

 

28.            

28.6.2009

Žiačky z triedy Z.Pipíškovej vystupovali na slávnosti 670.výročia

založenie obce Poruba

 

 

29.            

27.6.2009

Vyučujúci I.Bakšová a T.Kozák účinkovali na Vyhodnotení

 Hádzanárskeho klubu v KC Bojnice

 

 

30.            

27.6.2009

DFS Malý Vtáčnik - Hornonitrianske Slávnosti  v Lesoparku Prievidza

 

 

31.            

26.6.2009

DFS Malý Vtáčnik – vystúpenie Kúpele Bojnice- LD Baník

 

 

32.            

23.6.2009

Koncert  Jazzovej a Populárnej hudby žiakov ZUŠ Bojnice

Kongresová sála KC  Bojnice,vyuč.B.Korec a Ľ.Pavelka

 

 

33.            

21.6.2009

Dychová hudba Maguranka- Turčianske Teplice  koncert

 

 

34.            

20.6.2009

DFS Malý Vtáčnik – súťaž „Samka Dudíka“

 

 

35.            

19.6.2009

Žiak B.Šimko z triedy D.Chlpekovej –koncert v ZUŠ Bojnice

 

 

36.            

19.6.2009

Vystúpenie v ZŠ Kanianka-vyuč.B.Richter,A.Rázga,R.Vážan

 

 

37.            

19.6.2009

OÚ Opatovce –Rozlúčka s predškolákmi-účin.vyuč.Ľ.Hrdý                             

 

 

38.            

17.6.2009

Program na prezentácii básnickej zbierky p.Hofmanovej

vyuč.-I.Bakšová,T.Kozák

 

 

39.            

14.6.2009

Akordeonika a jej sólisti – koncert KC Bojnice

 

 

40.            

14.6.2009

Dychová hudba Maguranka -Jasenové pri Rajci 

 

 

41.            

13.6.209

Trenčín Fitness detí –účasť žiakov tanečného oddelenia

 

 

42.            

13.6-14.6.

2009

DFS Malý Vtáčnik- Celoštátny festival DFS- v LIKAVKE

 

 

 

43.            

10.6.2009

Výchovný koncert v MŠ v Nitrianskom Rudne

 

 

44.            

10.6.2009

Medzinárodná súťaž Golden Tango a Euromusette v Rajeckých

Tepliciach –účasť žiakov z tried vyučujúcich Mgr.O.Mello,T.Kozák,Ľ.Hrdý,L.Blaško,I.Bakšová

-koncert Akordeoniky Profi

 

 

45.            

9.6.2009

Talentárium CVČ Bojnice – účasť žiakov z tanečného oddelenia vyuč.

 J.Idrányiovej

 

 

46.            

7.6.2009

Festival  dychových orchestrov v Nitrianskom Pravne –účinkovali-

dychová hudba Maguranka,Maguranka     Junior a

Akordeonika

 

 

47.            

7.6.2009

DFS Malý Vtáčnik - Detský festival : Veľká Lehota –Žiar nad Hronom

 

 

48.            

6.6.2009

Trio vyuč.T.Kozák a žiačky Jakubisová ,Gatialová  vystupovali na

 OÚ v Oslanoch

 

 

49.            

5.6.2009

Akordeonika – koncert Kúpele Bojnice

 

 

50.            

4.6.2009

Flautové kvarteto - vystúpenie –zámok Bojnice

 

 

51.            

3.6.2009

Triedny večierok riad.J.Baláž,B.Balážová,P.Bielický, klavírne korepetície

K.Ondovčinová,D.Chlpeková

 

 

52.            

2.6.2009

Dychová hudba Maguranka -Teplička nad Váhom  - koncert

 

 

53.            

2.6.2009

LDO-účasť na súťaži v Topoľčanoch,A.Gürtlerová

 

 

54.            

1.6.2009

DFS Malý Vtáčnik -  vystúpenie k MDD areál  CVČ Prievidza

 

 

55.            

30.5.2009

Dychová hudba Maguranka – Bludov /CZ/-tanečná zábava

 

 

56.            

30.5.2009

na ME VO FITNESS ŽIEN V BRATISLAVE reprezentovali  fitnesky

 /Hepnerová Anna, Lipovská Henrieta, Polerecká Mária, Pročková Gréta,

Hamalová Viktória, Hamalová Patrícia, Humajová Emma   

vyuč.Bc.J.Klečáneková

 

 

57.            

29.5.2009

Piano v modernom rytme - celoslovenský hudobný festival ,KC Bojnice 

 

 

58.            

29.5.2009

Galaprogram tanečného oddelenia – KC Bojnice, Bc.J.Klečáneková,J.Idrányiová,Bc.M.Pračková

 

 

59.            

28.5.2009

Tanečný odbor –účasť na Okresnej tanečnej prehliadke v Handlovej

 

 

60.            

28.5.2009

Absolventský koncert - Bojnice

 

 

61.            

27.5.2009

Výchovný koncert v  ZŠ Poruba

 

 

62.            

27.5.2009

Absolventský koncert – Nitrianske Rudno

 

 

63.            

26.5.2009

Triedny koncert – vyuč.M.Boháčová - klav.korep S.Petáková

 

 

64.            

25.5.2009

Dychová hudba Maguranka –Trenčianske Teplice - koncert

 

 

65.            

25.5.2009

Triedny koncert – S.Schniererová, klav.korep S.Petáková

 

 

66.            

24.5.2009

Akordeonika - koncert vo Varíne

 

 

67.            

23.5.2009

Víkend Amerických áut –účin.žiačky tanečného odboru-

vyuč.J.Idrányiová

 

 

68.            

22.5.2009

Triedny koncert-vyuč.S.Gondová,H.Nechalová

 

 

69.            

22.5.2009

Triedny koncert –B.Korec, Ľ.Pavelka

 

 

70.            

22.5.2009

Akordeonika –Koncert Bojnice kúpele

 

 

71.            

21.5.2009

Absolventský koncert - Bojnice

 

 

72.            

21.5.2009

Koncert v Klube dôchodcov  Kanianka

 

 

73.            

19.5.2009

Vystúpenie v MŠ Kanianka – vyuč. Bc.M.Pračková

 

 

74.            

17.5.2009

Dychová hudba Maguranka- Prievidza -koncert

 

 

75.            

17.5.2009

Program ku Dňu matiek – Opatovce,vyuč.Ľ.Hrdý,Bc.M.Pračková

 

 

76.            

15.5.2009

    Dom dôchodcov –Prievidza-v programe vystupovala  vyučujúca

    M.Boháčová sprevádzala na husliach  žiačku zo ZŠ J.Šafárika

 

 

77.            

15.5.2009

DFS Malý Vtáčnik – vystúpenie-Prievidzské mestské dni 2009,J.Strmenský

 

 

78.            

15.5.2009

Vernisáž KC Bojnice- účin.žiaci z triedy I.Bakšovej /Šramatyová,Mečiar/

 

 

79.            

15.5.2009

Vystúpenie žiačok z tanečného odboru v ZUŠ Prievidza-výročie školy

 

 

80.            

14.5.2009

„Slávik Slovenska 2009“ –krajské kolo Trenčín –zúčastnila sa žiačka z triedy

 B.Balážovej – Dorota Dragulová  a získala 1.miesto s postupom do  

celoslovenského kola.

 

 

81.            

14.5.2009

Rajec - Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby-účasť žiačky z triedy H.Nechalovej,klav.korep.K.Ondovčinová

 

 

82.            

14.5.2009

Krajská spevácka súťaž Slávik v Trenčíne– vyučujúca M.Boháčová

sprevádzala na husliach  žiačku zo ZŠ J.Šafárika

 

 

83.            

13.5.2009

Program ku Dňu matiek –MŠ -Kanianka

 

 

84.            

11.5.2009

Kultúrny program – v Dome dôchodcov Bojnice –Mgr.D.Chlpeková,B.Balážová,M.Boháčová,A.Gürtlerová,

Mgr.Karaková,

 

 

85.            

10.5.2009

Program ku Dňu matiek – KD-Dubnica-M.Boháčová, Ľ.Hrdý, Mgr.D.Chlpeková,J.Idrányiová,Ľ.Pavelka

 

 

86.            

10.5.2009

Program ku Dňu matiek –Lehota p. Vtáčnikom,vyuč.M.Chlpek

 

 

87.            

10.5.2009

Program ku Dňu matiek – KD-Kanianka- Maguranček Junior

riad.J.Baláž, S.Schniererová, D.Ďurčeková,Z.Pipíšková,S.Petáková,

M.Pračková,A.Rázga

 

 

88.            

10.5.2009

Program ku Dňu matiek –Šútovce-v programe účin.žiačka Mazúrová-

 vyuč.S.Jadroňová

 

 

89.            

9.5.-10.5

2009

Nahrávanie CD Akordeonika,Mgr.O.Mello,I.Bakšová,T.Kozák,

L.Blaško

 

 

90.            

9.5.2009

Bojnická perla 4.ročník celoslovenskej súťaže v populárnom speve pre

žiakov ZUŠ

 

 

91.            

8.5.

10.5.09

Akordeonika – nahrávanie CD

 

 

92.            

8.5.2009

DFS Malý Vtáčnik –vystúpenie v Kúpeľoch Bojnice,J.Strmenský

 

 

93.            

8.5.2009

Žiaci tanečného oddelenia – účasť na Majstrovstvách Slovenska vo

Fitness detí

 

 

94.            

8.5.2009

Dychová hudba Maguranka –Poruba – Roveň -koncert

 

 

95.            

7.5.2009

Dychová hudba Maguranka –Lehota p.Vtáčnikom-majáles

 

 

96.            

7.5.2009

Výchovný koncert pre ZŠ Bojnice

 

 

97.            

7.5.2009

Triedny koncert- zást.J.Vidová,B.Richter,K.Ondovčinová

 

 

98.            

7.5.2009

Program ku Dňu matiek –MŠ Bojnice-vyuč.M.Pračková

 

 

99.            

6.5.2009

Gitarová prehliadka v Handlovej –vyuč.I.Bakšová,J.Králik

 

 

100.       

6.5.2009

Spevácka súťaž vo Vrútkach-účastnila sa žiačka z triedy Z.Pipíškovej,

klavírne korepetície S.Petáková

 

 

101.       

3.5.2009

Prezentácia Tanečného odboru v rámci programu festivalu Duchov a 

strašidiel v KC Bojnice a vystúpenie žiakov z speváckych tried

Z.Pipíškovej a S.Schniererovej.

 

 

102.       

1.5.2009

Otvorenie chodníka v ZOO Bojnice - Vystúpenie žiakov  LDO –

vyuč.A.Gürtlerová, zo spev.triedy -vyuč. Z.Pipíšková

 

 

103.       

Výtvarný odbor

Máj 2009

Mgr.Irena Karaková – maľovanie na tvár- Festival moderného tanca

-výroba pohľadníc ku Dňu matiek do Domu Dôchodcov v Bojniciach

-výroba plakiet 1.5.2009 na spevácku súťaž Bojnická Perla 2009

Do celoslovenskej súťaže –Výtvarné talentárium „Moja obľúbená

rozprávka“ sa zapojili žiaci vyučujúcich I. Karakovej a  A.Hercegovej

-Fotosúťaž –Dvaja  účasť žiakov vyuč.-Ing.L.Dominikovej

-zapojenie do súťaže Mladé talenty -  žiaci Karakovej,A.Hercegovej

-inštalovanie výstavy v Roco klube - Nitrianske Rudno-vyuč.A.Hercegová

-zapojenie do projektu Kúpalisko Čajka - Namaľuj si svoju lavičku-

 Mgr.I. Karaková,Ing.L.Dominiková.

 

 

104.       

30.4.2009

„Festival moderného tanca Bojnice 2009“ -  Celoslovenský súťažný  festival v tanečných choreografiách pre žiakov základných umeleckých škôl

 

 

105.       

30.4.2009

Na súťaži súborov populárnej hudby v Novákoch  sa zúč.školský súbor POP hudby pod vedením B. Korca a Ľ. Pavelku

 

 

106.       

30.4.2009

DFS Malý Vtáčnik -Stavanie Mája na Námestí slobody v Prievidzi

 

 

107.       

30.4.2009

Maguranka Junior – koncert v Kanianke.

 

 

108.       

30.4.2009

Dychová hudba Maguranka – koncert v Porube

 

 

109.       

29.4.2009

Maguranka Junior – výchovný koncert pre ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom

 

 

110.       

29.4.2009

Prehliadka dychového oddelenia

 

 

111.       

26.4.2009

DFS Malý Vtáčnik - Krajská súťaž Detských folklórnych súborov a skupín „Deti deťom“  v Zemianskych Kostoľanoch

 

 

112.       

25.4.2009

Nitra Fitnees – celoslovenská pohárová súťaž vo fitnes –účasť žiačok tanečného oddelenia

 

 

113.       

23.4.2009

Aprílové Jazzové fúzie – vystúpenie  súboru Bicích nástrojov a Populárnej hudby v RKC Prievidza – Junior Jazz

 

 

114.       

21.4.2009

Spojený Triedny večierok v Nitrianskom Rudne/Bistro rock/

 

 

115.       

21.4.2009

Koncert v Dome dôchodcov v Prievidzi

 

 

116.       

21.4.2009

Na speváckej súťaži Slávik v Prievidzi – vyučujúca M.Boháčová sprevádzala na husliach  žiakov ZŠ J.Šafárika

 

 

117.       

19.4.2009

Studnička –spevácka súťaž –účasť žiakov z tried Z.Pipíškovej a J.Svitkovej

 

 

118.       

18.4.2009

Žiačky tanečného oddelenia vystupovali  v Športovej hale v Prievidzi v prestávkach Basketbalového zápasu

 

 

119.       

18.4.2009

Beh oslobodenia Kanianka – Bojnice- otvorenie podujatia - Fanfáry –žiaci z oddelenia Dychových plechových nástrojov.

 

 

120.       

18.4.2009

Zvolenské tanečné pódium – účasť na súťaži -žiačky tanečného oddelenia.

 

 

121.       

17.4.2009

Akordeonika – Bojnice Kúpele - koncert

 

 

122.       

17.4.2009

Husľová súťaž v Kremnici –účasť žiačky z triedy J.Strmenského,klavírne korep.K.Ondovčinová

 

 

123.       

12.4.2009

Na II.ročníku speváckej súťaže Kaniansky talent vo finále Ľudovej piesne sa zúčastnili žiaci z tried :B.Balážovej, S.Schniererovej,J.Svitkovej, Mgr.M.Solárika

Spevákov sprevádzala ľudová hudba v zložení B.Korec,D.Ďurčeková,

Ľ.Hrdý, J.Strmenský,M.Pračková –konferans.

 

 

124.       

12.4.2009

Dychový  orchester z Lehoty pod Vtáčnikom účinkoval na Veľkonočnej omši v Podhradí a v Lehote p.Vtáčnikom,M.Chlpek

 

 

125.       

8.4.2009

Akordeónová súťaž – školské kolo, vyuč.Mgr.O.Mello,T.Kozák,

L.Blaško

 

 

126.       

7.4.2009

Triedny večierok – vyučujúci v Nitrianskom Rudne

 

 

127.       

5.4.2009

DFS Malý Vtáčnik- podujatie -Vynášanie Moreny pri kine Baník

 

 

128.       

3.4.2009

 Súťaž MISS FITNESS TRENČÍN  účasť -žiačky z tanečného odboru,vyuč.Bc.J.Klečáneková

 

 

129.       

3.4.2009

DFS Malý Vtáčnik vystúpenie -Kúpele Bojnice

 

 

130.       

2.4.-3.4.

2009

„Gitarová súťaž Bojnice 2009“9. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou.

 

 

131.       

2.4.2009

Triedny večierok – vyučujúci v Nitrianskom Rudne

 

 

132.       

apríl -VO

Žiaci z výtvarného odboru z triedy Mgr. Karakovej  sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Rozprávkový dom“,do okresnej súť.k výročiu Hany Zelinovej, nainštalovali výstavky: v Ms knižnici „Chrobáky“,v dolnej budove “Hra s písmenkami“,“Rastlinky“.

 

 

133.       

30.3.2009

Triedny večierok –vyučujúca D. Ďurčeková,M.Pračková,

klav.korep.S.Petáková

 

 

134.       

30.3.2009

Akordeónové trio vystupovalo na obecnom úrade v Oslanoch v programe ku dňu učiteľov,vyuč.T.Kozák/žiačky Gatialová,Jakubisová /

 

 

135.       

29.3.2009

Kaniansky talent – semifinále-účasť vyučujúcich, žiakov speváckeho oddelenia  a ľudového súboru

 

 

136.       

28.3.2009

Malý Vtáčnik – okresná súťaž v Novákoch

 

 

137.       

28.3.2009

„Bojnice dance fitness 2009“

 

 

138.       

27.3.2009

Naša tvorba –výstava žiakov výtvarného odboru –vyučujúce Mgr.I.Karaková,A.Hercegová,Ing.L.Dominiková a práce z partnerskej ZUŠ Zlín,na vernisáži účin.žiaci z triedy Mgr.D.Chlpekovej

 

 

139.       

27.3.2009

Oceňovanie učiteľov- MsÚ Bojnice – program Flautové kvarteto

 

 

140.       

26.3.2009

Schneiderova Trnava – klavírna súťaž – účasť žiakov z tried S.Petákovej,  K.Ondovčinovej.

 

 

141.       

25.3.2009

 Na súťaži „V rytme swingu a bugi-woogi „v ZUŠ Kysucké Nové Mesto,  sa zúčastnili žiaci akordeónového oddelenia z tried Mgr.O.Mellu a T.Kozáka.

 

 

142.       

24.3.2009

Koncert v Dome dôchodcov v Prievidzi

 

 

143.       

22.3.2009

Kaniansky talent –časť súťaže v ľudových piesňach-účasť žiačky z triedy vyuč.J.Svitkovej

 

 

144.       

20.3.2009

Vyučujúca Bc.M.Pračková pripravila program na podujatie „Strašiškola“ v ZŠ Opatovce nad Nitrou

 

 

145.       

20.3.2009

Akordeonika – koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

 

146.       

20.3.2009

Triedny večierok – vyuč.S.Petáková

 

 

147.       

19.3.2009

Stančekova Prievidza – účasť žiakov speváckeho oddelenia/Z.Pipíšková,S.Schniererová,Mgr.M.Solárik,klav.korep.S.Petáková,

 

 

148.       

12.3.2009

Koncert k MDŽ Handlová – vyuč.Ľ.Hrdý,J.Strmenský,

 

 

149.       

12.3.2009

Koncert pre dôchodcov v Kanianke,vyuč.S.Petáková,S.Schniererová,D.Ďurčeková

 

 

150.       

  8.3.2009

Maguranka – koncert v Lehote pod Vtáčnikom

 

 

 

151.       

  8.3.2009

Akordeonika – koncert v KC Bojnice – MDŽ

 

 

 

152.       

8.3.2009

Kaniansky talent – účasť vyučujúcich a žiakov speváckeho oddelenia/B.Balážová,S.Schniererová,

 

 

153.       

  7.3.2009

Akordeonika – koncert v Lazanoch k sviatku MDŽ

 

 

 

154.       

6.3-8.3.

2009

Malý Vtáčnik - sústredenie

 

 

155.       

  2.3.2009

Tanečné sústredenie žiačok II.stupňa a sólistiek - ŠH Prievidza

 

 

 

156.       

1.3.2009

Kaniansky talent – účasť vyučujúcich a žiakov speváckeho oddelenia/B.Balážová,S.Jadroňová,Z.Pipíšková,S.Schniererová,J.Svitková,Mgr.D.Chlpeková,

 

 

157.       

Marec

Výtvarný

odbor

*Mgr. Irena Karaková vytvorila LOGO na spevácku súťaž Kaniansky Talent a  nainštalovala výstavu v Mestskej  knižnici pod názvom Zátišia s kyticou.*Práca žiačky Lucie Vrteľovej bola vybraná reprezentovať ZUŠ Bojnice do ČR.

* Žiaci výtvarného oddelenia v  predmete počítačová animácia pracujúci pod vedením Ing. Lindy Dominikovej sa zúčastnili celoslovenskej súťaže pod názvom „Pohyb“,organizovanej v  ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.

*Vyučujúca A.Hercegová nainštalovala v pobočke Nitrianske Rudno výstavu žiackych prác – Jarné prebudenie.

 

 

158.       

28.2.2009

Žiačky tanečného oddelenia  -Fitnesky sólo – účin. v Športovej hale v Prievidzi v prestávke Basketbalového zápasu

 

 

159.       

27.2.2009

Akordeonika - koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

 

 

160.       

26.2.2009

Výchovný koncert pre MŠ v Nitrianskom Rudne

 

 

 

161.       

21.2.2009

Maguranka – fašiangový sprievod a ples v Mošovciach

 

 

 

162.       

21.2.2009

Žiačky tanečného oddelenia TS Elastic vystúpili v Športovej hale v Prievidzi v prestávke Basketbalového zápasu

 

 

163.       

20.2.2009

Hudba DFS Malý Vtáčnik –koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

 

164.       

17.2.2009

Vernisáž výstavy „Môj rodný kraj“ v Zlíne/CZ/ -  projekt v spolupráci výtvarného odboru ZUŠ Bojnice a výtvarného odboru  SZUŠ Zlín.

 

 

165.       

15.2.2009

Účasť žiakov na detskej speváckej súťaži Hrdlička vo Veľkej Lehôtke

 

 

 

166.       

13.2.2009

Trio vyuč.I.Bakšová, T.Kozák a ž.L.Jakubisová uspor. koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

 

167.       

13.2.2009

Vystúpenie DFS Malý Vtáčnik v KC Bojnice na podujatí Kultúra 2008,hudobná zložka J.Strmenský

 

 

168.       

12.2.2009

Pripravili vyučujúci so žiakmi v Kanianke program  pre dôchodcov

 

 

 

169.       

10.2.2009

Nahrávka CD Laureátov súťaže Bojnická perla 2008

 

 

 

170.       

9.2.2009

Usporiadali sme IV. Ročník stretnutia mladých  huslistov pod vedením primária Moyzesovho kvarteta Stanislava Muchu

 

 

171.       

február

Výtvarný odbor : inštalovanie výstavy na MsÚ v Bojniciach–farebné čarovanie - Rozprávky, Zátišia, Bojnický zámok, 14.2. v Ms knižnici výstava „Karneval“

 

 

172.       

23.1.2009

Vyhodnotenie športovcov roka v KC Bojnice účin.žiačka Bakaiová z triedy B.Balážovej,žiačky z tanečného oddelenia z triedy J.Idrányiovej.

 

 

173.       

január

Výtvarný odbor –Výstavy –Zima v Ms knižnici Bojnice, Bojnický zámok očami detí – dolná budova ul.J.Kráľa

 

 

174.       

23.1.2009

Akordeonika koncert – Kúpele Bojnice LD Baník

 

 

 

175.       

11.1.2009

Maguranka – Novoročný koncert vo Fryštáku /CZ/

 

 

 

176.       

10.1.2009

Maguranka – koncert v Bludove/CZ/

 

 

 

177.       

6.1.2009

Akordeonika – koncert v Novákoch

 

 

 

178.       

4.1.2009

Na novoročnom Koncerte v kostole v Kanianke  účinkovala Maguranka Junior,Maguranka a Dychový orchester z Fryštáku

 

 

 

179.       

1.1.2009

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom –  Vítanie Nového Roku

 

 

 

180.       

31.12.2008

Maguranka –Kanianka –koncert

 

 

 

181.       

28.12.2008

Na koncerte v kostole v Porube účin. žiačka  L.Piešová z tr.Z.Pipíškovej

 

 

 

182.       

27.12.2008

Kvarteto zobcových fláut vystúpilo v programe na  vianočnom koncerte Rodina nám je blízka cez dieťa v Kostole sv. Martina v

Bojniciach

 

 

183.       

24.12.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom – účin. na Polnočnej omši

 

 

184.       

22.12.2008

Akordeonika – koncert pre Tlačiareň Patria v Prievidzi a v Kúpeľoch Bojnice

 

 

185.       

22.12.2008

Ľudová hudba FS Malý Vtáčnik  - 2 Vianočné koncerty

 

 

 

186.       

21.12.2008

Akordeonika – koncert v Oslanoch

 

 

 

187.       

20.12.2008

KC BojniceVianočný koncert –účasť Tanečného oddelenia

 

 

188.       

19.12.2008

Vianočné vystúpenie žiakov z triedy M.Pračkovej v ZŠ Opatovce n.Nitrou

 

 

189.       

19.12.2008

Účasť žiakov z tanečného oddelenia  vo Vianočnom projekte   D.Štrbu

 

 

 

190.       

19.12.2008

Spojený dychový orchester – vystúpenie v Športovej hale v Prievidzi

 

 

 

191.       

19.12.2008

Ľudová hudba FS Malý Vtáčnik – 2 výchovné koncerty  pre ZŠ v DK Prievidza

 

 

192.       

19.12.2008

Maguranka Prievidza – koncert

 

 

 

193.       

18.12.2008

Na koncerte v HNOS k 60.výročiu SOUP  na Hornej Nitre účinkovali –vyuč.ĽHrdý,L.Blaško.

 

 

194.       

18.-19.12.08

Spoluúčinkovala vyuč.I.Bakšová na koncerte súkromnej ZUS v Nedožeroch Brezanoch

 

 

195.       

18.12.2008

Ľudová hudba FS Malý Vtáčnik – 2 výchovné koncerty  pre ZŠ v DK Prievidza

 

 

196.       

17.12.2008

Vianočný koncert v Domove dôchodcov v Prievidzi-zúčast. Sa vyučujúci so žiakmi -vyuč.K.Ondovčinová,Bakšová,Richter,Kozák,Bakyta,Jadroňová

 

 

197.       

17.12.2008

Vyučujúci so žiakmi v Nitrianskom Rudne usporiadali spoločný vianočný  koncert v zasadačke Obecného úradu NR

 

 

 

198.       

17.12.2008

Vianočný večierok v Porube - účin.žiaci z triedy Z.Pipíškovej,A.Pösa,Ľ.Hrdého

 

 

 

199.       

16.12.2008

Vianočný koncert –Kanianka--účin. žiaci  S.Schniererovej,M.Pračkovej

,Z.Pipíškovej,S.Petákovej,D.Ďurčekovej, J.Idrányiovej a j.Klečánekovej ,A.Rázga

 

 

200.       

15.12.2008

Dom dôchodcov v Bojniciach - vianočný  program zabezpečili vyučujúce Mgr.D.Chlpeková,B.Balážová,A.Gürtlerová,M.Boháčová,Mgr.I.Karaková

 

 

201.       

14.12.2008

Akordeonika -  koncert v Malej Čause

 

 

 

202.       

14.12.2008

Pod jedličkou –vianočný koncert v Dubnici, poriada KC Bojnice v programe  žiaci z triedy D.Chlpekovej

 

 

203.       

14.12.2008

Na Vernisáži  Štefana Ballaya v kultúr.d.Dubnica- účin. žiaci z triedy D.Chlpekovej

 

 

204.       

13.12.2008

Maguranka Prievidza a Bojnice Kúpele -Vianočny koncert

 

 

 

205.       

12.12.2008

Triedny večierok vyuč.I.Bakšová a J.Králik

 

 

 

206.       

11.12.2008

Ľudová hudba FS Malý Vtáčnik - vystúpenie pre firmu ENEL Zemianske Kostoľany

 

 

207.       

11.12.2008

Triedny večierok vyuč.D.Chlpeková/DB/

 

 

208.       

11.12.2008

Vianočný koncert v Klube dôchodcov v Kanianke-účin. žiaci S.Schniererovej,M.Pračkovej,Z.Pipíškovej,S.Petákovej,D.Ďurčekovej, R.Vážan

 

 

209.       

10.12.2008

Vyučujúci so žiakmi v Nitrianskom Rudne usporiadali spoločný koncert v reštaurácii Rock

 

 

210.       

10.12.2008

MŠ Poruba –vianočný koncert –účin.žiaci z triedy Z.Pipíškovej,A.Pösa,Ľ.Hrdého

 

 

211.       

7.12.2008

Rozsvietenie vianočného stromčeka v Porube – účinkovala žiačka vyuč.Z.Pipíškovej, so spev. zborom Roveň

 

 

212.       

7.12.2008

Akordeonika – koncert v Mestskom divadle v Zlíne /CZ/ v rámci projektu „Združení orchestrú mladých“

 

 

213.       

5.12.2008

Vianočný koncert s príchodom Mikuláša - KC Bojnice

 

 

214.       

4.12.2008

Triedny večierok vyuč. Jadroňová /DB/

 

 

215.       

4.12.2008

Mikulášsky večierok v MŠ Opatovciach n.Nitrou,vyuč.Bc.M.Pračková

 

 

216.       

2.12.2008

Vyučujúci so žiakmi v Nitrianskom Rudne usporiadali spoločný koncert v/v budove ZUŠ NR/

 

 

217.       

1.12.2008

Ružomberok – festival -Deti Hummelovi –účasť vyuč.D.Chlpeková so žiakmi

 

 

218.       

30.11.2008

DH Maguranka pripravila adventný koncert v obci Turany

 

 

 

219.       

29.11.2008

DH Maguranka – koncert -  Muráň

 

 

 

220.       

29.11.2008

Vystúpenie dievčat z tanečného odboru v Šport.hale v Prievidzi.

 

 

 

221.       

28.11.2008

Akordeonika- koncert Bojnice kúpele LD Baník

 

 

 

222.       

28.11. –30.11.2008

Ľudová hudba FS Malý Vtáčnik -sústredenie na vianočný koncert/chata Bajč Bojnice/

 

 

223.       

27.11.2008

 na 0.ročník súťaže plechových dychových nástrojov v Trenčíne pripravili žiakov vyučujúci: Marián Chlpek ,Anton Pös, Andrej Rázga, klavírne korepetície Soňa Petáková