Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2017/2018 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2016/2017 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2015/2016 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2014/2015 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2013/2014 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2012/2013 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2011/2012 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2010/2011 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2009/2010 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2008/2009 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008 Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2006/2007

Z činnosti ZUŠ Bojnice

Z činnosti ZUŠ Bojnice v školskom roku 2007/2008Činnosť učiteľov a žiakov ZUŠ Bojnice
 šk.roku 2007/20081.       

31.8.2008

DH Maguranka – Krušovce-festival

2.       

31.8.2008

Akordeonika – koncert v Kocúranoch

3.       

30.8.2008

Dychový orch.Bosoranka z Lehoty pod Vtáčnikom – Oslavy v obci Kocúrany

4.       

30.8.2008

Poruba – Rock fest- vystúpenie speváčok,vyuč.Z.Pipíšková

5.       

29.8.2008

Dychové Kvinteto z Lehoty pod Vtáčnikom-účinkovanie na slávnostnej omši pri príležitosti baníckeho jarmoku v Handlovej,vyuč.M.Chlpek

6.       

29.8.2008

Zlín –14 medzinárodný Festival dychových hudieb a a folklórnych súboro Dychový orchester ZUŠ Bojnice a SZUŠ Hradište

7.       

28.8.2008

Dychová hudba Maguranka - účasť na castingu vKošiciach – Slovensko má talent

8.       

24.8.2008

Žarnovica –Zlatá prilba - Dychový orchester s Mažoretkami,

tanečné odd.vyuč.Bc.J.Klečáneková,J.Idrányiová príprava žiačok

9.       

24.8.2008

Hotel Magura Prievidza – vystúpenie Fitnesky, vyuč.Bc.J.Klečáneková

10.   

23.8.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom Oslavy SNP  v obci

11.   

22.8.2008

Akordeonika - účasť na castingu v Bratislave – Slovensko má talent

12.   

21.8.-27.8.

2008

Francúzsko – Toulouse - koncertný zájazd - Dychový orchester s mažoretkami s Považskej Bystrice

13.   

20.8.-25.8.

2008

DFS Malý Vtáčnik -  účasť na folklórnom festivale v Poľsku - Braňsk

14.   

19.8.2008

Dychový orch.Bosoranka z Lehoty pod Vtáčnikom – futbatový turnaj starostu obce

15.   

13.8.2008

Nahrávanie CD víťazov spev. súťaže Bojnická Perla 2008,vyuč.Z.Pipíšková,A.Rázga

16.   

2.8.2008

Minigolf –Prievidza-v programe pre firmu AVG vystupovala žiačka vyučujúcej Z.Pipíškovej

17.   

2.8.2008

Akordeonika – koncert v Nitr.Rudne

18.   

1.8.2008

Vernisáž KC Bojnice – žiačky z triedy vyuč.B.Balážovej

19.   

13.7.2008

Akordeonika  - koncert  Nemocnica  Bojnice

20.   

13.7.2008

Maguranka – Sliač – koncert

 

21.   

12.7.2008

DFS Malý Vtáčnik – účasť na  folklórnom festivale Detva

 

22.   

11.7.2008

Akordeonika – koncert Kúpele Bojnice

23.   

6.7.2008

Maguranka – Trstená krídlovka – festival

 

24.   

5.7.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom – Bosoranka – Oslavy 620.výročie obce.vyuč.M.Chlpek

 

25.   

5.7.2008

Akordeonika – koncert  v Lehote pod Vtáčnikom

26.   

5.7.2008

Maguranka – Lazany - koncert

27.   

4.7.-7.7.

2008

Poľsko – Zator –družobná návšteva z mesta Bojnice – účasť žiačok z triedy vyuč.B.Balážovej, a vyučujúci T.Kozák

28.   

29.6.2008

Maguranka – Nedanovce - festival

29.   

28.6.2008

Maguranka –Bojnice Kúpele - koncert

30.   

27.6.2008

DFS Malý Vtáčnik – Hornonitrianske slávnosti – Lesopark Prievidza

 

31.   

26.6.2008

Program v KC Bojnice – Slávnostná rozlúčka s p. riaditeľkou ZŠ -  účin. Flautové kvarteto, žiak J.Jakubis-z triedy Mgr.O.Mellu

32.   

26.6.2008

DFS Malý Vtáčnik – Ukončenie roka na námestí v Prievidzi – CVČ

 

33.   

22.6.2008

FS Malý Vtáčnik -Folklórny festival  Myjava 2008

 

34.   

22.6.2008

Maguranka – Kanianka – koncert -uvedenie nového CD

35.   

21.6.2008

Tanečný odbor – účasť na Pohárovej súťaži vo Fitness v Trenčíne, vyuč.Bc.J.Klečaneková,

J.Idrányiová

36.   

21.6.2008

DFS Malý Vtáčnik – Kuninske Dni -  CZ

 

37.   

21.6.2008

Maguranka – Považská Bystrica - prehliadka

38.   

20.6.2008

DFS Malý Vtáčnik – výchovný koncert v Prievidzi

 

39.   

19.6.2008

Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ v Kanianke

 

40.   

15.6.-17.6.

2008

Družobná návšteva – v ZUŠ ZLÍN /CZ/

41.   

14.6.2008

Maguranka –Valaská - festival

42.   

13.6.2008

DFS Malý Vtáčnik – účasť na vystúpení v Elektrárňach Nováky

43.   

13.6.2008

Celoslovenská akordeónová súťaž v Rajeckých Tepliciach – vyuč.Mgr.O.Mello,Ľ.Hrdý,D.Matlová,T.Kozák

 

44.   

12.6.-13.6.

2008

Celoslovenská súťaž v komornej gitarovej hre - Handlovské gitary,účasť vyuč.I.Bakšová,J.Králik

 

45.   

12.6.2008

Triedny večierok  zást.J.Vidová,vyuč.k.Ondovčinová,Ľ.Hrdý -Bojnice – ul J.Kráľa

 

46.   

12.6.2008

Žiaci vyuč.M.Pračkovej vystupovali v programe pre MŠ Bojnice

 

47.   

11.6.2008

Talentárium tanca v KC Bojnice –vyuč.J.Idrányiová,Bc.J.Klečáneková

 

48.   

10.6.2008

Absolventský recitál M.Súkeník gitara–vyuč.J.Králik,L.Balážová klarinet –riad.J.Baláž ,Kúpele Bojnice

49.   

8.6.2008

Akordeonika +Baby+Profi  koncert ku 10.výročiu založenia súboru, KC Bojnice

 

50.   

8.6.2008

Maguranka – Nedožery Brezany - koncert

51.   

máj

Vo výtvarnej súťaži „Energia bez hraníc“ 2008 - zo školského do regionálneho kola postúpili:

Lenka Baranová, Dana Mačuhová, Lucia Vrtelová, Šarlota Hurtečáková, Šarlota Gunišová, Martina Bátorová žiaci vyuč. .Mgr.I.Karakovej

52.   

máj

výtvarný odbor :Súťaž Ševt -Grafický návrh obálky žiackej knižky 9. ročník – zo školského kola postúpili do celoslovenského žiačky vyuč.Mgr.I.Karakovej :Radka Šutová, Sára Vestenická, Lenka Baranová

53.   

31.5.2008

Tanečný odbor – účasť na Majstrovstvách Slovenska vo Fitnessdetí v Bratislave,Bc.J.Klečáneková

 

54.   

31.5.2008

Maguranka Bojnice – kúpele koncert

55.   

30.5. - 1.6.

2008

LDO – účasť na  celoslovenskom festivale v umeleckom prednese poézie a prózy“ Prednášam teda som“ v  Kremnici ,bronzové pásmo získala Dominika Šovčíková,vyuč.Bc.K.Súkeníková

56.   

30.5.2008

Muzikál Záhadný sen - KC Bojnice

 

57.   

30.5.2008

Tanečný odbor - vystúpenie na Okresnej prehliadke v Handlovej, vyuč.Bc.J.Klečáneková, J.Idrányiová

58.   

30.5.2008

Triedny večierok – vyuč.M.Hlavačka.

59.   

30.5.-4.5.08

Návšteva družobného mesta v Nemecku – Bad Krozingen,vyuč.D.Ďurčeková,H.Nechalová

60.   

29.5.2008

Triedny večierok – vyuč. J.Blašková, S.Gondová,H.Nechalová

 

61.   

28.5.2008

Galaprogram tanečného odboru v KC Bojnice,vyuč.Bc.J.Klečaneková,J.Idrányiová

 

62.   

27.5.2008

Deň otvorených dverí

63.   

26.-29..5 08

LDO – účasť na celoslovenskej  prehliadke detskej dramatickej tvorivosti - Zlatá     
priadka, vyuč.Bc.K.Súkeníková

64.   

23.5.2008

Usporiadali sme klavírny festival „Piano v modernom rytme 2008“

 

65.   

23.5.2008

Vernisáž výstavy – Kreativita priestoru v KC Bojnice účinkovali vyuč.I.Bakšová, T.Kozák, žiačka L.Jakubisová

66.   

22.5.2008

Vernisáž v  galérii Velvet – účasť v programe vyuč.I.Bakšová, T.Kozák, žiačka L.Jakubisová

 

67.   

22.5.-25.5. 2008

FS Malý Vtáčnik Folklórny festival Praha srdce národu,vyuč.J.Strmenský

68.   

21.5.2008

Triedny večierok – vyuč.S.Schniererová,Kanianka

 

69.   

21.5.2008

Triedny večierok – B.Korec,Ľ.Pavelka

 

70.   

19.5.2008

Žiaci vyuč.M.Pračkovej vystúpili pri príležitosti Dňa matiek v KD Kanianka

71.   

17.5.2008

Ľudový súbor -Deň rodiny – Bojnice,

vyuč.J.Strmenský,M.Boháčová,

 

72.   

16.5.2008

FS Malý Vtáčnik -Mestské dni – námestie Prievidza, vyuč.J.Strmenský

 

73.   

15.5.2008

Partizánske- Krajský festival komornej hry dychových nástrojov – účasť komorných zoskupení z tried -riad. J.Baláža, A.Pösa,M.Chlpeka,H.Nechalovej

 

74.   

15.5.2008

Slávik – krajská súťaž v Trenčíne – účasť žiakov z tr.B.Balážovej,J.Svitkovej

75.   

15.5.2008

Rajec –Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež -účasť L. Balážová-získala 2.miesto v II.Kategórii. z tr.riad. J.Baláža, klavírne korepetície vyuč.K.Ondovčinová

 

76.   

14.5.2008

Absolventský koncert žiakov v Nitrianskom Rudne ,OÚ.

 

77.   

11.5.2008

Deň matiek – KD Opatovce,v programe účin.žiaci vyučujúcej M.Pračkovej,Ľ.Hrdého.

 

78.   

11.5.2008

Deň matiek – KD Lazany – žiaci MŠ vyuč.Z.Pipíšková

 

79.   

11.5.2008

Deň matiek – Nitrianske Rudno ,vyuč,Matlová, Blaško

80.   

10.5.2008

Usporiadali  sme : „Bojnická perla“ – prehliadka žiakov ZUŠ v populárnom speve

 

81.   

9.5.2008

Muzikál Záhadný sen – DK Prievidza 9.00 h,.10.30 h; pre žiakov ZŠ Prievidza/P.J.Šafárika,S.Chalupku III./

 

82.   

9.5.2008

Akordeonika – koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

83.   

7.5.2008

Spevácka súťaž vo Vrútkach,vyuč.S.Schniererová,Z.Pipíšková,klav.korep.S.Petáková

N.Jacková-zlaté pásmo – vyuč.Z.Pipíšková,M.Pösová – diplom za účasť vyuč.S.Schniererová.

 

84.   

7.5.2008

Deň matiek – MsÚ Nitrianske Rudno,vyučujúci v N.Rudne/spoločný triedny večierok/

 

85.   

7.5.2008

Deň matiek  -  vystúpenie v Domove dôchodcov v Bojniciach,vyuč.Mgr.D.Chlpeková,B.Balážová,Bc.K.Súkeníková,Mgr.I.Karaková,Boháčová

 

86.   

7.5.2008

Deň matiek  -  vystúpenie v Materskej škôlke v Bojniciach,vyuč.M. Pračková

 

87.   

6.5.2008

Absolventský koncert – Bojnice- Svadobná sieň MsÚ Bojnice

 

88.   

3.5.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom- účin. oslavy 100 rokov od založenia Hasického zboru v obci

89.   

3.5.2008

Žiaci tanečného odboru vystúpili v Športovej hale v Prievidzi na Majstrovstvách Slovenska v Modernej gymnastike,vyuč.Bc.J.Klečáneková,J.Idrányiová

90.   

2.5.2008

Absolventský koncert – Bojnice –ul.J.Kráľa

91.   

2.5.-.4.5.08

Maguranka –účasť na Majstrovsvách Európy dychových orchestrov v Holandsku – Enschede  ocenenie 2.miesto v triede Profesionálov

 

92.   

1.5.2008

Spojený dychový orchester ZUŠ  s Mažoretkami Trend z Prievidze účinkoval  s Dych. orchestrom zo Švajčiarska na koncerte pred KC Bojnice

 

93.   

1.5.2005

Spojený dychový orchester ZUŠ s Mažoretkami Trend z Prievidze účinkoval na Medzištátnom futbalovom zápase v Kanianke

94.   

1.5.2008

Akordeonika – koncert v Banskej Bystrici

 

95.   

máj

V súťaži „Energia bez hraníc“ v roku 2007 žiaci našej školy v regionálnom kole získali 2.miesto a v celoslovenskom kole na 6.mieste.

96.   

máj

Výtvarný odbor – Výstavy:Mestská knižnica-Krajina,ul.J.Kráľa –Strašidlá,výroba pohľadníc ku Dňu matiek;maľovanie na tvár,fotenie – tanečná súťaž Bojnice Fitness dance 2008

 

97.   

30.4-2.5.08

Detský hudobný festival  J.Cikkera v Banskej Bystrici – akordeón sólo a komorné zoskupenia, účasť so žiakmi vyuč. Mgr.O.Mello

 

98.   

30.4.2008

Maguranka junior-koncert v Kanianke  na slávnosti Stavanie mája

 

99.   

30.4.2008

Malý Vtáčnik - Stavanie mája - námestie Prievidza

 

100.           

30.4.2008

Maguranka junior-koncert v Porube  na slávnosti Stavanie mája

 

101.           

30.4.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom – Stavanie mája v obci

102.           

27.4.2008

Maguranka – Zlín /CZ/- koncert v miestnom divadle

 

103.           

26.4.2008

Detská ľudová hudba z Malého Vtáčnika sa zúčastnila na Krajskej  súťaži v Zemianskych Kostoľanoch

104.           

25.4.2008

Spojený dychový orchester ZUŠ Bojnice účinkuje na otvorení Galérie v Hornonitriansko osvetovom stredisku v Prievidzi

105.           

25.4.-26.4.

2008

Usporiadali sme tanečný festival „Bojnice dance fitness 2008“ – tanečné choreografie a fitness.

 

106.           

24.4.2008

Prehliadka dychového oddelenia ZUŠ Bojnice v priestoroch časť Dubnica , účasť žiakov aj z detašovaných pracovísk z Kanianky, Nitrianskeho Rudna a Lehoty pod Vtáčnikom.

 

107.           

23.4.2008

Na Speváckej súťaži Slávik v CVČ Prievidza –získali : 1.miesto Michal Cvíčela, a 1.miesto Romana Líšková žiaci  z triedy Jany Svitkovej 

108.           

23.4.2008

Usporiadalo Kultúrne centrum v Bojniciach koncert pod názvom Tri oriešky pre Richarda Rikkona. S vynikajúcim klaviristom spoluúčinkovali : žiaci Lenka Balážová klarinet -z triedy riad.J.Baláža, Diana Schniererová spev -vyuč.Z.Pipíšková a súrodenci Juraj, Katarína a Veronika Korcoví akordeón - vyuč.Mgr.O.Mello

 

109.           

20.4.2008

Krajský festival mládežníckych hudieb v Bánove - vyuč.M.Chlpek

 

110.           

19.4.2008

Súťaž sólistiek vo Fitess v Poprade – účasť žiačok tanečného odboru pod vedením Bc. Jany Klečánekovej

 

111.           

18.4.2008

Krajské kolo detskej dramatickej tvorivosti “Rozprávkové javisko 2008“ v Púchove účasť žiaci LDO-pod vedením  vyuč.Bc.K.Súkeníkovej

 

112.           

18.4.2008

Účasť gitaristov v Handlovej na nesúťažnej prehliadke

 

113.           

18.4.2008

Akordeonika - koncert v Kúpeľoch Bojnice,KD Mier

 

114.           

18.4.2008

Triedny večierok  - vyučujúca B.Balážová,M,Boháčová

 

115.           

17.4.2008

Triedny večierok – S.Jadroňová

 

116.           

16.4.2008

Triedny večierok – Poruba vyuč.Ľ.Hrdý,Z.Pipíšková,A.Pös

 

117.           

16.4.2008

Účasť na súťaži „Nitrianska Lutna“ –klarinetové dueto Lenka Balážová a Marek Chlpek  z triedy riad.J.Baláža,  Renáta Dominiková a Lenka Grešnerová žiačky z klavírnej triedy Mgr.D.Chlpekovej

118.           

13.4.2008

Kaniansky talent –spevácka súťaž v Kanianke – účasť žiačok Pršová a D.Schniererová vyuč.Z.Pipíšková  aj ako členka poroty.Táto súťaž bude prebiehať opakovane v termínoch – 20.4 a 27.4.

119.           

13.4.2008

Studnička 2008 v Novákoch –súťaž detskej populárnej piesne úč.žiaci D.Dragulová,R.Kúdelka-vyuč.B.Balážovej, N.Píšová –vyuč.Z.Pipíškovej,

 

120.           

12.4.2008

Tanečný odbor súťaž vo Zvolene – Zvolenské pódium – vyuč.Bc.J.Klečáneková,J.Idrányiová

 

121.           

12.4.2008

Maguranka – Bojnice Kúpele - koncert

 

122.           

11.4.2008

Detská ľudová hudba z Malého Vtáčnika sa zúčastnila na okresnej  súťaži v Prievidzi

 

123.           

10.4.2008

Triedny večierok – vyuč.M.Boháčová

 

124.           

10.4.2008

Celoslovenská klavírna súťaž v Trnave účasť vyuč.Mgr.D.Chlpeková

 

125.           

5.4.2008

Maguranka – nahrávka pre televíznu reláciu Akcentparáda v Gbeloch /TV Nautik/

 

126.           

4.4.2008

Dychový orchester z Lehoty pod Vtáčnikom –slávnosť Kladenie vencov v obci,vyuč.M.Chlpek

 

127.           

4.4.2008

Naša tvorba –výstava výtvarných prác v KC Bojnice – vyuč.Mgr.I.Karaková,Mgr.art.L.Boliešiková

 

128.           

3.4.2008

Triedny večierok – vyuč.S.Petáková

 

129.           

1.4.2008

Spoločný triedny večierok – Nitrianske Rudno

 

130.           

30.3.2008

Maratón Aerobiku v Športovej hale –vyuč.Bc.J.Klečáneková

 

131.           

29.3.2008

Žiačky Silvia Pipíšková a Martina Hianiková z LDO moderovali súťažné predstavenia
venované detskému publiku v priestoroch Hotela Vyšehrad v Nitrianskom Pravne,vyuč.Bc.K.Súkeníková

132.           

28.3.-29.3.

2008

na 9.ročníku festivalu zábavného divadla"Divadelná Jar Jána Roháča" v Nitrianskom Pravne, žiačka LDO Eva Cibulková získala Cenu poroty za sólový herecký výkon,vyuč.Bc.K.Súkeníková

133.           

28.3.2008

FS –Malý Vtáčnik – vystúpenie -Združená stredná škola Kalinčiaka Prievidza vyuč.J.Strmenský

 

134.           

28.3.2008

Deň učiteľov – Slávnostné ocenenie pedagógov MsÚ Bojnice – účinkovalo Kvarteto zobcových fláut

135.           

19.3.2008

Predstavenie muzikálu Záhadný sen v KaSS Prievidza pre Základné školy v Prievidzi

 

136.           

19.3.2008

Nitrianske Rudno –  spoločný triedny večierok

 

137.           

18.3.2008

Triedny večierok –vyuč.D.Ďurčeková,Z.Pipíšková-Kanianka

 

138.           

16.3.2008

FS –Malý Vtáčnik – vystúpenie v Kine Baník Prievidza, vyuč.J.Strmenský

 

139.           

15.3.2008

Maguranka – koncert   -  Bojnice Kúpele

 

140.           

13.3.2008

Účasť na speváckej súťaži – Stančekova Prievidza

 

141.           

12.3.2008

Účasť na regionálnej prehliadke dramatickej tvorivosti“Rozprávkové javisko 2008“-KC Nováky-žiaci LDO-pod vedením  vyuč.Bc.K.Súkeníkovej uviedli rozpr.Princezná na hrášku a sólo výstupE.Cibulková-Rozprávka o neobyčajnom učiteľovi

142.           

12.3.2008

Klavírna súťaž v Trenčíne – účasť žiakov z tried vyuč.Mgr.D.Chlpekovej,S.Petákovej,K.Ondovčinovej

 

143.           

12.3.2008

Triedny večierok –vyuč.D.Ďurčeková,Z.Pipíšková,M.Bakyta- Bojnice -hlavná budova

 

144.           

8.3.2008

Seminár aerobiku v Nitre, školenie pre rozhodcov pre detské súťaže –účasť  vyuč.Bc.J.Klečáneková

145.           

7.3.-9.3.08

FS Malý Vtáčnik  - pracovné sústredenie- Bojnice Chata Bajč

 

146.           

7.3.-9.3.08

Akordeonika –nahrávanie CD nosiča -  Mgr.O.Mello,Ľ.HrdýI.Bakšová,T.Kozák

 

147.           

7.3.2008

FS Malý Vtáčnik -vystupoval v programe ku sviatku MDŽ ,KC Bojnice

 

148.           

2.3.2008

Na vystúpení pre dôchodcov v Nitrianskom Rudne účink.  žiaci vyuč.D.Matlovej  a L.Blašku

 

149.           

29.2.2008

FS Malý Vtáčnik -účasť v programe na Vyhodnotení najlepších v kultúre za rok 2007 ,KC Bojnice

150.           

27.2. - 3.3.

2008

Maguranček – zájazd do Francúzska – účasť na medzinárodnom karnevale v meste Albi.

151.           

26.2.2008

Výchovný koncert pre Materskú školu v Nitrianskom Rudne - účinkovali žiaci vyučujúcich J.Blaškovej, L.Blašku, Ž.Šokovej,E.Hudecovej,J.Svitkovej,D.Matlovej,

J.Strmenského.

152.           

22.2.2008

V Galaprograme pri príležitosti 895.výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach v KC Bojnice účin. Dychové kvinteto pod vedením A.Pösa,klarinetové duo – M.Chlpek, a žiačka L.Balážová z triedy riad.J.Baláža,spevácky duet M.Bakyta a V. Antalová.Na vernisáži usporiadanej pred galaprogramom účinkovali žiačky M.Barninová a S.Pračková z triedy Mgr.D.Chlpekovej

153.           

16.2.2008

Účasť na Dni otvorených dverí na súkr.Konzervatóriu vo Zvolene vyuč.B.Balážová

 

154.           

15.2.2008

Akordeonika - účinkovanie v programe pre Prvú Stavebnú sporiteľňu v Trenčíne

 

155.           

15.2.2008

Muzikál - Záhadný sen 2.predstavenia v KC Bojnice -pre ZŠ Bojnice, Opatovce, Nitr.Rudno a S.Chalupka I. Prievidza  

156.           

14.2.2008

Maguranka - koncert v Hodoníne s DH Večerka

 

157.           

14.2.2008

Výchovný koncert MŠ Poruba – vyuč.Ľ.Hrdý,Z.Pipíšková,A.Pös

158.           

11.2.2008

3.ročník Stretnutia mladých huslistov,pod vedením Stanislava Muchu – primária Moyzesovho Kvarteta

159.           

10.2.2008

Uvedenie CD Muzikálu Záhadný sen – hosť Richard Rikkon populárny klavírista,  Kultúrne centrum Bojnice

160.           

9.2.2008

Maguranka – koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

161.           

8.2.2008

FS Malý Vtáčnik -účinkovanie v programe na Vyhlásení športovcov roka v KaSS v Prievidzi

 

162.           

8.2.2008

Akordeonika - koncert Kúpele Bojnice

 

163.           

5.2.2008

na Vernisáži výstavy amat.fotografií pocta O.Hogenovi v KC Bojnice účinkovali žiaci  Literárno dramatického odboru vyuč.Bc.K.Súkeníková a žiačky klavírneho odd.z triedy Mgr. D.Chlpekovej

 

164.           

5.2.2008

Maguranka – koncert v Trenčianskych Tepliciach,

 

165.           

3.2.2008

Hrdlička- finále 12.ročníka detskej speváckej súťaže populárnej piesne v DK Veľká Lehôtka –účasť žiakov z tried vyučujúcich B.Balážovej,J Svitkovej,Z.Pipíškovej,M.Chlpeka

 

166.           

2.2.2008

Fašiangy v Lehote pod Vtáčnikom – účinkoval dychový súbor Bosoranka vyuč. M.Chlpek

 

167.           

2.2.2008

Maguranka – fašiangový sprievod a Ples v Mošovciach

 

168.           

2.2.2008

Spievala mi stará mať – KC Bojnice – Literárno dramatický odbor účinkovanie  v programe- Bc.K.Súkeníková, účasť vyučujúcej Mgr.D.Chlpekovej v porote.

 

169.           

18.1.2008

Akordeonika - koncert v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti založenia Poľského konzulátu

170.           

18.1.2008

Folkórny súbor- Malý Vtáčnik  - koncert v Kúpeľoch Bojnice

 

171.           

12.1.2008

Maguranka – Bludov/CZ/  - ples

 

172.           

3.1.2008

Maguranka –Bojnice kúpele – koncert

 

173.           

31.12.2007

Maguranček - koncert v Kanianke Ukončenie roku 2007

 

174.           

25.12.2007

Akordeonika -koncert kúpele Mier

 

175.           

21.-22.12.07

Malý Vtáčnik – program k 30. výročiu folklórneho súboru

 

176.           

21.12.2007

Vianočná besiedka v ZŠ Opatovce -  vyuč.M.Pračková

 

177.           

20.12.2007

Predvianočné stretnutie občanov v MsKS Bojnice –úč. žiačky z tr.Mgr.D.Chlpekovej, a Akordeónové trio z tr. Mgr.O.Mellu

178.           

20.-19.12.07

Malý Vtáčnik – 2 výchovné koncerty - Kultúrny dom Prievidza

 

179.           

19.12.2007

Vianočný koncert – na  MsÚ v Nitrianskom Rudne

 

180.           

19.12.2007

Vianočný koncert  v Kanianke

181.           

18.12.2007

Triedna besiedka – vyuč. Bc.K.Súkeníková

182.           

17.12.2007

Vianočný koncert – Dom dôchodcov Bojnice vystúpili žiaci z tried Mgr. Daniely Chlpekovej, Beaty Balážovej, Márii Boháčovej, Bc. Kataríny Súkeníkovej

 

183.           

15.12.2007

Maguranka- koncert - Hontianske Nemce

 

184.           

14.12.2007

Malý Vtáčnik – koncert Kúpele Bojnice

 

185.           

14.12.2007

Triedny večierok - vyuč.Mgr.D.Chlpeková

186.           

14.12.2007

Maguranka – koncert koledy-Košťany nad Turcom

187.           

13.12.2007

Vianočný koncert - ul.J.Kráľa /sólisti/

188.           

12.12.2007

Malý Vtáčnik – vystúpenie pre tlačiareň Patria

189.           

12.12.2007

Triedny večierok v Kanianke vyučujúce M.Pračková, Z.Pipíšková,D.Ďurčeková,S.Schniererová

190.           

12.12.2007

Prezentácia básnickej zbierky p.Hofmanovej v Ms knižnici Bojnice - účinkovali - vyučujúca Ida Bakšová violončelo , žiačky Lucia Jakubisová flauta a Lucia Gatialová akordeón

191.           

12.12.2007

Slávnostné otvorenie Policajnej stanice v Bojniciach –účin. vyučujúci Ľ.Hrdý, J.Strmenský

192.           

11.12.2007

Triedny večierok- vyuč. I.Bakšová, J.Králik

193.           

11.12.2007

Vianočný koncert - Nitrianske Rudno-Bistro Rock

194.           

10.12.2007

Na Koncerte skladateľov Akadémie Umení v B.Bystrici účinkovala žiačka Lenka Balážová,

predviedla Koncert pre klarinet a klavír- autor J.Baláž, klav. doprovod vyuč.K.Ondovčinová

195.           

9.12.2007

Muzikál - Záhadný sen,   15.00 h 1.premiéra,18.00 h 2.Premiéra

196.           

9.12.2007

Triedny večierok – Kanianka –vyuč.Z.Pipíšková

197.           

8.12.2007

Tanečné oddelenie -Súťaž vo Fitness v Nitre

198.           

7.12.2007

 Beniakove Chynorany -regionálna prehliadka v umeleckom prednese poézie – účasť žiaci  Literárno dramatického oddelenia pod vedením Bc. Kataríny Súkeníkovej

199.           

7.12.2007

Dychové kvinteto z Lehoty p.Vtáčnikom účinkovalo na slávnostnom raute žiakov Hotelovej akadémie v Prievidzi.

200.           

7.12.2007

Výtvarný odbor vyuč.Mgr.I.Karaková nainštalovala výstavy Madona sdieťaťom,Keramické a maľované betlehemy.

201.           

6.12.2007

Mikulášsky koncert – súbory,  Veľká sála MsKS Bojnice

202.           

6.12.2007

Mikulášske posedenie –Materská škôlka Lazany

203.           

4.12.2007

Celoslovenská Klarinetová súťaž v Žiline – účasť žiakov a vyuč.dychového oddelenia- riad.J.Baláž,vyuč.M.Hlavačka

204.           

30.11.2007

Dychový orchester DOM z Lehoty pod Vtáčnikom-účikoval na Otvorení hádzanárskeho ihriska v obci.

205.           

23.11.2007

Dychové kvinteto pod vedením Mariána Chlpeka účinkovalo v Handlovej na MsÚ

206.           

23.-25.11.07

Malý Vtáčnik - sústredenie

207.           

18.11.2007

Maguranka- Černová -koncert

208.           

18.11.2007

Spevácka súťaž “Tulipstar“ v Martine - účasť žiačky z tried vyučujúcich B.Balážovej,S.SchniererovejZ.Pipíškovej,

209.           

17.11.2007

Na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade sa zúčastnila Akordeonika Profi - pod vedením vyuč.Mgr.O.Mellu

210.           

17.11.2007

Maguranka- Bojnice kúpele-koncert

211.           

13.11.2007

Na podujatí  v Hornonitrianskom osvetovom stredisku v Prievidzi  účinkovali žiačky z triedy vyuč.B.Balážovej a Mgr.D.Chlpekovej

212.           

10.11.2007

Maguranka –Martin -  koncert

213.           

9. 11. 2007

 Literárno dramatické oddelenie - Sárová Bystrica – krajská súťaž mladých moderátorov

214.           

7.11.2007

Výchovný koncert pre MŠ v Bojniciach

215.           

27.10.2007

Žiaci zo speváckeho oddelenia sa zúčastnili na konkurze na Súťaž „Hrdlička“

216.           

25.10.2007

Vyuč.Ľ.Hrdý –vystúpenie v ZŠ Opatovce v programe pre dôchodcov

217.           

24.10.2007

Koncert v rámci mesiaca úcty k starším v Spojenom zariadení-Dom dôchodcov a Detský domov v Bojniciach pripravili vyučujúce – Mgr.D. Chlpeková,B.Balážová,M.Boháčová,B.c.K.Súkeniková a Mgr.I.Karaková pripravila so žiakmi darčeky pre dôchodcov a deti.

218.           

20.10.2007

Akordeonika- koncert v Opatovciach – program pre dôchodcov.

219.           

20.10.2007

Dychový orchester DOM z Lehoty p.Vtáčnikom – Oslavy vzniku obce, časť malá Lehota

220.           

19.10.2007

Flautové kvarteto vystupovalo v Programe pre dôchodcov v MsKS Bojnice

221.           

17.10.2007

Vystúpenie v ZŠ Bojnice/triedne združenie/ –žiak z triedy vyuč. M.Boháčovej

222.           

17.10.2007

Literárno dramatické oddelenie -Timravina studnička – regionálna prehliadka v umeleckom prednese prózy, vyuč.Bc.K.Súkeniková

223.           

14.10.2007

Akordeonika - koncert pre Klub dôchodcov  v Ostraticiach

224.           

14.10.2007

  Ľudová hudba -účinkovala v  programe Našim starkým v  MsKS Bojnice časť Dubnica –pod vedením vyuč. M.Boháčovej.

225.           

14.10.2007

V programe pre dôchodcov na obecnom úrade v Nitrianskom rudne vystupovali žiačky zo speváckej  triedy J.Svitkovej

226.           

12.10.2007

Vystúpenie na ZŠ III-S.Chalupku-imatrikul. pre 1.-4.roč. – žiaci z tanečného odboru ,vyuč. Bc.J.Klečáneková

227.           

12.10.2007

Vo vyhodnotení 8.ročníka celoslovenskej súťaže o najlepší grafický návrh obálky žiackej knižky,poriadanej spoločnosťou ŠEVT,a.s.,- Nicoleta Sokolíková získala 2.víťazné miesto-vyuč. Mgr.I.Karaková,Ostatné zaslané práce boli zaradené medzi 18.finalistov zo 450 zúčastnených-návrh Sary Vestenickej z triedy Mgr.I.Karakovej v Bojniciach a Nikoly Šovcovej z pobočky v Nitrianskom Rudne vyuč. R.Javorčeková

228.           

7.10.2007

Maguranka – Bojnice -  koncert v Zámockej priekope

229.           

6.10.2007

Stretnutie občanov partnerských miest v MsKS Bojnice -vo večernom programe účinkovali: p.riad.J.Baláž s J.Heckelom z Badkrozingenu, Akordeónové trio z tr.Mgr.O.Mellu, Flautové kvarteto z tr. H.Nechalovej.

230.           

6.10.2007

Stretnutie občanov z partnerských miest v MsKS Bojnice - pri podpise európskeho dokumentu vystupovali žiaci z akordeónovej triedy Mgr.O.Mellu

231.           

6.10.2007

Maguranka – Bojnice kúpele - koncert

232.           

5.10.2007

Maguranka – Mošovce - koncert

233.           

5.10.2007

 Na vernisáži Prizma 2007 v MsKS Bojnice- účinkoval žiak z gitarovej triedy J.Králika a žiaci z LDO vyuč.Bc.K.Súkeniková

234.           

5.10.2007

Tanečný odbor – Súťaž vo fitness detí v Žiline

235.           

5.10.2007

Stretnutie občanov  z partnerských miest v MsKS Bojnice - programe účinkovali vyuč. J. Strmenský, Ľ.Hrdý

236.           

október

Výstavu výtvarných prác v Mestskej knižnici Bojnice na tému „Jeseň“ inštalovala vyučujúca Mgr.I.Karaková

237.           

29.9.2007

Maguranka – Teplička n.Váhom- koncert

238.           

29.9.2007

Tanečný odbor – Súťaž vo Fitness detí v Poprade

239.           

29.9.2007

Maguranka -Martin -koncert

240.           

27.9.2007

Literárno dramatické oddelenie- Babie leto s umením - vystúpenie v programe multižánrového festivalu námestie  Prievidza, vyuč.Bc.K.Súkeniková

241.           

27.9.2007

Folklórny súbor Malý Vtáčnik – vystúpenie pre Region.kultúrne centrum v Prievidzi

242.

17.9.-24.9.

Akordeonika- koncertný zájazd v Chorvátsku

243.

15.9-16.9.07

Spojený dychový orchester ZUŠ Bojnice v spolupráci s dych.orch. zo Súkromnej ZUŠ v Hradišti –sa zúčastnil v Trenčíne  celoslovenského  Festivalu s medzinárodnou účasťou-„Pádivého Trenčín“

244.

13.9.2007

Dychové kvinteto učiteľov - Zámok Bojnice, krst knihy M.Krčíka

245.

8.9.07

Maguranka Bojnice koncert

246.

7.9.2007

Vernisáž výstavy- Deň duševného zdravia v MsKs Bojnice – účinkovalo akordeónové trio z triedy vyuč.Mgr.O.Mellu

247.

7.9.2007

Folklórny súbor Malý Vtáčnik - Banícky jarmok  Prievidza

248.

5.9.2007

Folklórny súbor Malý Vtáčnik-HBP na Púšti

249

1.9.2007

Folklórny súbor Malý Vtáčnik -Deň ústavy –oslavy v Prievidzi