Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
A TANEČNÝ ODBOR
A VÝTVARNÝ ODBOR
Cirkevná a chrámová hudba CAC
Dejiny tanca DTA
Dekoratívne činnosti DEC
Džezový tanec DZT
Fotografia a film FOF
Grafika GRF
Historický tanec HIT
Hlasová výchova HLV
Hlavný predmet
Hra na akordeóne HNA
Hra na barytóne HBR
Hra na basovej gitare HNB
Hra na bicích nástrojoch HBN
Hra na cimbale HCM
Hra na elektrickej gitare HNE
Hra na fagote HFG
Hra na gitare HNG
Hra na husliach HHU
Hra na keyboarde HKY
Hra na klarinete HKL
Hra na klavíri HNK
Hra na kontrabase HKB
Hra na lesnom rohu HLR
Hra na organe HNO
Hra na pikole HNP
Hra na pozaune HPZ
Hra na priečnej flaute HPF
Hra na saxofóne HNS
Hra na tenore HNT
Hra na trúbke HRT
Hra na tube HAT
Hra na viole HNV
Hra na violončele HVI
Hra na zobcovej flaute HZF
Hra v akordeónovom súbore HVA
Hra v orchestri HVO
Hra v súbore HS
Hra v súbore, hra v orchestri HVS
Hra z listu HZL
Hudobná náuka HN
Improvizácia IMP
Interpretácia, moderovanie INM
Klasický tanec KLT
Komorný, zborový spev KZS
Kompozícia KOM
Kreatívny tanec KRN
Kresba KEB
Krúžok KRU
Ľudový tanec LTC
Maľba MLB
Modelovanie MOD
Modelovanie a práce s materiálom MAP
Moderný tanec MOT
Novodobý tanec NTC
Počítačová grafika POG
Práca s kamerou PSK
Práca s témou, tvorba scenára PST
Práca so strihom
Práca so zvukom PSZ
Predmet - Obligátny nástroj
Spev SIV
Spev v orchestri SVO
Sprievod, komorná hra SKH
Štvorručná hra na klavíri SHN
Tance iných národov TIN
Tanečná prax TPX
Tanečná príprava TTP
Teória a história fotografie TH
Vybrané state z teórie umenia VSZ
Výtvarná príprava VPR
Zborový spev ZBS

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018