Základná umelecká škola Bojnice
Hlavná stránka
MOŽNOSTI ŠTÚDIA ÚDAJE O RADE ŠKOLY Výročné správy Rady školy Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti ZUŠ Bojnice Muzikál:Záhadný sen,šk.rok 2008 Poďakovania

O škole

MOŽNOSTI ŠTÚDIA
 

PONÚKAME VÁM
 

HUDOBNÝ ODBOR

Ø  hru na dychové nástroje – klarinet, saxofón, priečna flauta, hoboj, trúbka, pozauna, tenor, barytón, tuba, zobcové flauty,

Ø  hru na akordeón, klavír, husle, violu, violončelo, kontrabas,  gitaru, bass gitaru, bicie nástroje 

Ø  spev -klasika, muzikál, populár.

Ø  práca s hudobným softvérom, notografiou a notovým materiálom.

 

 

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 

Ø  možnosť pracovať s rôznymi výtvarnými technikami

Ø  s hlinou-keramika

Ø  digitálna fotografia,

Ø  digitálna kamera,

Ø  počítačová grafika a animácie

 

 

 

Nové- FOTO oddelenie

Milí žiaci a priaznivci fotografie, snáď aj Vás uchváti ten pocit a sila z fotografie ktorá zachytí ten jedinečný

okamih,ktorý je, ale trvá len chvíľu, ale Vám sa to podarí zvečniť a možno aj niečo viac. Vám maličkým sa to zdá ako hra

a to je veľmi dobre. A Vy starší už hľadáte. Chcela by som Vám pomôcť na ceste fotografií tam, kde Vás to tiahne.

Umením napĺňať miesta v živote, rozmýšľať nad vecami aj ináč, ako každodenne,zdokonaľovať sa, úprimne sa tešiť a

rásť. 

*Fotografia

     *Výtvarná príprava 

     *Počítačová grafika

     *Teória a história fotografie

     Základné vzdelanie ZUŠ: 1. a 2. stupeň 

      Štúdium pre dospelých ZUŠ: 4 ročné štúdium

      kontakt na vyučujúcu: tel.: 0903885884  

 

 

 

 

NOVÝ ODBOR pre žiakov základných a stredných škôl 

 

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ a MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY


 Základy práce s kamerou
 Základy strihu na počítači
 Tvorba : jednoduchého
 filmu, reportáže, dokumentu
 Práca : so svetlom,
 obrazom a zvukom


V súčasnom období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, ponúkame výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa žiaci naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky vnímať mediálnu tvorbu, čím sa zvýši ich mediálny rozhľad a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií

 

 

TANEČNÝ ODBOR

 

so zameraním na :

Ø  Moderný tanec,

Ø  Disco,

Ø  Showdance,

Ø  Džezový a muzikálový tanec,

Ø  Klasický tanec - Balet

 

 

 

 

 

 

Žiaci majú možnosť študovať pod vedením skúsených pedagógov a zapájať sa do hry v rôznych súboroch /

 Dychový orchester, Akordeonika, Ľudový súbor,  Folklórny súbor, Súbor zobcových fláut, Tanečné skupiny.

Jednotlivci aj súbory sa zúčastňujú celoslovenských a medzinárodných prehliadok, festivalov a dosahujú výborné výsledky

 

 

Poplatky – školné  platné od 1.1.2012

 

Pred plnením školskej dochádzky

 

Poplatok za talentové skúšky:

1,50 € / jednorázovo

Zápisné:                                 

1,50 € / jednorázovo

prípravka /do 6.rokov/:           

3,50 € /mesiac

Žiaci základnej a strednej školy /od 6.rokov/:

 

Poplatok za talentové skúšky: 

1,50 € /jednorázovo

Zápisné:                                 

1,50 € / jednorázovo

Skupinové:                             

5,00 € /mesiac

Individuálne:                          

6,00 € /mesiac

 Plnoletí žiaci

/po ukončení strednej školy, ináč od 18.rokov/

 

Poplatok za talentové skúšky: 

3,50 €/jednorázovo

Zápisné:                                 

3,50 € / jednorázovo

Skupinové:                             

27,00 € /mesiac

Individuálne:                          

27,00 € /mesiac

 

Bližšie informácie: Sládkovičova 12 Bojnice,

www.zusbojnice.edupage.org

email: zusvbojniciach@zusvbojniciach.sk

 

Každý, kto sa odhodlá vstúpiť do krásneho sveta umenia, je u nás vítaný. Tešíme sa na Vás!