Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr.art. Jozef Baláž B Riaditeľ
Triedny učiteľ: Baláž
Foto Mgr.art. Marek Bakyta BM Zástupca
Triedny učiteľ: Bakyta
bakytam@gmail.com
Foto Henrieta Nechalová NE Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Nechalová
Foto Beáta Balážová BA Triedna učiteľka: Balážová
Foto Bc. Lenka Balážová Triedna učiteľka: Balážová Lenka
Foto Miroslav Barta, DiS.art. Triedny učiteľ: Barta
 
 
Veronika Belancová Triedna učiteľka: Belancová
vejabelancova@gmail.com
Foto Dušan Beňadik, DiS.art. Triedny učiteľ: Beňadik
 
 
Martin Beseda Triedny učiteľ: Beseda
martinbeseda3@gmail.com
Foto Mgr. Andrea Blahová Triedna učiteľka: Blahová
Foto Mária Boháčová, DiS.art. BO Triedna učiteľka: Boháčová
Foto Mgr. Peter Čertík Triedny učiteľ: Čertík
Foto Soňa Gondová GO Triedna učiteľka: Gondová
Foto Zuzana Hepnerová Triedna učiteľka: Hepnerová
43levica@azet.sk
 
 
Jana Heráková Triedna učiteľka: Heráková MŠ Bojnice
Triedna učiteľka: Heráková ZŠ Bojnice
Triedna učiteľka: Heráková ZŠ Opatovce
janaherakovanp@gmail.com
Foto Alena Hercegová, DiS. HE Triedna učiteľka: Hercegová
Foto Ľuboš Hrdý, DiS.art. HR Triedny učiteľ: Hrdý
Foto Eleonóra Hudecová HU Triedna učiteľka: Hudecová
Foto Marián Chlpek CH Triedny učiteľ: Chlpek
Foto Mgr. Daniela Chlpeková CHL Triedna učiteľka: Chlpeková
Foto Silvia Jadroňová JA Triedna učiteľka: Jadroňová
Foto Mgr. Dana Jurkovič Triedna učiteľka: Jurkovič
Foto Mgr.art. František Kadera Triedny učiteľ: Kadera
frantisek.kadera@gmail.com
Foto Mgr. Irena Karaková KA Triedna učiteľka: Karaková
Foto Bc. Jana Klečaneková KL Triedna učiteľka: Klečáneková
Foto PaedDr. Tomáš Kozák KT Triedny učiteľ: Kozák
 
 
Mgr. Iva Leporisová Učiteľ
 
 
Henrieta Lipovská Triedna učiteľka: Lipovská
Triedna učiteľka: Lipovská MŠ Kanianka
lipovskah.hl@gmail.com
Foto Zuzana Matulayová, DiS.art. Triedny učiteľ: Matulayová
Foto Mgr. Oto Mello ME Triedny učiteľ: Mello
Foto Mgr.art. Stanislav Mokrý Triedny učiteľ: Mokrý
Foto Ida Nikmonová, DiS.art. BK Triedna učiteľka: Nikmonová
Foto Katarína Ondovčinová, DiS.art. ON Triedna učiteľka: Ondovčinová
 
 
Peter Pisár Triedny učiteľ: Pisár
pisocico@gmail.com
Foto Anton Pös P Triedny učiteľ: Pos
Foto Andrej Rázga RA Triedny učiteľ: Rázga
Foto Zdenka Rázgová PI Triedna učiteľka: Rázgová
Foto Silvia Schniererová SCH Triedna učiteľka: Schniererová
Foto Mgr.art. Ján Strmenský ST Triedny učiteľ: Strmenský
Foto Jana Svitková SV Triedna učiteľka: Svitková
Foto Bc. Dárius Štrba Triedny učiteľ: Štrba
Foto Bc. Tatiana Tonhajzerová Triedna učiteľka: Tonhajzerová
Foto Mgr. Olena Turas Triedna učiteľka: Turas
Foto Bc. Štefan Vida Triedny učiteľ: Vida Š.
Foto Jana Vidová VI Triedna učiteľka: Vidová
Foto Mgr. Kristína Vrecková KV Triedna učiteľka: Vrecková

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018