Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
Trieda Bakyta Triedny učiteľ Mgr.art. Marek Bakyta
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Baláž Triedny učiteľ Mgr.art. Jozef Baláž
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Balážová Triedny učiteľ Beáta Balážová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Balážová Lenka Triedny učiteľ Bc.Lenka Balážová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Barta Triedny učiteľ Miroslav BartaDiS.art.
Trieda Belancová Triedny učiteľ Veronika Belancová
Trieda Beňadik Triedny učiteľ Dušan BeňadikDiS.art.
Trieda Beseda Triedny učiteľ Martin Beseda
Trieda Blahová Triedny učiteľ Mgr. Andrea Blahová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Boháčová Triedny učiteľ Mária BoháčováDiS.art.
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Čertík Triedny učiteľ Mgr. Peter Čertík
Foto Foto
Trieda Gondová Triedny učiteľ Soňa Gondová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Hepnerová Triedny učiteľ Zuzana Hepnerová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Heráková MŠ Bojnice Triedny učiteľ Jana Heráková
Trieda Heráková ZŠ Bojnice Triedny učiteľ Jana Heráková
Trieda Heráková ZŠ Opatovce Triedny učiteľ Jana Heráková
Trieda Hercegová Triedny učiteľ Alena HercegováDiS.
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Hrdý Triedny učiteľ Ľuboš HrdýDiS.art.
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Hudecová Triedny učiteľ Eleonóra Hudecová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Chlpek Triedny učiteľ Marián Chlpek
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Chlpeková Triedny učiteľ Mgr. Daniela Chlpeková
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Jadroňová Triedny učiteľ Silvia Jadroňová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Jurkovič Triedny učiteľ Mgr. Dana Jurkovič
Foto Foto
Trieda Kadera Triedny učiteľ Mgr.art. František Kadera
Trieda Karaková Triedny učiteľ Mgr. Irena Karaková
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Klečáneková Triedny učiteľ Bc.Jana Klečaneková
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Kozák Triedny učiteľ PaedDr. Tomáš Kozák
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Lipovská Triedny učiteľ Henrieta Lipovská
Trieda Lipovská MŠ Kanianka Triedny učiteľ Henrieta Lipovská
Trieda Matulayová Triedny učiteľ Zuzana MatulayováDiS.art.
Foto Foto
Trieda Mello Triedny učiteľ Mgr. Oto Mello
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Mokrý Triedny učiteľ Mgr.art. Stanislav Mokrý
Trieda Nechalová Triedny učiteľ Henrieta Nechalová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Nikmonová Triedny učiteľ Ida Nikmonová DiS.art.
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Ondovčinová Triedny učiteľ Katarína OndovčinováDiS.art.
Foto Foto Foto Foto
Trieda Pisár Triedny učiteľ Peter Pisár
Trieda Pos Triedny učiteľ Anton Pös
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Rázga Triedny učiteľ Andrej Rázga
Foto Foto Foto Foto
Trieda Rázgová Triedny učiteľ Zdenka Rázgová
Foto Foto Foto
Trieda Schniererová Triedny učiteľ Silvia Schniererová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Strmenský Triedny učiteľ Mgr.art. Ján Strmenský
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Svitková Triedny učiteľ Jana Svitková
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Štrba Triedny učiteľ Bc.Dárius Štrba
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Tonhajzerová Triedny učiteľ Bc.Tatiana Tonhajzerová
Trieda Turas Triedny učiteľ Mgr. Olena Turas
Trieda Vida Š. Triedny učiteľ Bc.Štefan Vida
Foto Foto Foto Foto
Trieda Vidová Triedny učiteľ Jana Vidová
Foto Foto Foto Foto Foto
Trieda Vrecková Triedny učiteľ Mgr. Kristína Vrecková
Foto Foto
Trieda Vyradení

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018